Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet


Publicatie datum:

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Gesponsorde koppelingen

Bij het woord wonen denkt de gemiddelde Nederlander direct aan mensen die in een huis wonen. Voor de meeste mensen is een woning daarom synoniem aan een huis. Een huis is echter wel een woning maar dat betekend nog niet dat iedere woning alleen een huis kan zijn. De letterlijke betekenis van het woord wonen is namelijk niet in een huis wonen maar op één vaste plaats leven. Je kunt dus ook ergens wonen zonder dat je een huis hebt. Een aantal voorbeelden van plaatsen om te wonen zijn een grot, een hol, een hut, een tent, een brug en alle andere voorwerpen waar je beschutting in kunt vinden.

Vrij wonen:

Wij leven in een vrij land met een vrije woningmarkt. Jij leest dit en denkt dat dit waar is. Maar hoe vrij zijn we en hoe vrij is onze woningmarkt? Ik wil verderop in dit artikel, aan de hand van de hierna volgende anekdote, proberen vast te stellen hoe vrij wij zijn en hoe vrij onze woningmarkt is.

Goedkoop wonen

Rooie willem (gefingeerde naam):
In ons dorp woonde een man die door iedereen rooie Willem werd genoemd. Van kleins af aan werd mij verteld dat rooie Willem niet helemaal spoorde. Ik, als klein kind, geloofde dat natuurlijk en omdat rooie Willem altijd, overdag, ’s avonds en ’s nachts, alleen maar rondfietste op zijn oude fiets met altijd dezelfde oude kleren aan werd het beeld dat hij niet helemaal normaal was voor mij steeds bevestigd. Jaar in jaar uit zag ik rooie Willem langsfietsen. Pas toen ik 17 jaar was raakte ik voor het eerste met rooie Willem aan de praat. En tot mijn grote verbazing was rooie Willem helemaal niet gek maar abnormaal. Hij was abnormaal omdat hij zich niet wenste aan te passen aan de algemene dwingende gekte in Nederland. Hij vertelde dat hij van jongs af aan door de meeste mensen in het dorp als gek werd bestempeld. Ze hadden hem zelfs op 17 jarige leeftijd al eens gedwongen willen laten opnemen omdat hij zat te lezen. Hij zat namelijk tijdens de kermis op de kade een filosofisch boek te lezen terwijl het hele dorp zich, onder het genot van veel bier, in het kermisgedruis stortte. Een aantal mensen vonden het zo gek dat rooie Willem zich niet op de kermis vertoonde maar zich afzonderde met een dik boek dat ze de politie gebeld hadden om hem op te laten pakken en onder dwang hem te leren hoe hij zich diende te gedragen. Na een gesprek met rooie Willem merkten de agenten gelukkig dat hij niet gek was maar alleen wat onaangepast. Hij vertelde ook dat hij al jaren niet werkte, niet omdat hij dat niet wil maar omdat hij geen baas kon vinden waar hij maar één dag in de week kon werken. Met zijn manier van leven had hij echter zo weinig geld nodig dat hij maar één dag hoefde te werken. Daarom was hij uiteindelijk in de bijstand beland en kreeg hij een huurwoning toegewezen. Hij had deze in eerste instantie geweigerd omdat hij bij een bevriende fruitkweker achterin de boomgaard gratis in een zelfgebouwd hutje mocht wonen. De fruitkweker had echter wel als voorwaarde gesteld dat rooie Willem toestemming van de gemeente moest hebben omdat rooie Willem als beschaafd persoon een officieel adres moest hebben. Hij kreeg echter geen toestemming van de gemeente ondanks de instemming van de fruitkweker, het feit dat hij niemand tot last was en dat hij geen gebruik zou maken van wat voor algemene voorzieningen dan ook. Uiteindelijk berustte rooie Willem in het feit en accepteerde hij, gedwongen door de gemeente en omdat hij geen amokmaker was, een huurwoning en een bijstanduitkering.

Goedkoop wonen

Gratis wonen mag niet:

Als je deze anekdote leest ben je toch geneigd te denken. Laat die rooie Willem toch lekker gratis in een hutje in die boomgaard wonen, we leven toch in een vrij land. Echter juist omdat we in een vrij land wonen mag dat niet. Dit klinkt heel tegenstrijdig maar dat is het niet. We leven in een vrij land maar we kunnen alleen maar in vrijheid samenleven als we ons allemaal aan de, door de vrije democratische regering vastgestelde, wetten houden. Één van die wetten is de in 1901 aangenomen woningwet. Deze woningwet is ingevoerd omdat rond 1900, toen nog veel mensen zowel op het platteland als in de steden in krotten en andere erbarmelijke omstandigheden woonden, nieuwe ideeën ontstonden over het recht op acceptabele huisvesting voor iedereen. Langzaam vonden deze ideeën ingang. Hierdoor vaardigde de overheid uiteindelijk wetten uit die het mogelijk maakten woningen onbewoonbaar te verklaren. De woningwet werd in Nederland in 1901 opgesteld door de ministers Goeman Borgesius, Van der Linden en Pierson. Als gevolg van deze wet mogen inwoners van Nederland dus niet gratis in een hutje, of een ander bouwsel wat niet aan de eisen van de woningwet voldoet, wonen.

Goedkoop wonen

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De impact van muziek op jongeren en adolescenten.

Steeds meer jongeren kunnen geen moment meer zonder muziek, hoe groot is de impact van muziek op adolescenten?

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Levenslang in de Gevangenis

Levenslange Straf, Levenslange Opsluiting, Life Sentence, Life Imprisonment, Lifelong Incarceration of Life Incarceration

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Legt uit wie aansprakelijk is bij kinderen, dieren, ondergeschikten, roerende zaken, opstal enz.

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Hans Christian Andersen

Over de sprookjesschrijver, Hans Christian Andersen.

Waarom een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Wat is de motivering voor de aanschaf van een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Hoogbegaafdheid: Hoe herken je het?

Kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Ernesto 'Che' Guevara

Che Guevara in de Westerse wereld

Internationale afspraken klimaat

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Waarom wordt ons leven steeds complexer en moet je alle tijd doden?

Wordt ons leven zelf complexer of maken we het zelf steeds complexer?

Charlie Hebdo en hoe heilig is de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk?

Naar aanleiding van de vreselijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo roepen alle Fransen dat de vrijheid van meningsuiting heilig is in Frankrijk, maar is dat ook zo?

De Ku Klux Klan tussen 1944 en 1950

Hoe de Ku Klux Klan werd bestreden tegen het eind van Wereld Oorlog II en de periode daarna

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Fair Trade verkoop in opmars

Het begrip Fairtrade gaat over handel met boeren in Ontwikkelingslanden met bepaalde voorwaarden