Werkstuk zinloos geweld en agressie


Publicatie datum:

Iedere week vindt er wel een geval van zinloos geweld plaats, waar komt die agressie vandaan?

Gesponsorde koppelingen

Er gaat de laatste tijd geen week voorbij of er vindt wel een geval van zinloos geweld plaats. Het lijkt of er de laatste jaren een enorme toename van zinloos geweld is. Is dit echt het geval of lijkt dit alleen maar zo omdat er tegenwoordig in steeds meer gevallen direct beeldmateriaal van zinloos geweld beschikbaar is en dit beeldmateriaal ook steeds vaker ook direct via internet en dan met name de social media verspreid wordt.

Zinloos geweld en agressie

Zinloos geweld:
Om een zuiver beeld te krijgen van het aantal gevallen van zinloos geweld is het belangrijk om precies te definiëren wat er onder zinloos geweld wordt verstaan. In een publicatie van het Nederlandse Ministerie van Justitie uit 1999 wordt zinloos geweld als volgt omschreven: "In het algemeen wordt onder zinloos geweld verstaan: een spontane vorm van fysiek geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand centraal staat (excessief geweld). Het geweld kenmerkt zich door zijn incidentele aard, en ook door de willekeurige wijze waarop de dader het slachtoffer kiest.”

Vechten

Agressie:
Agressie kan op twee manieren gedefinieerd worden namelijk 1- gewelddadig handelen met het doel iemand (of iets) schade toe te brengen. 2- gerichte kwaadheid die het belang van een effectieve communicatie kan dienen. Het is bewezen dat ieder mens van nature in staat tot beide vormen van agressie. De voornaamste redenen waardoor de mens gedreven kan worden tot agressieve daden zijn boosheid, angst, psychose, drank, drugs en bravour.

Geweld

Daders zinloos geweld:
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat plegers van zinloos geweld voornamelijk mannen zijn tussen de 18 en 25 jaar. In de meeste onderzochte gevallen van zinloos geweld is er sprake van alcoholgebruik en in sommige gevallen ook van drugsgebruik. De toename van het zinloos geweld wordt echter niet alleen door het toegenomen alcoholgebruik en drugsgebruik veroorzaakt. De dieperliggende reden voor de toename van het zinloos geweld is de afname van de cohesie in de maatschappij door een afnemende betrokkenheid bij het gezin, de kerk, de sportclub, de vereniging etc. Zolang de mensen namelijk betrokken zijn bij deze groepen gedragen ze zich ook naar de binnen deze groepen geldende normen en waarden en komt zinloos geweld bijna niet voor. Door de toenemende onthechting van deze groepen neemt echter de naleving van de binnen deze groepen geldende normen en waarden af en plegen mensen eerder zinloos geweld.

Cohesie

Voorkomen van zinloos geweld:
Het voorkomen van zinloos geweld is dus in eerste instantie een maatschappelijke kwestie. Het belangrijkste hierbij is het terugbrengen van de cohesie in de maatschappij door het stimuleren  van de betrokkenheid bij het gezin, de kerk, de sportclub, de vereniging etc. Als individu heb je hier niet direct invloed op. Wat je als individu zelf kan doen om de kans te verkleinen om slachtoffer van zinloos geweld te worden is de lichaamstaal en non-verbale communicatie van je medemens goed te leren interpreteren. Kennis van non-verbale communicatie kan namelijk helpen bij het tijdig herkennen van agressie en kan hiermee helpen voorkomen dat je zelf het slachtoffer wordt van zinloos geweld. Meestal ontstaat de agressie namelijk niet van het ene op het andere moment, maar zijn er vooraf een aantal voortekenen te herkennen. Het gaat hierbij om non-verbale communicatie signalen zoals hoe iemand zit, waar iemand heen kijkt, welke afstand iemand aanhoudt en wie iemand aanraakt. Een combinatie van middelengebruik, stoer gedrag en angst in een groep zijn ook vaak aanleiding tot zinloos geweld en agressieve handelingen.

Lichaamstaal

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De beste relatietherapie, gratis relatietherapie

Problemen met je partner, lees hier de beste gratis relatietherapie.

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Jongerenwerk deel I

de zichtbaarheid van het jongerenwerk, voldoende of voor verbetering vatbaar?

Scheidingsangst bij jonge kinderen

Omschrijft scheidingsangst bij jonge kinderen

De bewuste keuze van afgelopen verkiezingen bleek zo bewust nog niet

Tot hoeverre zijn we bewust van onze eigen keuze en wat is de rol van het brein daarbij?

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Justitiële interventies

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.

De poenscheppers met een sociaal maatschappelijke functie

Het verhaal over poenscheppende bestuurders. Het verhaal van de andere crimineel.

Waarom geven we iemand die een grote eikel is een “Gouden Eikel”?

Iedereen kent wel een grote eikel maar waarom geven we iemand die een grote eikel is een “Gouden Eikel”?

Meld je gratis aan voor Utopia

Utopia is een groot succes, meld je ook gratis aan voor Utopia.

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

De achtergrond van hiphop

Eerste artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel kort de achtergrond en de basis van de subcultuur hiphop.

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Hoezo is de claimcultuur slecht? en oma tegen Ajax, normaal?

Over megaschadeclaims, hun punitieve bedoeling en het no cure no pay systeem.

De geschiedenis van Walt Disney

Iedereen kent wel een of meerdere films van Disney. Maar wie was nou de man achter deze films?

Hoezo een druk leven, we hebben tijd genoeg.

Iedereen roept dat hij-zij het zo druk heeft maar is dat wel zo.

Waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Er komt steeds meer weerstand tegen het toelaten van steeds meer vluchtelingen maar waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land