Sperma van fokpaarden is het witte goud , wordt mensensperma ook miljoenen waard?


Publicatie datum:

Wordt binnenkort na paarden- en koeienzaad nu ook mensenzaad goud waard?

Gesponsorde koppelingen

In de paarden en koeien fokkerij worden al jaren miljoenen betaald voor een rietje gevuld met sperma. Het is namelijk proefondervindelijk bewezen dat de 99% van de goede eigenschappen van het mannelijk dier worden doorgegeven aan zijn nageslacht. De duurste dekhengst aller tijden is
Storm Cat, dit is de duurste dekhengst ooit: het kost 500.000 dollar om een merrie door hem te laten dekken. De duurste fokstier aller tijden is Kubitus de Bray, dit is de meest besproken en duurste stier die ooit op de veiling in Ciney verkocht werd. Hij bracht een recordprijs op van meer dan 14400 euro.

wordt mensenzaad ook miljoenen waard

In de handel in mensenzaad gaan globaal sinds kort enorme bedragen om. Hoe dit is ontstaan leest u in dit artikel.

Het ontstaan van het mensen veredelingsprogramma:
De mens plant zich sinds haar ontstaan in het wilde weg voort. Er is nooit enige controle op geweest. Dit is eeuwenlang redelijk goed gegaan omdat alle mensen, slim of dom, sterk of zwak etc. zich allemaal voortplantte. Tot de komst van de anti conceptie pil. Door de komst van de pil is het evenwicht verstoord. Er heeft zich een trend ingezet dat mensen uit de hogere sociale lagen van de bevolking zich veel minder voortplanten als mensen uit de lagere sociale lagen van de bevolking. Hierdoor ontstaat een overschot in de sociale onderlaag van de bevolking. Dit veroorzaakt nu wereldwijd al problemen en de problemen gaan in de toekomst, zonder ingrijpen,  alleen maar groter worden. De wetenschap heeft dit probleem zelf veroorzaakt dus heeft zij ook de plicht dit probleem ook op te lossen.

Wetenschappelijke oplossingen:
1- Prenatale selectie: als de ongeboren vrucht enige dagen oud is kan aan de hand van de genen al worden bepaald of de vrucht goed is. Hij wordt getoetst op afwijkingen en als die worden geconstateerd wordt de zwangerschap beëindigd.
2- Het was jarenlang een taboe maar sinds 1 oktober 2010 is het toegestaan om, onder strenge voorwaarden, mensen gericht te veredelen en voort te planten. De belangrijkste voorwaarde is dat dit met niet gemanipuleerd natuurlijk uitgangsmateriaal gebeurd. Hiertoe is het mensen veredelings programma opgestart.

Ad 2 Selectie donoren:
In het mensen veredelings programma zijn de vader (zaaddonor) en de moeder (eiceldonor) de belangrijkste factoren. Er wordt alleen gewerkt met de allerbeste donors. Ze moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1- De donoren moeten genetisch gezond zijn, hun genen worden gecontroleerd op aanwezigheid van erfelijke ziektes zoals kanker en Alzheimer.
2- De donoren moeten een uitzonderlijke fysieke gesteldheid hebben. Hierbij let men vooral op kracht, conditie en motorische vaardigheden.
3- De donoren moeten heel intelligent zijn. Ze moeten minimaal universitair niveau hebben.

Werkwijze:
De vermeerdering geschiedt door middel van In vitro fertilisatie (IVF), ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. Om bevruchting te laten plaatsvinden brengt men in het laboratorium eicellen samen met zaadcellen. Om eicellen te verkrijgen worden de eierstokken gestimuleerd met hormonen. Daardoor groeien er follikels (eiblaasjes), die de eicellen bevatten. Uit deze follikels wordt, via de schede, de vloeistof met de eicellen weggezogen (de punctie). De zaadcellen worden uit het sperma gehaald. Na samensmelting van eicel en zaadcel in het laboratorium ontstaat een embryo, dat in de baarmoeder kan worden geplaatst. Als dit embryo zich innestelt, ontstaat een zwangerschap.

