Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden


Publicatie datum:

In dit artikel vindt je de beste tips voor een snelle en goedkope scheiding.

Gesponsorde koppelingen

Scheiden is een afkorting voor de juridische procedure die officieel “echtscheiding” heet. Van een  juridische echtscheidingsprocedure is alleen sprake als twee echtelieden een burgerlijk huwelijk willen ontbinden. Het ontbinden van een samenlevingscontract, een kerkelijk huwelijk of een andere samenleefvorm is dus, ondanks dat de gevolgen vaak net zo groot zijn, geen echtscheiding.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

Reden scheiding:
In Nederland is het volgens de wet alleen toegestaan om  een burgerlijk huwelijk te ontbinden als er sprake is van een duurzame ontwrichting van de verbintenis die de beide echtelieden zijn aangegaan. Hierbij geldt er geen minimale duur van het huwelijk maar kan één van de echtelieden, bij wijze van spreken, na het voltrekken van het huwelijk dezelfde dag al een echtscheiding aanvragen. De rechter neemt hierbij bijna altijd voetstoots aan, zoals met zoveel wetten in Nederland, dat er sprake is van een duurzame ontwrichting van de verbintenis als één van de beide partijen vindt dat de beide echtelieden niet langer bij elkaar kunnen blijven.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

Makkelijk scheiden:
Een makkelijke echtscheiding is een echtscheiding tussen twee echtelieden die geen kinderen hebben en op huwelijkse voorwaarden* zijn getrouwd. Bij een scheidingsprocedure voor echtparen zonder minderjarige kinderen is er wel altijd een rechterlijke tussenkomst verplicht maar hoeft het gezamenlijk echtscheidingsverzoek niet door advocaten te worden gedaan maar kan dit ook namens de echtgenoten door notarissen bij de rechtbank worden ingediend.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

*huwelijkse voorwaarden:

Een huwelijk op huwelijkse voorwaarden is een huwelijk waarbij de beide echtgenoten bij het afsluiten van hun burgerlijk huwelijk afwijken van de, normaal gesproken automatisch van toepassing zijnde, wettelijke gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden wordt bij het afsluiten tussen de beide echtgenoten een overeenkomst opgesteld, waarin de rechten op bezit en inkomen van beide echtelieden wordt geregeld.

Goedkope echtscheiding:
In Nederland zijn er twee manieren om goedkoop te scheiden namelijk een echtscheiding zonder convenant** en een echtscheiding met convenant.*** Een echtscheiding zonder convenant kun je online al regelen voor nog geen € 600,- en een echtscheiding met convenant voor zo’n € 780,-.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

**echtscheiding zonder convenant:
Een echtscheiding zonder convenant is een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek waarbij de beide scheidende echtelieden alle afspraken bindende niet laten vastleggen in een convenant en/of ouderschapsplan. Voor een echtscheiding met convenant hoeft je niet naar een zitting en kan de gehele procedure bij de Rechtbank binnen zes weken afgewikkeld worden. De te plegen stappen zijn; het opmaken van een akte van berusting, de bekrachtiging van uw convenant door de Rechtbank, je ontvangt eerst een model-convenant met uitleg en een model-ouderschapsplan, daarna bespreek je gezamenlijke je concept-convenant met de wederzijdse familierechtadvocaten, het betalen van het griffierecht, het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente en het indienen van een verzoekschrift-procedure bij de Rechtbank.

***echtscheiding met convenant:
Een echtscheiding met convenant is meestal een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek waarbij de beide scheidende echtelieden alle afspraken bindende laten vastleggen in een convenant en/of ouderschapsplan. Voor een echtscheiding met convenant hoeft je niet naar een zitting en kan de gehele procedure bij de Rechtbank binnen zes weken afgewikkeld worden. De te plegen stappen zijn; het opmaken van een akte van berusting, de bekrachtiging van uw convenant door de Rechtbank, je ontvangt eerst een model-convenant met uitleg en een model-ouderschapsplan, daarna bespreek je gezamenlijke je concept-convenant met de wederzijdse familierechtadvocaten, het betalen van het griffierecht, het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente en het indienen van een verzoekschrift-procedure bij de Rechtbank.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

Scheiden doet leiden:
Ondanks dat scheiden tegenwoordig heel makkelijk en goedkoop online geregeld kan worden is het toch verstandig om niet bij ieder wissewasje te scheiden. Het aanvragen en regelen van een echtscheiding is dan wel makkelijk en goedkoop maar in de praktijk toch blijkt het altijd behoorlijk tegen te vallen. Als er kinderen in het spel zijn is de emotionele schade die de scheiding bij de kinderen veroorzaakt onherstelbaar en dus ook onbetaalbaar. Ook de financiële afhandeling van de boedelscheiding zorgt, ook bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden, meestal voor vervelende verassingen zoals een huis wat, zonder een groot financieel verlies, niet te verkopen blijkt te zijn.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

De verloedering van de samenleving is een veelvoorkomend topic.

Het artikel gaat over een veelvoorkomend topic.

De wetgever(s)

bestaat er een wetgever? Zo ja, wie en wat is onze wetgever?

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel I

Depressie als een voornamelijke oorzaak van diverse verslavingen

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft

Zelfmoord trend of zelfmoord hype.

Zelfmoord onder jongeren neemt epidemische vormen aan, wat is de verklaring voor dit fenomeen.

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Help we krijgen een gezinsvoogd

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Wat zijn de voor en nadelen van ritueel slachten?

Weet u net als ik niets van ritueel slachten lees dan deze uitgebreide objectieve uitleg.

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Pakistan: Christen krijgt doodstraf

Asian Noreen, een 45 jarige analfabete en moeder van 5 kinderen, hoort in de Provincie Punjab in Pakistan de doodstraf tegen zich eisen.

Het doel heiligt de kroongetuige

Nederland is gewend geraakt aan het fenomeen kroongetuige. De acceptatie voor het gebruik van een kroongetuige is door de jaren heen lichtelijk gegroeid.

Hoe wordt je lid van de Illuminati?

Steeds meer mensen zijn bang voor de Illuminati. De oplossing is echter simpel. Lid worden van de Illuminati. Lees hier hoe je lid wordt van de Illuminati?

De grondslagen van de Joodse traditie

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Er is veel te doen om het homo huwelijk, hier de feiten en de voorwaarden.