Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.


Publicatie datum:

Er is veel te doen om het homo huwelijk, hier de feiten en de voorwaarden.

Gesponsorde koppelingen

Het huwelijk is een wereldwijd zeer algemeen voorkomende samenlevingsvorm. In de meeste moderne beschavingen is het een formele samenlevingsvorm die bij wet is geregeld. In de meeste landen vormt het een legale basis voor de meeste gezinnen. Het huwelijk dient in het algemeen ook  als basis voor de legalisatie van familieverbanden. Tenslotte vormt het huwelijk in de meeste landen ook de basis  voor de legalisatie en de sociale acceptatie van seksuele relaties. De precieze voorwaarden en rechten en plichten van het huwelijk verschillen van land tot land en is afhankelijk van de historische en culturele context. Veelal is er ook sprake van een kerkelijk huwelijk en een formeel wettelijk huwelijk.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Huwelijk in nederland:

In Nederland gelden de volgende regels voor het afsluiten van een formeel wettelijk huwelijk. De beide huwelijkskandidaten moeten geboren zijn, een beetje rare eis maar ze moeten dit aan kunnen  tonen met een officiële geboorteakte. De tweede voorwaarde is dat de beide huwelijkskandidaten in leven moeten zijn, dat vind ik een goede eis, en zij moeten dit aantonen met een daartoe bestemd document. De beide huwelijkskandidaten moeten ingeschreven zijn bij een gemeente en ze moeten dit aan kunnen tonen met een uitreksel van het bewijs van inschrijving uit het gemeente register. De beide huwelijkskandidaten moeten zich kunnen identificeren en zij moeten dit aantonen met een daartoe bestemd identificatie document. De beide huwelijkskandidaten mogen niet onder curatele staan tenzij een rechter schriftelijk toestemming heeft gegeven. De beide huwelijkskandidaten mogen geen broer of zus zijn en geen bloedverwanten in de rechte lijn. De beide huwelijkskandidaten mogen niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partner hebben.


De beide huwelijkskandidaten moeten ouder zijn dan 18 jaar. Er zijn een paar mogelijke uitzonderingen op de minimum trouwleeftijd. De meest voorkomende uitzondering is als één der partners 16 of 17 jaar is en de vrouw zwanger is of al een kind heeft gekregen. Er moet dan wel een doktersverklaring overgelegd worden. Als één van de partners nog jonger is als 16 kunnen de beide huwelijkskandidaten ontheffing krijgen van de Minister van Justitie als er zwaarwegende redenen zijn en de ouders hebben toegestemd. Deze ontheffing wordt verleend om zaken als inteelt,  schijnhuwelijk, kinderhuwelijk en echtbreuk te voorkomen. Als de ambtenaar van de burgelijke stand heeft vastgesteld dat aan alle wettelijke eisen is voldaan krijgen de beide huwelijkskandidaten een huwelijksbevoegdheidsverklaring. Tot slot voert de gemeente waar het huwelijk wordt afgesloten nog een eindcontrole uit. Vervolgens wordt het huwelijk gemeld en ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente. Als het huwelijk is ingeschreven bij de burgerlijke stand kan het paar in ondertrouw. Vanaf dat moment beginnen de  bruidsdagen en kan het huwelijk georganiseerd worden.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Homo:
Onder een homo wordt in Nederland een homosexuele man of een homosexuele vrouw verstaan. Een homosexuele man of een homosexuele vrouw is iemand die op iemand van hetzelfde geslacht valt. Als een een homosexuele man op een andere homosexuele man valt of een homosexuele vrouw op een andere homosexuele vrouw, kan er een homosexueel koppel ontstaan.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Homohuwelijk:
Een homohuwelijk is een huwelijk tussen twee huwelijkskandidaten van hetzelfde geslacht. In Nederland kunnen zowel homosexuele mannen met homosexuele mannen als homosexuele vrouwen met homosexuele vrouwen zonder problemen voor de wet trouwen. Ze moeten voldoen aan dezelfde eisen als heteroseksuele huwelijkskandidaten. In deze wettelijke eisen staat in Nederland niet de voorwaarde dat de twee huwelijkskandidaten van een verschillend geslacht of heteroseksueel moeten zijn.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Conclusie:
In Nederland kunnen homosexuele mannen en homosexuele vrouwen zonder problemen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht die ook een homoseksuele geaardheid heeft. De ambtenaar van de burgelijke stand is bij wet verplicht om een homohuwelijk af te sluiten als de homoseksuele huwelijkskandidaten aan de wettelijke eisen voldoen.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Zomerse zon

Zomerhitte

Stefanus

Over de heilige Stefanus in vergelijking met Jezus Christus en de wonderen die hij verrichtte

zwanger willen worden? en niet veel te besteden?

tips voor vrouwen die zwanger willen worden, of voor zwangeren die niet veel geld hebben te besteden.

Is die trouwring wel nodig?

Is het verplicht trouwringen uit te wisselen bij een huwelijk?

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Eerder stoppen met werken, pre pensioen

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

In de trein

een observatie

Vergelijkend winkelen in Nederland en Belgie

Over prijsreglementeringen en vergelijkende reclame in beide lidstaten. Een vergelijkende studie van wetgeving en toepassingen.

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Gratis basis internet voor iedereen met Free Basics Platform van Internet.org

Facebook oprichter promoot Free Basics Platform voor gratis basis internet voor iedereen.

Koninginnedag

De geschiedenis van koninginnedag tot aan vandaag

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

Vaccinatie, van twee kanten belicht

Telepathie

In het Oude Grieks betekend dit Afstandelijke Communicatie

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Overbevolking

Beschrijving van overbevolking, de evolutie, gevolgen, problematiek en oplossingen.

Hoe kun je rijk en gelukkig zijn zonder te werken?

Ben je op zoek naar een alternatief voor een leven lang werken, wordt dan ook rijk en gelukkig zonder te werken.

Vrijheid

essay over vrijheid

Groepsprocessen.

De fases die een groep doorloopt wanneer men voor het eerst bij elkaar is.