Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?


Publicatie datum:

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Gesponsorde koppelingen

verplichte commune

Wij zijn er in Nederland vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw aan gewend geraakt dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze lichamelijk en/of geestelijk beperkte en oudere familieleden bij de overheid is komen te liggen. Deze situatie is momenteel hard aan het veranderen omdat het onbetaalbaar wordt. Zal een wet die het wonen in door de overheid ingedeelde communes verplicht de toekomst worden?

Commune:
Een echte commune is een leef- en woongemeenschap waar alles gezamenlijk wordt gedaan, waar iedereen voor iedereen zorgt  en waar alle materiële en immateriële bezittingen van de gehele gemeenschap zijn. In een echte commune wordt door de individuele leden van de gemeenschap alleen dat gebruikt wat nodig is.

Couvertoirade, Orde van de Tempeliers

De Orde van de Tempeliers:
Vooral rijke, gezonde Nederlanders gruwen van het idee te moeten leven in een commune. Ze zijn bang dat ze er materieel  behoorlijk op achteruit zullen gaan. Dat dit niet het geval hoeft te zijn zal ik proberen aan te tonen aan de hand van een voorbeeld uit het verleden namelijk de Tempeliers. Iedereen die toetrad tot de Orde van de Tempeliers legde een persoonlijke gelofte van armoede af en schonk al zijn bezittingen aan de orde. Omdat de Orde van de Tempeliers als Christelijke organisatie vrijgesteld was van belastingen en de leden van de orde alleen dat gebruikten wat ze nodig hadden om normaal te leven werd de Orde van de Tempeliers al snel een zeer rijke orde die heel veel onroerend goed en kapitaalgoederen bezat. De orde werd uiteindelijk zo rijk en machtig dat de Koning tot de arrestatie van alle Tempeliers beval en al hun bezittingen in beslag nam.

Marinaleda

Succesvolle hedendaagse commune:
Een actueel voorbeeld van een succesvolle commune is het Spaanse dorp Marinaleda. (zie wikipedia/Marinaleda). In Marinaleda worden alle verdiensten in de gemeentekas gestort waaruit vervolgens iedereen eenzelfde bedrag per maand ontvangt. Alle bewoners hebben een eigen huis dat door hen zelf gebouwd is met door de gemeente beschikbaar gestelde materialen. De bewoners betalen de materiaalkosten in 120 jaar terug. De huizen mogen niet worden verkocht maar mogen alleen worden doorgegeven aan een familielid of mededorpsbewoner.

Marinaleda huizen

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?
De Nederlandse regering heeft zich ten doel  gesteld dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van lichamelijk en/of geestelijk beperkte en oudere Nederlanders weer naar de mensen in de directe omgeving van deze mensen gaat. Daarom worden zoveel mogelijk zorgtaken overgeheveld naar de gemeentes. In feite komt dit neer op het creëren van verplichte communes. Iedereen die in een gemeente woont wordt geacht mee te betalen en mee te werken aan de zorg en welzijn van de  lichamelijk en/of geestelijk beperkte en oudere gemeente leden. Volgens de Nederlandse regering is  de verplichte commune dus de oplossing voor de toekomst?


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Recht op zelfverdediging

Mag je iemand doodschieten in Nederland uit noodweer?

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Wat militairvrouwen niet willen horen

Een stukje met humoristische ondertoon over de opmerkingen die militairvrouwen regelmatig te horen krijgen.

Voorkomen van eenzaamheid bij bejaarden.

Voorkomen doet het veel, eenzaamheid bij bejaarden, hoe kun je het voorkomen…

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

Sperma van fokpaarden is het witte goud , wordt mensensperma ook miljoenen waard?

Wordt binnenkort na paarden- en koeienzaad nu ook mensenzaad goud waard?

De verloedering van de samenleving is een veelvoorkomend topic.

Het artikel gaat over een veelvoorkomend topic.

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.

Project X, woord van het jaar 2012

Wat is een project X-feest?

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Schoefiti

Mysterie en fenomeen.

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

Horror huizen in India, als jeugd opvanghuizen exploitatie centrums worden.

De opvang van weeskinderen, gehandicapte en gemarginaliseerde kinderen in India is momenteel nog één grote puinhoop.

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Legt uit wie aansprakelijk is bij kinderen, dieren, ondergeschikten, roerende zaken, opstal enz.

Kinderen en spelen, waarom eigenlijk?

Kinderen spelen er op los, maar waarom?

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

De beperkendheid van het huidige regeer akkoord.

In deze paper zal ik weerleggen waarom de regeer akkoorden die tegenwoordig worden geschreven de invloed van het parlement teveel beperken.

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand