Leven in een wereld zonder oorlog, is wereldvrede mogelijk?


Publicatie datum:

Iedere dag zie ik mensen vechten op televisie of internet, toch leef ik al mijn hele leven in een wereld zonder oorlog.

Gesponsorde koppelingen

De wereld bestaat uit twee gelijktijdig naast elkaar bestaande delen. Het ene deel is de fysieke werkelijkheid en het andere deel is de gelijktijdige geestelijke interpretatie van die fysieke  werkelijkheid. De fysieke werkelijkheid en de geestelijke interpretatie van de werkelijkheid kunnen heel erg van elkaar verschillen maar, ze kunnen nog zo verschillend zijn het ene deel kan alleen bestaan omdat het ander deel bestaat. In dit artikel wil ik proberen om mijn twee werkelijkheden onder woorden te brengen en door middel daarvan te bewijzen dat een wereld zonder oorlog kan bestaan.

Wereldvrede

Mijn fysieke wereld:
Mijn fysieke wereld ziet er als volgt uit. Ik woon met mijn vrouw en twee kinderen in een mooi rustig dorp in een ruime eigen woning voorzien van alle gemakken. Bij de meeste gemakken sta ik niet eens stil omdat ze in mijn fysieke leven een vanzelfsprekendheid zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor basale zaken als verwarming, elektriciteit en schoon warm en koud drinkwater. Maar ook minder noodzakelijke zaken als op iedere kamer televisie, op iedere kamer breedbandinternet enzovoorts. In mijn fysieke leven ga ik iedere dag op de fiets naar mijn werk. Hierbij fiets ik over speciaal voor fietsers zoals ik aangelegde fietspaden door een mooie ruime rustige polder. Vervolgens werk ik in  een kantoor voorzien van verwarming en airco van acht tot vijf en omdat ik dan teveel werk heb ik iedere vrijdagmiddag vrij. Als ik na mijn werk thuiskom eet ik altijd een lekkere maaltijd en daarna heb ik de hele avond voor mezelf.

Wereldvrede

Mijn fysieke wereldvrede:
Mijn fysieke wereld is één en al vrede. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een bedreiging van mijn bestaan of het bestaan van één van de mensen in mijn directe fysieke omgeving meegemaakt. Er is ook nog nooit bij me ingebroken of zelfs maar een fiets gestolen. Al met al heerst er in mijn fysieke wereld al zo lang als ik daarin aanwezig ben wereldvrede.

Wereldvrede

Mijn fysieke wereldmilieu:
In mijn fysieke wereld is de lucht schoon, ligt er nauwelijks afval, is het water schoon, is er geen lawaai (ik wordt ’s morgens wakker van de tortelduiven die in de boom zitten te koeren. Ik heb nog nooit een overstroming, een orkaan, een aardverschuiving, een brand, een orkaan, een blikseminslag of welke andere natuurramp meegemaakt.

Mijn fysieke wereldwelvaart:
De welvaart in mijn fysieke wereld is ook zeer hoog. Ik heb niemand in mijn familie en vriendenkring die geen werk heeft. Iedereen die ik ken heeft net als ik geen enkel gebrek aan wat dan ook. Al met al leef ik eigenlijk in mijn fysieke wereld als je het goed beschouwt in een aards paradijs.

Wereldvrede

Mijn belevingswereld:
Mijn belevingswereld is heel anders. In mijn belevingswereld leef ik in een overbevolkte wereld waarin door een ongebreidelde verspilling van de natuurlijke reserves en een ongebreidelde bevolkingsgroei het milieu naar de knoppen gaat en de mensen elkaar naar het leven staan. In mijn belevingswereld verwacht ik al jaren dat één of andere rampspoed mij ook eens zal treffen. In mijn belevingswereld zijn er grote groepen mensen die sterven door armoede ziekte en geweld. Al met al is mijn belevingswereld compleet tegengesteld aan mijn fysieke wereld.

Vergelijking fysieke wereld en belevingswereld:
Het is mij gebleken dat al het negatieve in mijn belevingswereld wordt veroorzaakt door de media. Als voorbeeld hiervan ga ik dieper in op de overbevolking. Nederland is vol, wordt je door de media steeds verteld, als ik echter door mijn fysieke Nederland rondrijd zie ik overal grote lege provincies, Friesland is hoofdzakelijk gras en water, Groningen is hoofdzakelijk akkers en gras, Drenthe is hoofdzakelijk gras en bos etc. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederland voor het grootste gedeelte uit grasland (38 procent), akkers (24 procent) en bos (12 procent) bestaat. Slechts 13 % van Nederland is bebouwd. Ook het idee dat de wereld overvol is blijkt in de fysieke wereld erg mee te vallen. Als je alle mensen, zo’n  7.000.000.000,  die momenteel op de wereld wonen zou verzamelen en iedereen op 1 meter in het vierkant van elkaar zou zetten past de hele wereldbevolking in de provincies Gelderland en Limburg. Maar bestaan die 7.000.000.000 eigenlijk wel echt in je fysieke wereld. Het antwoord is nee, niemand kan die 7.000.000.000 ooit fysiek zien, ze bestaan dus alleen in je belevingswereld.

Wereldvrede

Fysieke wereldvrede:
Dit is maar één voorbeeld maar ik durf te stellen dat er in Nederland voor iedereen fysieke wereldvrede heerst. Alle oorlogen en ellende spelen zich in Nederland alleen maar af in de belevingswereld van de mensen en worden veroorzaakt door media. 

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waarom een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Wat is de motivering voor de aanschaf van een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Communiceren met een groep kinderen, het geven van instructies.

Altijd al willen weten hoe je een groep kinderen op de juiste manier aan het werk krijgt?

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Dag Koningin Beatrix, Hallo Koning Willem Alexander

Koningin Beatrix doet na 33 jaar op 30 april 2013 door ondertekening van akte van abdicatie afstand van de troon.

Met je vinger in je neus

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

Wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

De zogenaamde “carbon footprint” wordt al gebruikt als rekenfactor voor de invloed van de productie op het milieu maar wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Project X, woord van het jaar 2012

Wat is een project X-feest?

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Legt uit wie aansprakelijk is bij kinderen, dieren, ondergeschikten, roerende zaken, opstal enz.

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Is de numerieke identiteit de oplossing voor etnische discriminatie?

Hoe zou het zijn als we geen naam zouden hebben maar een numerieke identiteit?

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Hoe gaan oplichters te werk?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichters maar hoe gaan oplichters te werk?

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Kinderen en spelen, waarom eigenlijk?

Kinderen spelen er op los, maar waarom?

Je financiën weer op orde.

Je financiënen weer op orde brengen met hulp van een budgetcoach.

zwanger willen worden? en niet veel te besteden?

tips voor vrouwen die zwanger willen worden, of voor zwangeren die niet veel geld hebben te besteden.

Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Recht op zelfverdediging

Mag je iemand doodschieten in Nederland uit noodweer?