Werkstuk zinloos geweld en agressie


Publicatie datum:

Iedere week vindt er wel een geval van zinloos geweld plaats, waar komt die agressie vandaan?

Gesponsorde koppelingen

Er gaat de laatste tijd geen week voorbij of er vindt wel een geval van zinloos geweld plaats. Het lijkt of er de laatste jaren een enorme toename van zinloos geweld is. Is dit echt het geval of lijkt dit alleen maar zo omdat er tegenwoordig in steeds meer gevallen direct beeldmateriaal van zinloos geweld beschikbaar is en dit beeldmateriaal ook steeds vaker ook direct via internet en dan met name de social media verspreid wordt.

Zinloos geweld en agressie

Zinloos geweld:
Om een zuiver beeld te krijgen van het aantal gevallen van zinloos geweld is het belangrijk om precies te definiëren wat er onder zinloos geweld wordt verstaan. In een publicatie van het Nederlandse Ministerie van Justitie uit 1999 wordt zinloos geweld als volgt omschreven: "In het algemeen wordt onder zinloos geweld verstaan: een spontane vorm van fysiek geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand centraal staat (excessief geweld). Het geweld kenmerkt zich door zijn incidentele aard, en ook door de willekeurige wijze waarop de dader het slachtoffer kiest.”

Vechten

Agressie:
Agressie kan op twee manieren gedefinieerd worden namelijk 1- gewelddadig handelen met het doel iemand (of iets) schade toe te brengen. 2- gerichte kwaadheid die het belang van een effectieve communicatie kan dienen. Het is bewezen dat ieder mens van nature in staat tot beide vormen van agressie. De voornaamste redenen waardoor de mens gedreven kan worden tot agressieve daden zijn boosheid, angst, psychose, drank, drugs en bravour.

Geweld

Daders zinloos geweld:
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat plegers van zinloos geweld voornamelijk mannen zijn tussen de 18 en 25 jaar. In de meeste onderzochte gevallen van zinloos geweld is er sprake van alcoholgebruik en in sommige gevallen ook van drugsgebruik. De toename van het zinloos geweld wordt echter niet alleen door het toegenomen alcoholgebruik en drugsgebruik veroorzaakt. De dieperliggende reden voor de toename van het zinloos geweld is de afname van de cohesie in de maatschappij door een afnemende betrokkenheid bij het gezin, de kerk, de sportclub, de vereniging etc. Zolang de mensen namelijk betrokken zijn bij deze groepen gedragen ze zich ook naar de binnen deze groepen geldende normen en waarden en komt zinloos geweld bijna niet voor. Door de toenemende onthechting van deze groepen neemt echter de naleving van de binnen deze groepen geldende normen en waarden af en plegen mensen eerder zinloos geweld.

Cohesie

Voorkomen van zinloos geweld:
Het voorkomen van zinloos geweld is dus in eerste instantie een maatschappelijke kwestie. Het belangrijkste hierbij is het terugbrengen van de cohesie in de maatschappij door het stimuleren  van de betrokkenheid bij het gezin, de kerk, de sportclub, de vereniging etc. Als individu heb je hier niet direct invloed op. Wat je als individu zelf kan doen om de kans te verkleinen om slachtoffer van zinloos geweld te worden is de lichaamstaal en non-verbale communicatie van je medemens goed te leren interpreteren. Kennis van non-verbale communicatie kan namelijk helpen bij het tijdig herkennen van agressie en kan hiermee helpen voorkomen dat je zelf het slachtoffer wordt van zinloos geweld. Meestal ontstaat de agressie namelijk niet van het ene op het andere moment, maar zijn er vooraf een aantal voortekenen te herkennen. Het gaat hierbij om non-verbale communicatie signalen zoals hoe iemand zit, waar iemand heen kijkt, welke afstand iemand aanhoudt en wie iemand aanraakt. Een combinatie van middelengebruik, stoer gedrag en angst in een groep zijn ook vaak aanleiding tot zinloos geweld en agressieve handelingen.

Lichaamstaal


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Klap van de Molen

Duurzaam bezig zijn, is hot! Maar is alles wel zo duurzaam als wordt geclaimd?

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Bijgeloof over en met kerstmis

beschrijving van bijgeloof over de kerst

Wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina d.d. 2014-12-27?

Facebook is het belangrijkste communicatiekanaal van deze tijd, wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina.

Wat is er mis met het communisme?

Als je de westerse media moet geloven zijn communisten allemaal boeven, wat is er mis met het communisme?

Verliefde Paus Jorge Mario Bergoglio, Verliefde paus Franciscus

Paus Jorge Mario Bergoglio, eindelijk een paus die wel van een vrouw houdt?

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Rechtsvorming door de rechter

Het is van belang te beseffen dat rechtsvorming iets anders is dan interpretatie en rechtsontwikkeling. De Hoge Raad gaat hier nader op in.

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Lachen en stress management

lachen en zijn voordelen

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Koude oorlog

stukje geschiedenis van de koude oorlog

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

De grondslagen van de Joodse traditie

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Ost Deutschland

Oost Duitsland is hernoemd als; Het Voormalig Oostelijk Grond-Gebied van Duitsland

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?