De theologische lente


Publicatie datum:

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.

Gesponsorde koppelingen

De theologische lente is de figuurlijke opvolger van de theologische winter. Maar waar staat de theologische winter voor. De theologische winter is duizenden jaren geleden door de mens geschapen. Dat was het moment waarop de mens wel besefte dat hij bestond maar geen idee had waar hij vandaan kwam en waarom hij op aarde was. Om hem heen gebeurde allerlei dingen waar de mens nog absoluut geen verklaring voor kon geven. Toch was de mens zover ontwikkeld dat ze zelf hun bestaan steeds meer begonnen te beseffen. Omdat de mens nog geen benul had van natuurkundige en scheikundige processen zochten ze naar andere manieren om het leven te verklaren. En toen schiepen de mensen god naar hun evenbeeld en zij zagen dat het goed was. Met God konden zij alles verklaren. Alles was gemaakt door god. En alles gebeurde omdat god dat wilde. Op den duur vergaten de mensen dat ze zelf god geschapen hadden en begonnen te geloven in hun eigen bedenksel. Ze bedachten er steeds meer bij en schreven dat op in dikke boeken. Zo ontstonden o.a. de Bijbel, de Koran en de Tora. Op deze bedenksel werden hele religies gebaseerd die zelfs hun wetten baseerden op deze bedenksels. Zo veranderde God langzaam maar zeker in een figuur die van de mensen eiste dat ze bepaalde dingen voor hem deden. God veranderde langzaam maar zeker in een dictator. Deze theologische dictatuur is de theologische winter.

DE THEOLOGISCHE LENTE

De theologische dictatuur:

In een theologische dictatuur zijn de mensen onderdanen van God. God heeft alle macht en oefent zijn macht uit door middel van zijn handlangers. Deze handlangers zijn slimme mensen die de domme minderheid weten wijs te maken dat ze werken voor God. Deze handlangers zorgen ervoor dat iedere andersdenkende het leven onmogelijk wordt gemaakt of ze laten andersdenkenden verdwijnen.

DE THEOLOGISCHE LENTE

De theologische lente:

Na de Arabische lente zal op den duur ook de theologische lente volgen. Aan de basis van de theologische lente staat het onderwijs. Als alle mensen beter ontwikkeld raken zullen ze één voor één gaan beseffen dat ze onderdrukt worden door geloof. Zij zullen zich massaal vreedzaam losmaken van het dictatoriale goddelijke juk. De zogenaamde helpers van God zullen er van alles aan doen om dit te voorkomen maar op den duur zullen zij, net als de dictators in de Arabische lente, het onderspit delven.

DE THEOLOGISCHE LENTE

De theologische zomer:

De theologische zomer wordt een tijdelijk periode zonder goddelijke dictatuur. De mensen weten bijna alles doordat ze het wetenschappelijk verklaren kunnen. Toch komen ze weer op een punt waarbij de wetenschap hen geen duidelijkheid kan verschaffen. Dat is opnieuw het moment waarop de mens wel beseft dat hij bestaat maar ondanks alle wetenschappelijke vooruitgang nog geen idee heeft waar hij vandaan komt en waarom hij op aarde is. Opnieuw zal er iemand opstaan die ze weet te overtuigen dat hij het wel weet en hij zal hen vertellen wat ze moeten doen om ook die waarheid te krijgen.

DE THEOLOGISCHE LENTE

De theologische herfst en winter:

De geschiedenis bewijst dat de mens niet leert van fouten uit het verleden en de fouten uit het verleden zullen zich steeds weer herhalen. Daarom zal na er na de theologische zomer weker weer een theologische herfst komen waarin handlangers van de waarheid langzaam maar zeker de macht zullen krijgen over de gewone massa. Dit zal weer uitmonden in een theologische winter.

DE THEOLOGISCHE LENTE

Conclusie:
De mens wikt net als ik.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

Meer dan Beatlemania

Het breukkarakter van de jaren zastig ten opzichte van de jaren vijftig

Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Alleen al uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië, Soedan en Congo vluchten in 2013 meer dan 6 miljoen mensen, kunnen we al deze vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Fair Trade verkoop in opmars

Het begrip Fairtrade gaat over handel met boeren in Ontwikkelingslanden met bepaalde voorwaarden

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Wat is de Holebifoon nu precies en met welke vragen kan je er terecht?

De Holebifoon is een vrijwillige organisatie die mensen helpt met vragen rond seksualiteit.

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Voorkomen van eenzaamheid bij bejaarden.

Voorkomen doet het veel, eenzaamheid bij bejaarden, hoe kun je het voorkomen…

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De impact van muziek op jongeren en adolescenten.

Steeds meer jongeren kunnen geen moment meer zonder muziek, hoe groot is de impact van muziek op adolescenten?

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

Hoogbegaafdheid: Hoe herken je het?

Kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid

Communicatie

Wat is communicatie

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Liefde als een vogelvlucht

Liefde moet vrij voelen, alsof je een vogelvlucht maakt.

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Loverboys op de moderne manier van werken

Loverboys en de moderne stijl van werken.

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.