Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten


Publicatie datum:

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?

Gesponsorde koppelingen

Op Facebook circuleert een bericht met de tekst “OMG Bekijk de zelfmoord van dit meisje voor cam” s3amazonaws.com “Ik daag je uit om deze video te bekijken meer dan 10 seconden. Ik heb deze video niet bekeken omdat ik niet de behoefte heb om een video te zien waarop een meisje zich van het leven beroofd. Ik ben echter wel geïnteresseerd in het waarom. Waarom neemt iemand zijn zelfmoord op? Ik denk dat degene die op deze manier zijn zelfmoord wereldkundig maakt heel lang en heel ernstig gepest is en daar nergens mee terecht kon. Een zelfmoordvideo is in de ogen van de maker uiteindelijk een manier om de wereld er bewust van te maken dat er overal hulp personen en  instanties moeten komen voor mensen die gepest worden.

zelfmoord video

Pesten:
Onder pesten verstaan we het gedrag waarbij een persoon tijdens gedurende een langere periode steeds weer, door één persoon of door een groep personen, fysiek of mentaal onheus bejegend wordt. Pesten is van alle tijden en begint al op de kleuterschool. Pesten begint meestal klein met bijvoorbeeld woordgrapjes en plagerige aanrakingen. Of het pesten daarna doorgaat en grotere vormen aanneemt is afhankelijk van de manier waar de belaagde persoon erop reageert. Door de  verkeerde reactie op deze woordgrapjes en plagerige aanrakingen, zoals huilen of wegvluchten, neemt het pesten meestal bij de emotioneel en/of lichamelijk minder sterk ontwikkelde personen daarna toe.

Cyberpesten:
Sinds de opkomst van de (zogenaamde) social media is er een nieuwe vorm van pesten ontstaan. Dit online pesten via MSN, Twitter, Facebook enzovoorts wordt cyberpesten genoemd. Het zogenaamde Cyberpesten neemt de laatste jaren steeds grotere vormen aan. De potentiële slachtoffers van pesten op het internet zijn vooral de emotioneel minder sterk ontwikkelde personen. Cyberpesten komt nauwelijks voor bij lichamelijk minder sterk ontwikkelde personen die in het werkelijke leven wel gepest kunnen worden. Cyberpesten lijkt in beginsel veel op gewoon pesten maar het grote verschil tussen gewone pesten en cyberpesten zit hem in een aantal dingen. Ten eerste heeft de cyberpester op internet de beschikking over een groter aantal kanalen en middelen. Ten tweede wanen cyberpesters zich online anoniemer en overschrijden daardoor makkelijker grenzen.

Hoe voorkom je pesten:
Ik ben op internet op zoek gegaan naar tips om pesten te voorkomen.
- Leer je kind op te komen voor zichzelf en voor anderen. Je kunt je kind dit leren door het van jongs af aan te leren om nee te durven zeggen.
- Leer je kind, zodra ze gepest wordt, om hulp te vragen bij een persoon, zoals een ouder/verzorger of een leraar, die de vraag serieus neemt en steun kan verlenen bij het zoeken naar een oplossing.
- Geef kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Laat ze weten waarom het belangrijk is om te weten wat ze doen en waar ze zijn.
- Leer je kind dat, met behulp van voorbeelden, dat  je problemen kunt oplossen door erover te praten.
- Geef zelf het goede voorbeeld door waardering en respect te hebben voor mensen die anders zijn. Op die manier leren jouw kinderen dat ook.
- Respecteer de keuze van vrienden of vriendinnen door je kind door je kind zelf te laten beslissen wie ze uitnodigen.
- Zorg dat je goed contact houdt met school zodat je weet je wie aanspreekpunt is, met wie jouw kind goed contact heeft en benut de mogelijkheden die er zijn, zoals ouderavonden, om als je je zorgen maakt, in gesprek te komen met het aanspreekpunt van de school.

Ik heb zelf ook nog een tip voor cyberpesten. Zorg dat je van jongs af aan met je kind meeleest en meekijkt op MSN, Twitter, Facebook etc. Een jong kind moet namelijk leren dat het heel gewoon is om iemand die vervelende of foute dingen doet of zegt te blokkeren. Je kunt dan ook, als het een bekende is, deze persoon of de ouders van deze persoon persoonlijk aan te spreken op zijn/haar wangedrag of dat van zijn/haar kind.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Fair Trade verkoop in opmars

Het begrip Fairtrade gaat over handel met boeren in Ontwikkelingslanden met bepaalde voorwaarden

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Groepsprocessen.

De fases die een groep doorloopt wanneer men voor het eerst bij elkaar is.

Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Volgens kandidaat-raadslid van het CDA Joram Verstoep is iedereen die niet in Amsterdam woont een provinciale boer. Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

Telepathie

In het Oude Grieks betekend dit Afstandelijke Communicatie

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Wie maakt de daklozenkrant en hoe werkt de daklozenkrant?

Af en toe staat ergens een dakloze die je een daklozenkrant probeert te verkopen, wie maakt die en waar gaat het geld naartoe?

De impact van muziek op jongeren en adolescenten.

Steeds meer jongeren kunnen geen moment meer zonder muziek, hoe groot is de impact van muziek op adolescenten?

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Velodrome d'Hiver

In 1942 vond de grootste razzia in de Franse geschiedenis plaats. Duizenden Joden werden ondergebracht in het wielerstadion Velodrome d'Hiver wachtend op hun dood in Auschwitz.

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Engelse leenwoorden in het Nederlands

Neemt het aantal Engelse leenwoorden echt toe of lijkt dit alleen zo?

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

De rol van plagen in de ontwikkeling

Plagen blijkt een positieve invloed te hebben in de ontwikkeling van het kind.

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft

Amazone

Van de naam Amazon wordt gezegd, dat de benaming het gevolg is van een Oorlog waarin Francisco de Orellana heeft gevochten, samen met een Stam van Tapuyas en diverse andere Stammen uit Zuid Amerika.