Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?


Publicatie datum:

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Gesponsorde koppelingen

verplichte commune

Wij zijn er in Nederland vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw aan gewend geraakt dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze lichamelijk en/of geestelijk beperkte en oudere familieleden bij de overheid is komen te liggen. Deze situatie is momenteel hard aan het veranderen omdat het onbetaalbaar wordt. Zal een wet die het wonen in door de overheid ingedeelde communes verplicht de toekomst worden?

Commune:
Een echte commune is een leef- en woongemeenschap waar alles gezamenlijk wordt gedaan, waar iedereen voor iedereen zorgt  en waar alle materiële en immateriële bezittingen van de gehele gemeenschap zijn. In een echte commune wordt door de individuele leden van de gemeenschap alleen dat gebruikt wat nodig is.

Couvertoirade, Orde van de Tempeliers

De Orde van de Tempeliers:
Vooral rijke, gezonde Nederlanders gruwen van het idee te moeten leven in een commune. Ze zijn bang dat ze er materieel  behoorlijk op achteruit zullen gaan. Dat dit niet het geval hoeft te zijn zal ik proberen aan te tonen aan de hand van een voorbeeld uit het verleden namelijk de Tempeliers. Iedereen die toetrad tot de Orde van de Tempeliers legde een persoonlijke gelofte van armoede af en schonk al zijn bezittingen aan de orde. Omdat de Orde van de Tempeliers als Christelijke organisatie vrijgesteld was van belastingen en de leden van de orde alleen dat gebruikten wat ze nodig hadden om normaal te leven werd de Orde van de Tempeliers al snel een zeer rijke orde die heel veel onroerend goed en kapitaalgoederen bezat. De orde werd uiteindelijk zo rijk en machtig dat de Koning tot de arrestatie van alle Tempeliers beval en al hun bezittingen in beslag nam.

Marinaleda

Succesvolle hedendaagse commune:
Een actueel voorbeeld van een succesvolle commune is het Spaanse dorp Marinaleda. (zie wikipedia/Marinaleda). In Marinaleda worden alle verdiensten in de gemeentekas gestort waaruit vervolgens iedereen eenzelfde bedrag per maand ontvangt. Alle bewoners hebben een eigen huis dat door hen zelf gebouwd is met door de gemeente beschikbaar gestelde materialen. De bewoners betalen de materiaalkosten in 120 jaar terug. De huizen mogen niet worden verkocht maar mogen alleen worden doorgegeven aan een familielid of mededorpsbewoner.

Marinaleda huizen

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?
De Nederlandse regering heeft zich ten doel  gesteld dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van lichamelijk en/of geestelijk beperkte en oudere Nederlanders weer naar de mensen in de directe omgeving van deze mensen gaat. Daarom worden zoveel mogelijk zorgtaken overgeheveld naar de gemeentes. In feite komt dit neer op het creëren van verplichte communes. Iedereen die in een gemeente woont wordt geacht mee te betalen en mee te werken aan de zorg en welzijn van de  lichamelijk en/of geestelijk beperkte en oudere gemeente leden. Volgens de Nederlandse regering is  de verplichte commune dus de oplossing voor de toekomst?


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Homoseksualiteit binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Feit: De Nederlandse Krijgsmacht loopt voorop in de homo-emancipatie, maar hoe zit dit in andere landen? In dit artikel lees je de feiten!

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Overbevolking

Beschrijving van overbevolking, de evolutie, gevolgen, problematiek en oplossingen.

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Soorten organisaties, bijvoorbeeld het Museum van het Universum?

Wat voor soorten organisaties zijn er? Wat is het interessantste van een organisatie als het Museum van het Universum?

Ost Deutschland

Oost Duitsland is hernoemd als; Het Voormalig Oostelijk Grond-Gebied van Duitsland

Hoogbegaafdheid: IQ test

Wat is een IQ test precies?

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

Fillipijnse werkster geen goedkope Filippijnse

Niet alle goedkope Fillipijnse werksters in Saoedi-Arabië worden misbruikt als seksslavin.

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

De geschiedenis van de Kerstman

Hoe en waar is de figuur 'Kerstman' ontstaan?

Ouderafhankelijkheid versus kinderafhankelijkheid.

Kinderen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van hun ouders, ouders worden langzaamaan weer afhankelijk van hun kinderen.

Help, de helikopterouder rukt op!

Opvoeden is loslaten. Waarom helikopterouders hun kind tekort doen.

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Los Gitanos

De oorsprong van de Zigeuners.

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen