Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?


Publicatie datum:

Volgens kandidaat-raadslid van het CDA Joram Verstoep is iedereen die niet in Amsterdam woont een provinciale boer. Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Gesponsorde koppelingen

Op 12 februari 2014 lichtte het kandidaat-raadslid van het CDA Joram Verstoep zijn visie toe voor de pers. Hij zei daarbij letterlijk in zijn toelichting het volgende: "Mensen van buiten Amsterdam, daar heb ik weinig mee." En even later "Het CDA heeft gewoon heel lang ontzettend provinciale boeren vooruit gestuurd en in de Kamer gezet.” Hij noemde daarna de betreffende CDA bewindslieden die momenteel in de kamer zitten "een stel ontzettende pannenkoeken uit de provincie." Bron: telegraaf.nl

Joram Verstoep:
Om een idee te krijgen wie Joram Verstoep is heb ik hem gegoogled.

Als eerste vond ik zijn twitter account. twitter.com/joramverstoep . Hieruit blijkt dat Joram Verstoep als een echte Amsterdamse student is opgegroeid met zowel rechtse als linkse denkbeelden. Dit blijkt uit tweets als “Verder heb ik gezegd dat het goed en democratisch is voor de stad als er een keer een college zonder de PvdA komt” en  “Jammer. Dit materialistische kabinet wil scholieren alleen bijbrengen hoe ze geld kunnen verdienen.”

001 Joram Versloot Telegraaf

Als tweede zoekresultaat vond ik zijn profiel op de website van de universiteit van Amsterdam rechten.vu.nl. Hij is daar sinds augustus 2013 werkzaam als docent bij de afdeling Rechtstheorie. Hij heeft Politicologie (BSc) en Rechtsgeleerdheid (LLM, cum laude) aan de VU gestudeerd en volgt momenteel part time het tweede jaar van zijn master Wijsbegeerte (MA). Daarnaast is hij actief bij de Rechtswinkel Amsterdam en het CDA (o.a. als kandidaat-raadslid in de gemeente Amsterdam en dagelijks bestuurslid van de afdeling Noord-Holland). Al zijn onderwijsactiviteiten betreffen recht, politiek en moraal. Heel opvallend is dat er bij zijn onderwijsactiviteiten ook medische biotechnologie staat.

Goed overleg voor de campagne in west. We gaan leuke dingen doen!

Blijkens de foto’s bij zijn tweets, vindt hij bier drinken tijdens een goed campagne overleg belangrijk.

Joram Verstoep en medische biotechnologie:
Ik heb Joram Verstoep per e-mail het volgende gevraagd:
Hallo Joram, ik ben een artikel over je aan het schrijven. Ik zou daarvoor graag het volgende van je willen weten. Wat is je achtergrond op het terrein van medische biotechnologie? M.vr.gr. Dik Laan
Hij antwoordde: Beste Dik, Waarvoor schrijf je iets? Hartelijke groet, Joram Verstoep.
Waarop ik antwoordde: Ik schrijf een artikel om op Foobie.nl te plaatsen.
Helaas heb ik vervolgens geen verdere toelichting op zijn activiteiten op het terrein van de medische biotechnologie ontvangen.

Asva-voorzitter @Ezsther houdt het debat op gang

Als derde zoekresultaat vond ik zijn profiel op Linkedin www.linkedin.com/pub/joram-verstoep. Daar staat dat hij hiervoor bij De Brauw Blackstone Westbroek*  en het  ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat** heeft gewerkt.

*De Brauw Blackstone Westbroek:
De Brauw Blackstone Westbroek is een Nederlands advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Beijing, Brussel, Londen, New York en Singapore, zie nl.wikipedia.org

** ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat: www.prodemos.nl
ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat  is sinds 2011 de naam van wat voorheen stichting Huis voor democratie en rechtsstaat heette. ProDemos vergroot de kennis over en de deelname aan de democratie. ProDemos betrekt, door het organiseren van bijvoorbeeld debatten en rondleidingen,  mensen bij thema’s als de Grondwet, de geschiedenis van de Nederlandse democratie, het Koninkrijk der Nederlanden, Europa, de rechtsstaat en mensenrechten.

Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?
Zoals je ziet is Joram Verstoep opgegroeid en onderwezen als een echte stedeling. Als een echte stedeling gaat hij ervan uit dat het voorzien in zijn basisbehoeften een vanzelfsprekend gegarandeerd iets is waar hij niets voor hoeft te doen zodat hij zich kan bezighouden met abstracte zaken als recht, democratie etc. Een provinciale boer heeft echter dagelijks te maken met wat er allemaal bij komt kijken om de basisbehoeften van alle stedelingen te kunnen garanderen en moet zich daarom wel druk maken om de basale “boeren” dingen die nodig zijn om dit te kunnen bewerkstelligen.

Joram Verstoep © Jelmer de Haas

 


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Multiproblemgezinnen

De invloed van risico- en protectieve factoren op het gezin: risicocumulatie en multiproblemgezinnen.

Barack Obama, YES WE CAN !

Nuttige en beknopte informatie over Barack Obama.

Rechtsvorming door de rechter

Het is van belang te beseffen dat rechtsvorming iets anders is dan interpretatie en rechtsontwikkeling. De Hoge Raad gaat hier nader op in.

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel I

Depressie als een voornamelijke oorzaak van diverse verslavingen

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Is een duurzame samenleving haalbaar of leggen we steeds een druppel op de gloeiende plaat?

Beste Foobie schrijvers en lezers, we worden door regeringen erop gewezen duurzaam te gaan leven. Dit alles ten behoeve van de natuur en voor al onze nazaten.

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Ouderafhankelijkheid versus kinderafhankelijkheid.

Kinderen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van hun ouders, ouders worden langzaamaan weer afhankelijk van hun kinderen.

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

Wat zijn de voor en nadelen van ritueel slachten?

Weet u net als ik niets van ritueel slachten lees dan deze uitgebreide objectieve uitleg.

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Vaccinatie, van twee kanten belicht

Wie maakt de daklozenkrant en hoe werkt de daklozenkrant?

Af en toe staat ergens een dakloze die je een daklozenkrant probeert te verkopen, wie maakt die en waar gaat het geld naartoe?

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

Los Gitanos

De oorsprong van de Zigeuners.

Mens en Maatschappij

Overvloed aan Informatie

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel IV

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Stefanus

Over de heilige Stefanus in vergelijking met Jezus Christus en de wonderen die hij verrichtte

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.