Moet Nederland uit de Europese Unie stappen?


Publicatie datum:

Vandaag presenteerde Geert Wilders zijn verkiezingsprogramma met als speerpunt dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen.

Gesponsorde koppelingen

Moet Nederland uit de Europese Unie stappen

Ik ben nooit een fan geweest van Geert Wilders en ben het met de meeste dingen waar hij voor staat niet eens. Toch vind ik dat je hem wel serieus moet nemen omdat hij een hele grote groep kiezers vertegenwoordigt. Daarom heb ik vandaag zijn nieuwe verkiezingsprogramma gelezen om te kijken of er misschien dit keer dingen in staan die mij wel aanspreken.

In dit artikel een beknopte samenvatting van het nieuwe verkiezingsprogramma van Geert Wilders. VerkiezingsProgramma-PVV

Hún Brussel, óns Nederland :
De titel van het nieuwe verkiezingsprogramma van Geert Wilders is Hún Brussel, óns Nederland. Het  verkiezingsprogramma begint met een inleiding waar de hete hangijzers van dit moment in worden opgesomd namelijk; ons verlies aan soevereiniteit, de aanhoudende groei van de islam, de slechte economische situatie, de uitholling van de zorg en verzorging van onze ouderen en de bizarre keuzes van Kunduz.

Nederlanders eerst:
Als oplossing voor al deze genoemde problemen kiest Geert Wilders voor een regering die zich alleen richt op het welzijn van de Nederlanders.

Wat is de oorzaak van voornoemde problemen?
De oorzaak van al deze problemen ligt bij de heersende elite die onze onafhankelijkheid heeft verkwanseld aan de Europese Unie en alle mensen uit de Derde Wereld naar Nederland wil halen.

Hoe zou Nederland in Europa moeten staan:
Nederland zou alleen deel moeten nemen aan een Economische Europese Unie maar verder volledig onafhankelijk moeten blijven zodat wij weer net zo rijk zouden worden als andere onafhankelijke landen in Europa zoals Noorwegen en Zwitserland.

Nederland wordt “vergiftigt” door  immigranten:
Door het soepele immigratie beleid van een machteloos parlement verandert de Nederlandse bevolking  langzaam maar zeker in een mengelmoes van Islamieten, paupers, criminelen, uitkeringstrekkers en mensen die qua gedachtengoed zijn blijven hangen in de middeleeuwen.

De gewone man is de dupe:
Door de open Europese grenzen worden alle banen van laaggeschoolden ingenomen door goedkope buitenlandse werknemers.

De Europese Unie is waanzin:
Het Europese parlement legt ons steeds meer bizarre wetten op die ons steeds meer geld kosten waardoor er geen geld meer is voor onze eigen sociale voorzieningen. Ondertussen wordt al ons geld  ingepikt door de arme Europese lidstaten die handig misbruik maken van allerlei Europese subsidies en regelingen.

Mijn beschouwing:
Geert Wilders benoemt in zijn programma heel treffend alle problemen van deze tijd. Hij legt de hele verantwoordelijkheid van al deze problemen bij de Europese Unie.

Geert Wilders  zijn oplossing:
De oplossing voor al deze problemen is volgens Geert Wilders dat de Nederlandse regering  weer onafhankelijk van de Europese Unie haar binnenlands beleid mag voeren zonder dat de rest van  Europa zich daar mee mag bemoeien. De Economische samenwerking zou alleen moeten blijven bestaan omdat we daar als handelsland voordeel bij hebben.

Is Geert Wilders zijn plan uitvoerbaar?
Als de Nederlandse bevolking massaal op Geert Wilders gaat stemmen is zijn plan zeker uitvoerbaar en kunnen we ons afscheiden van Europa. Dit zal voor de laag opgeleiden werkenden in Nederland zeker leiden tot een toename in welvaart want er zullen duizenden soldaten nodig zijn om onze grenzen te bewaken en er zal heel veel werk komen in de wapen industrie. Alleen hierdoor al zal onze  economie een enorme boost krijgen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de Economische voordelen van het vrije verkeer van goederen blijft bestaan.

Is Geert Wilders zijn plan ethisch verantwoord?
Ik denk datGeert Wilders zijn verkiezingsplan ethisch gezien niet goed is. Door de grenzen voor immigranten te sluiten kiest hij er voor om een kleine groep mensen, die toevallig in Nederland geboren zijn, in welvaart te laten leven en de rest van de wereld aan hun lot over te laten. Het  daarnaast wel gebruik willen blijven maken van het vrije verkeer van goederen is ethisch gezien nog slechter. Dit is wel heel erg een kwestie van “wel de lusten maar niet de lasten”.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Top van het bedrijfsleven

VNO voorzitter Wientjes denkt dat er meer topmensen in de politiek nodig zijn.

Waarden en normen leren

Leren van waarden en normen

Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Waar komt de paashaas vandaan?

Met pasen zie je vooral de paashaas huppelen met eieren,maar waar komt de paashaas nou eigenlijk vandaan.

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Is die trouwring wel nodig?

Is het verplicht trouwringen uit te wisselen bij een huwelijk?

De nadelen van vrijheid van internet uitingen

Het recht van vrijheid van internet uitingen is bij ons bijna heilig, toch kleven er steeds vaker nadelen aan.

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

Pesten en wat de gevolgen kunnen zijn

Pesten kan grote gevolgen hebben,

Makkelijk geld verdienen met octrooien op de natuur.

Verdien ook eenvoudig veel geld met octrooien op “uitvindingen” van de natuur.

Haast- of huisvrouw?

De beperkendheid van het huidige regeer akkoord.

In deze paper zal ik weerleggen waarom de regeer akkoorden die tegenwoordig worden geschreven de invloed van het parlement teveel beperken.

De wetgever(s)

bestaat er een wetgever? Zo ja, wie en wat is onze wetgever?

De religieuze bril

Kijken door een religieuze bril als atheist zijnde.

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

Justitiële interventies

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.