Eerder stoppen met werken, pre pensioen


Publicatie datum:

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

Gesponsorde koppelingen

Tot aan 1947 was men in Nederland verplicht te werken tot je er bij neerviel, als je geen eigen vermogen had om van te leven of kinderen om voor je te zorgen (die tot dan toe bij wet de plicht hadden om voor je te zorgen). Pas in 1947 werd het mogelijk om eerder te stoppen met werken door de invoering van een staatspensioen. De eerste vorm van een algemeen door de staat verstrekt pensioen was De Noodwet Ouderdomsvoorziening. De Noodwet Ouderdomsvoorziening werd in 1947 ingevoerd door de toenmalige minister van sociale zaken Willem Drees. Het heet de Noodwet Ouderdomsvoorziening omdat het bij de invoering bedoeld was als een tijdelijke noodoplossing totdat er een definitieve oplossing bedacht zou worden. Maar in feite was het gewoon een staatspensioen want het was geen gunst maar een recht. Niet iedereen kreeg echter automatisch op zijn 65ste een pensioenuitkering. De som van je eigen inkomen en de uitkering was namelijk aan een maximum gebonden. Ook gevangenen en notoire alcoholisten waren uitgesloten van deze uitkering. Als gevolg van deze en nog een aantal regels ontving uiteindelijk ongeveer de helft van de mensen die 65 werden een uitkering via de Noodwet Ouderdomsvoorziening.

Eerder stoppen met werken

Invoering algemene ouderdoms wet (aow):

In 1957 werd de huidige algemene ouderdomswet ingevoerd. In tegenstelling tot de tot dan toe geldende Noodwet Ouderdomsvoorziening kreeg vanaf de invoering van de algemene ouderdomswet iedere ingezeten van Nederland die 65 werd, ongeacht inkomen, burgerlijke staat, gedrag enzovoorts, een door de staat uitgekeerde pensioen uitkering. Ook sommige mensen die niet in Nederland woonden maar wel een inkomen in Nederland hadden kwamen ervoor in aanmerking. Niet iedereen kreeg zijn algemene ouderdomswet uitkering voor de volle 100% uitgekeerd. Als je gehuwd was of samenwonend had degene die het eerst 65 jaar werd recht op 50% van zijn algemene ouderdomswet uitkering. Als jij of je partner vervolgens ook 65 werd had je samen recht op 100% van de algemene ouderdomswet uitkering. Alleenstaanden die 65 werden hadden recht op 70% van de algemene ouderdomswet uitkering.

Eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken

Huidige algemene ouderdoms wet

Sinds de invoering van de algemene ouderdomswet zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. In de huidige algemene ouderdomswet hebben 65plussers met een jongere partner recht op een inkomensafhankelijke toeslag bovenop hun algemene ouderdomswet uitkering. Om de algemene ouderdomswet ook in de toekomst, ondanks de vergrijzing, betaalbaar te houden heeft de regering op 15 oktober2009 besloten de pensioengerechtigde leeftijd voor de algemene ouderdomswet stapsgewijs te verhogen. Vanaf 2020 wordt de pensioengerechtigde leeftijd voor de algemene ouderdomswet verhoogd naar 66 jaar. Vanaf 2025 wordt de pensioengerechtigde leeftijd voor de algemene ouderdomswet verhoogd naar 67 jaar. Het blijft dan nog wel mogelijk om met je 65ste te stoppen als je aantonen kunt dat je 42 jaar hebt gewerkt. Je algemene ouderdomswet uitkering wordt dan wel iets lager. Er wordt berekend hoeveel je totaal normaal gesproken van je 67ste tot je 81ste (=14jaar) aan algemene ouderdomswet uitkeringsgeld zou hebben ontvangen. Dit bedrag wordt gedeeld door 18 en de uitkomst van deze deling wordt dan je jaarlijkse algemene ouderdomswet uitkering.

Eerder stoppen met werken

Conclusie:
Een 65-jarige man had in 1956 een levensverwachting van 79 jaar, een 65 jarige man heeft nu een levensverwachting van 81 jaar. Het is dus logisch dat de leeftijd waarop je recht hebt op een algemene ouderdomswet uitkering verhoogd wordt. Het was misschien zelfs beter geweest om meteen bij de invoering van de algemene ouderdomswet in 1957 de pensioengerechtigde leeftijd te koppelen aan de actuele levensverwachting. Dit had veel problemen voorkomen. Ook denk ik persoonlijk dat het beter geweest zou zijn om vanaf de invoering van de algemene ouderdomswet, mensen met een behoorlijk hoog inkomen, uit bijvoorbeeld aandelen, koopsompolissen of andere passieve inkomstenbronnen, van staatswege geen uitkering te verstrekken.

Eerder stoppen met werken


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?

Multiproblemgezinnen

De invloed van risico- en protectieve factoren op het gezin: risicocumulatie en multiproblemgezinnen.

Nominaties op Facebook

Inflatie van het woord 'nomineren'

Gedoogbeleid softdrugs moet weg!

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Een feestelijk geboortebord

Het is elke weer een speciaal moment als er een baby wordt geboren. En dat mag gevierd worden ook! Familieleden, vrienden en kennissen leven, samen met buren en buurtgenoten, graag met de gelukkige ouders mee.

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

Hoe kun je rijk en gelukkig zijn zonder te werken?

Ben je op zoek naar een alternatief voor een leven lang werken, wordt dan ook rijk en gelukkig zonder te werken.

Homoseksualiteit binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Feit: De Nederlandse Krijgsmacht loopt voorop in de homo-emancipatie, maar hoe zit dit in andere landen? In dit artikel lees je de feiten!

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

De Mechelse Dossinkazerne

De Mechelse Dossinkazerne als verzamelplaats voor (Joodse) gevangenen tijdens W.O.II

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Waarom worden de meeste verkrachtingen niet gerapporteerd bij de politie.

Op een foto zag ik vandaag dat maar 5% van alle verkrachtingen wordt gerapporteerd bij de politie.

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Horror huizen in India, als jeugd opvanghuizen exploitatie centrums worden.

De opvang van weeskinderen, gehandicapte en gemarginaliseerde kinderen in India is momenteel nog één grote puinhoop.

Koninginnedag

De geschiedenis van koninginnedag tot aan vandaag

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

Het belang van de islam.

Dit artikel geeft de rol van de islam in het menselijke leven en in de samenleving weer.

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Over gummen en potloden

We zijn vertrouwd met gummen en potloden, maar waar komen ze vandaan?

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

Klap van de Molen

Duurzaam bezig zijn, is hot! Maar is alles wel zo duurzaam als wordt geclaimd?