Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten


Publicatie datum:

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?

Gesponsorde koppelingen

Op Facebook circuleert een bericht met de tekst “OMG Bekijk de zelfmoord van dit meisje voor cam” s3amazonaws.com “Ik daag je uit om deze video te bekijken meer dan 10 seconden. Ik heb deze video niet bekeken omdat ik niet de behoefte heb om een video te zien waarop een meisje zich van het leven beroofd. Ik ben echter wel geïnteresseerd in het waarom. Waarom neemt iemand zijn zelfmoord op? Ik denk dat degene die op deze manier zijn zelfmoord wereldkundig maakt heel lang en heel ernstig gepest is en daar nergens mee terecht kon. Een zelfmoordvideo is in de ogen van de maker uiteindelijk een manier om de wereld er bewust van te maken dat er overal hulp personen en  instanties moeten komen voor mensen die gepest worden.

zelfmoord video

Pesten:
Onder pesten verstaan we het gedrag waarbij een persoon tijdens gedurende een langere periode steeds weer, door één persoon of door een groep personen, fysiek of mentaal onheus bejegend wordt. Pesten is van alle tijden en begint al op de kleuterschool. Pesten begint meestal klein met bijvoorbeeld woordgrapjes en plagerige aanrakingen. Of het pesten daarna doorgaat en grotere vormen aanneemt is afhankelijk van de manier waar de belaagde persoon erop reageert. Door de  verkeerde reactie op deze woordgrapjes en plagerige aanrakingen, zoals huilen of wegvluchten, neemt het pesten meestal bij de emotioneel en/of lichamelijk minder sterk ontwikkelde personen daarna toe.

Cyberpesten:
Sinds de opkomst van de (zogenaamde) social media is er een nieuwe vorm van pesten ontstaan. Dit online pesten via MSN, Twitter, Facebook enzovoorts wordt cyberpesten genoemd. Het zogenaamde Cyberpesten neemt de laatste jaren steeds grotere vormen aan. De potentiële slachtoffers van pesten op het internet zijn vooral de emotioneel minder sterk ontwikkelde personen. Cyberpesten komt nauwelijks voor bij lichamelijk minder sterk ontwikkelde personen die in het werkelijke leven wel gepest kunnen worden. Cyberpesten lijkt in beginsel veel op gewoon pesten maar het grote verschil tussen gewone pesten en cyberpesten zit hem in een aantal dingen. Ten eerste heeft de cyberpester op internet de beschikking over een groter aantal kanalen en middelen. Ten tweede wanen cyberpesters zich online anoniemer en overschrijden daardoor makkelijker grenzen.

Hoe voorkom je pesten:
Ik ben op internet op zoek gegaan naar tips om pesten te voorkomen.
- Leer je kind op te komen voor zichzelf en voor anderen. Je kunt je kind dit leren door het van jongs af aan te leren om nee te durven zeggen.
- Leer je kind, zodra ze gepest wordt, om hulp te vragen bij een persoon, zoals een ouder/verzorger of een leraar, die de vraag serieus neemt en steun kan verlenen bij het zoeken naar een oplossing.
- Geef kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Laat ze weten waarom het belangrijk is om te weten wat ze doen en waar ze zijn.
- Leer je kind dat, met behulp van voorbeelden, dat  je problemen kunt oplossen door erover te praten.
- Geef zelf het goede voorbeeld door waardering en respect te hebben voor mensen die anders zijn. Op die manier leren jouw kinderen dat ook.
- Respecteer de keuze van vrienden of vriendinnen door je kind door je kind zelf te laten beslissen wie ze uitnodigen.
- Zorg dat je goed contact houdt met school zodat je weet je wie aanspreekpunt is, met wie jouw kind goed contact heeft en benut de mogelijkheden die er zijn, zoals ouderavonden, om als je je zorgen maakt, in gesprek te komen met het aanspreekpunt van de school.

Ik heb zelf ook nog een tip voor cyberpesten. Zorg dat je van jongs af aan met je kind meeleest en meekijkt op MSN, Twitter, Facebook etc. Een jong kind moet namelijk leren dat het heel gewoon is om iemand die vervelende of foute dingen doet of zegt te blokkeren. Je kunt dan ook, als het een bekende is, deze persoon of de ouders van deze persoon persoonlijk aan te spreken op zijn/haar wangedrag of dat van zijn/haar kind.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Korte geschiedenis van de hiphopmuziek

Dit is het 2e artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel iets over de geschiedenis van hiphopmuziek.

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

Leve Prinses Beatrix!

Ons land werd de laatste generaties geleid door een Koningin. Dit artikel gaat over Prinses Beatrix.

Nederland als het Israël van het Westen

Nederland als uitverkoren natie

De religieuze bril

Kijken door een religieuze bril als atheist zijnde.

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft

Help, de helikopterouder rukt op!

Opvoeden is loslaten. Waarom helikopterouders hun kind tekort doen.

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

De geschiedenis van Walt Disney

Iedereen kent wel een of meerdere films van Disney. Maar wie was nou de man achter deze films?

Engelse leenwoorden in het Nederlands

Neemt het aantal Engelse leenwoorden echt toe of lijkt dit alleen zo?

Omgaan met angsten bij kinderen

Omgaan met angsten bij kinderen

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Welke terroristen hebben hun doel bereikt?

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er wordt wel ergens ter wereld een terroristische aanslag gepleegd. Zijn er ook terroristen die hiermee hun doel hebben bereikt?

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

2 oktober Internationale dag van de geweldloosheid

beschrijving van de internationale dag van de geweldloosheid.

Gratis basis internet voor iedereen met Free Basics Platform van Internet.org

Facebook oprichter promoot Free Basics Platform voor gratis basis internet voor iedereen.