www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden


Publicatie datum:

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Gesponsorde koppelingen

Ieder jaar collecteer ik voor de Brandwonden stichting. Ik ga altijd meteen na het eten om 18.30 uur want dan zijn de meeste mensen thuis. Ook is dit een tijd dat iedereen de deur nog open doet. Er wonen namelijk veel ouderen in de straat waar ik collecteer en deze doen niet allemaal de deur meer open later op de avond als het donker is.

brandwondenstichting

Donatie percentage:

Het valt me ieder jaar weer op hoeveel mensen geld geven als ik met de collectebus, in de vorm van een groot rood rotje, van de Brandwonden stichting langskom. Ik kom op een donatiepercentage van 98%. De eerste avond tref ik ieder jaar gemiddeld ongeveer 80% van de bewoners thuis waarvan 99% losgeld in de collectebus doet. Ik hou altijd een lijstje bij met de adressen en noteer wie er wel en niet thuis zijn en of ze wel of niet wat geven. De tweede avond loop ik dan de adressen na die de eerste avond niet thuis waren. Ook dan geeft 99% van de personen die de deur open doen. Aan het einde van de week kan ik dan berekenen hoe hoog het donatie percentage is. Ik doe verder niets met deze gegevens en gooi het briefje ieder jaar weg. Ik bewaar dus niet de lijst met adressen die niet geven. Het volgende jaar ga ik gewoon alle deuren weer langs.

brandwondenstichting

Intereresse in de brandwonden stichting:

Ik denk dat het hoge donatiepercentage te maken heeft met de betrokkenheid van de mensen bij brandwondenslachtoffers. Iedereen kent wel iemand die een keer brandwonden heeft opgelopen. Daarnaast is er natuurlijk ieder jaar rond de collectedatum een media campagne op de televisie en in dag en weekbladen. Ook hangen er overal posters met indrukwekkende foto’s van brandwonden slachtoffers.

brandwondenstichting

Interesse in de brandwonden stichting op internet:

Je zou verwachten dat de interesse voor brandwonden rond deze campagne tijd ook op internet groter zou zijn. Als je echter de interesse grafiek voor de zoekterm “Brandwonden stichting” bij Google Insights for search bekijkt zie je dat de interesse juist alleen een piek heeft in het tweede kwartaal van het jaar. Het jaar 2010 vormt daarop een uitzondering, toen was er de eerste drie kwartalen een vergrote interesse in de Brandwonden stichting. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het uitgebreide Preventie Programma dat de Brandwonden stichting in 2010 heeft uitgevoerd.

brandwondenstichting

Hoofdpunten brandwonden preventie programma 2010
VOORKOMEN VAN BRANDWONDEN- De Brandwonden stichting heeft een handige eerstehulpwaaier met praktische preventietips en een preventieve boodschap ontwikkeld. Deze waaier werd, zover als mogelijk, naar alle ouders en verzorgers van kinderen tussen de 8 maanden en 12 maanden gestuurd met als doel het aantal verbrandingen door hete vloeistoffen bij deze groep flink te doen dalen. Ook werden er naar aanleiding van een succesvolle tv-campagne nog eens 19.000 dubbelzijdige waaiers ‘Voorkom brandwonden bij kleine kinderen‘ en ‘Eerste hulp bij brandwonden' besteld.Tot september was er media-aandacht voor deze campagne. Het tweede campagnemoment startte in december 2010. Aan de campagne is later het thema ‘ontruimen in de zorg' toegevoegd. Ter ondersteuning van de totale campagne werden folders, tv-spots en een website ontwikkeld welke door, onder andere, de brandweer zijn ingezet.

brandwondenstichting

Brandwonden enquete 2010:
In 2010 werden er ook 5000 enquêteformulieren verstuurd naar ouders en verzorgers van van kinderen tussen 6 en 14 maanden. Met deze enquête werd onderzocht in hoeverre de geënquêteerden op de hoogte waren van de eerste hulpregels en preventie van brandwonden.

Groepspresentaties:
Als onderdeel van de campagne van de Brandwonden stichting werden er, door consulenten van de Brandwonden stichting, ook nog 1.021 groepspresentaties gegeven over het voorkomen van brandwonden en het uitvoeren van eerste hulp.

brandwondenstichting

Resultaat van de campagne:
Het aantal geoefende vluchtplannen bij particulieren steeg na de campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?' van 7% naar 10%.

Donateur:
Wil je ook donateur worden van de Brandwonden stichting meld je dan hier aan: http://www.brandwonden.nl/donatie/7


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Mannen in de kinderopvang, kan dat?

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel IV

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Waarden en normen leren

Leren van waarden en normen

Telepathie

In het Oude Grieks betekend dit Afstandelijke Communicatie

De nadelen van vrijheid van internet uitingen

Het recht van vrijheid van internet uitingen is bij ons bijna heilig, toch kleven er steeds vaker nadelen aan.

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Alcohol bij Belgische jongeren

Het problematisch gebruik van belgische jongeren in kaart gebracht

Verliefde Paus Jorge Mario Bergoglio, Verliefde paus Franciscus

Paus Jorge Mario Bergoglio, eindelijk een paus die wel van een vrouw houdt?

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Bezwaarschrift voor mijn boete

Bezwaarschrift schrijven voor mijn boete

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Vergelijkend winkelen in Nederland en Belgie

Over prijsreglementeringen en vergelijkende reclame in beide lidstaten. Een vergelijkende studie van wetgeving en toepassingen.

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Over gummen en potloden

We zijn vertrouwd met gummen en potloden, maar waar komen ze vandaan?

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Heb jij alle gedichtjes al af?

Het is weer de tijd van het jaar dat iedereen druk bezig is met Sinterklaas. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken?

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Trouwringen kopen

Welke trouwring aanschaffen