De voortplanting:
In de toekomst zal de voortplanting van de mens gecontroleerd plaatsvinden. Er mag alleen nog gebruik gemaakt worden van gecertificeerde bevruchte eicellen. Deze worden bij de wensmoeder ingeplant.

Miljoenen business:
Van de gecertificeerde bevruchte eicellen zijn alle genetische gegevens bekend. Er moeten echter wel voldoende  bevruchte eicellen geproduceerd worden om alle wensmoeders te kunnen voorzien. Dus zal een prijsverschil ontstaan in goede en supergoede bevruchte eicellen. Het zal u dan ook niet verbazen dat er nu al miljoenen geboden worden voor de beste bevruchte eicellen.

Omdat het sperma voor 99% bepalend is voor de uiteindelijke genetisch kwaliteit van de bevruchte eicellen, worden er nu, voor het allerbeste sperma, door de inkopers van de gecertificeerde bevruchte eicelproducenten al enorme bedragen voor betaald.

Naschrift:
Dit artikel berust niet op waarheid maar heb ik zelf verzonnen. De bedoeling van dit artikel is om mensen aan het denken te zetten en ze te laten beseffen dat ze zelf moeten bedenken wat de waarheid is. Niemand anders dan jijzelf weet namelijk beter dan jij wat de waarheid is. Daarom is ook niemand anders meer dan jij. Je baas, de koning, de paus, een minister en noem maar op, niemand weet ook maar meer dan een heel klein deel van de waarheid. Niemand heeft daarom ook het recht om jou te vertellen wat je moet doen en hoe je moet leven. Voel je dus nooit minder dan een ander en doe dingen alleen als je zelf vind dat het nodig is en goed is.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Meld je gratis aan voor Utopia

Utopia is een groot succes, meld je ook gratis aan voor Utopia.

Gedwongen prostitutie, illegale vrouwenhandel.

Van een mooie vrouw tot gedwongen prostitutie voor geld.

Hoe kun je een familieruzie beëindigen?

Er zijn heel veel families waar familieleden ruzie hebben met elkaar, hoe kun je een familieruzie beëindigen?

Marktwerking in de zorg

betoog over marktwerking zorg

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Recht op zelfverdediging

Mag je iemand doodschieten in Nederland uit noodweer?

Virtuele schandpalen

Een essay over de verticale en horizontale bescherming van de burger tegen zijn mogelijke vogelvrijverklaring door internet

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?

Potverteren. Een linkse hobby?

Algemeen wordt aangenomen dat de PvdA onzorgvuldig omspringt met overheidsfinanci�n. In dit artikel wordt onderzocht of dat beeld klopt.

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Gilles de la Tourette

Wat is Gilles de la Tourette?

Alcohol bij Belgische jongeren

Het problematisch gebruik van belgische jongeren in kaart gebracht

Zomerse zon

Zomerhitte

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Vaccinatie, van twee kanten belicht

Morele ontwikkeling bij autisme

Men denkt dat mensen met autisme een beperking hebben in het ontwikkeling van theory of mind. Hoe beperkt dit de ontwikkeling van het geweten?

Communiceren met een groep kinderen, het geven van instructies.

Altijd al willen weten hoe je een groep kinderen op de juiste manier aan het werk krijgt?

Op Avontuur in de Natuur met de Rugzak

Backpacking is dé Recreatie voor het Wandelen voor méér dan één dag.

Barack Obama, YES WE CAN !

Nuttige en beknopte informatie over Barack Obama.

ADHD, een last of een gemak?

ADHD, wat is dat eigenlijk? Wat kun je ermee en wat niet?

De impact van muziek op jongeren en adolescenten.

Steeds meer jongeren kunnen geen moment meer zonder muziek, hoe groot is de impact van muziek op adolescenten?

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.