www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden


Publicatie datum:

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Gesponsorde koppelingen

Ieder jaar collecteer ik voor de Brandwonden stichting. Ik ga altijd meteen na het eten om 18.30 uur want dan zijn de meeste mensen thuis. Ook is dit een tijd dat iedereen de deur nog open doet. Er wonen namelijk veel ouderen in de straat waar ik collecteer en deze doen niet allemaal de deur meer open later op de avond als het donker is.

brandwondenstichting

Donatie percentage:

Het valt me ieder jaar weer op hoeveel mensen geld geven als ik met de collectebus, in de vorm van een groot rood rotje, van de Brandwonden stichting langskom. Ik kom op een donatiepercentage van 98%. De eerste avond tref ik ieder jaar gemiddeld ongeveer 80% van de bewoners thuis waarvan 99% losgeld in de collectebus doet. Ik hou altijd een lijstje bij met de adressen en noteer wie er wel en niet thuis zijn en of ze wel of niet wat geven. De tweede avond loop ik dan de adressen na die de eerste avond niet thuis waren. Ook dan geeft 99% van de personen die de deur open doen. Aan het einde van de week kan ik dan berekenen hoe hoog het donatie percentage is. Ik doe verder niets met deze gegevens en gooi het briefje ieder jaar weg. Ik bewaar dus niet de lijst met adressen die niet geven. Het volgende jaar ga ik gewoon alle deuren weer langs.

brandwondenstichting

Intereresse in de brandwonden stichting:

Ik denk dat het hoge donatiepercentage te maken heeft met de betrokkenheid van de mensen bij brandwondenslachtoffers. Iedereen kent wel iemand die een keer brandwonden heeft opgelopen. Daarnaast is er natuurlijk ieder jaar rond de collectedatum een media campagne op de televisie en in dag en weekbladen. Ook hangen er overal posters met indrukwekkende foto’s van brandwonden slachtoffers.

brandwondenstichting

Interesse in de brandwonden stichting op internet:

Je zou verwachten dat de interesse voor brandwonden rond deze campagne tijd ook op internet groter zou zijn. Als je echter de interesse grafiek voor de zoekterm “Brandwonden stichting” bij Google Insights for search bekijkt zie je dat de interesse juist alleen een piek heeft in het tweede kwartaal van het jaar. Het jaar 2010 vormt daarop een uitzondering, toen was er de eerste drie kwartalen een vergrote interesse in de Brandwonden stichting. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het uitgebreide Preventie Programma dat de Brandwonden stichting in 2010 heeft uitgevoerd.

brandwondenstichting

Hoofdpunten brandwonden preventie programma 2010
VOORKOMEN VAN BRANDWONDEN- De Brandwonden stichting heeft een handige eerstehulpwaaier met praktische preventietips en een preventieve boodschap ontwikkeld. Deze waaier werd, zover als mogelijk, naar alle ouders en verzorgers van kinderen tussen de 8 maanden en 12 maanden gestuurd met als doel het aantal verbrandingen door hete vloeistoffen bij deze groep flink te doen dalen. Ook werden er naar aanleiding van een succesvolle tv-campagne nog eens 19.000 dubbelzijdige waaiers ‘Voorkom brandwonden bij kleine kinderen‘ en ‘Eerste hulp bij brandwonden' besteld.Tot september was er media-aandacht voor deze campagne. Het tweede campagnemoment startte in december 2010. Aan de campagne is later het thema ‘ontruimen in de zorg' toegevoegd. Ter ondersteuning van de totale campagne werden folders, tv-spots en een website ontwikkeld welke door, onder andere, de brandweer zijn ingezet.

brandwondenstichting

Brandwonden enquete 2010:
In 2010 werden er ook 5000 enquêteformulieren verstuurd naar ouders en verzorgers van van kinderen tussen 6 en 14 maanden. Met deze enquête werd onderzocht in hoeverre de geënquêteerden op de hoogte waren van de eerste hulpregels en preventie van brandwonden.

Groepspresentaties:
Als onderdeel van de campagne van de Brandwonden stichting werden er, door consulenten van de Brandwonden stichting, ook nog 1.021 groepspresentaties gegeven over het voorkomen van brandwonden en het uitvoeren van eerste hulp.

brandwondenstichting

Resultaat van de campagne:
Het aantal geoefende vluchtplannen bij particulieren steeg na de campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?' van 7% naar 10%.

Donateur:
Wil je ook donateur worden van de Brandwonden stichting meld je dan hier aan: http://www.brandwonden.nl/donatie/7

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Nederlandse jongeren kunnen niet spellen

Het taalniveau van jongeren in Nederland daalt. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er iets aan doen?

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

Amazone

Van de naam Amazon wordt gezegd, dat de benaming het gevolg is van een Oorlog waarin Francisco de Orellana heeft gevochten, samen met een Stam van Tapuyas en diverse andere Stammen uit Zuid Amerika.

De democratische wereld

De wereld van technologie, vrijheid en democratie. De wereld die ongemerkt totalitarisme creeert.

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Brand in Moedrijk zal vertrouwen in de overheid schaden

De ervaring leert dat de gevolgen van de brand in Moedrijk vooral het vertrouwen in de overheid zal schaden.

Gedwongen prostitutie, illegale vrouwenhandel.

Van een mooie vrouw tot gedwongen prostitutie voor geld.

Ost Deutschland

Oost Duitsland is hernoemd als; Het Voormalig Oostelijk Grond-Gebied van Duitsland

Waarom bekeren steeds meer Chinezen zich tot het christendom?

In ons land neemt het aantal christenen steeds meer af maar in China bekeren steeds meer mensen zich tot zich tot het christendom, waarom doe ze dat.

Multiproblemgezinnen

De invloed van risico- en protectieve factoren op het gezin: risicocumulatie en multiproblemgezinnen.

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Wat is de Holebifoon nu precies en met welke vragen kan je er terecht?

De Holebifoon is een vrijwillige organisatie die mensen helpt met vragen rond seksualiteit.

De theologische lente

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.

Koude oorlog

stukje geschiedenis van de koude oorlog

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Er komt steeds meer weerstand tegen het toelaten van steeds meer vluchtelingen maar waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Communicatie

Wat is communicatie

Pleegzorg, de soorten pleegzorg

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

De geschiedenis van McDonald's en Ronald McDonald Kinderfonds Nederland

Het meest populaire fastfoodketen ter wereld

Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen