Kun je iedereen welvarend maken?


Publicatie datum:

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?

Gesponsorde koppelingen

De verschillen tussen de diverse politieke partijen is groot maar over één ding zijn ze het allemaal eens. Volledige werkgelegenheid is goed voor de economie en dus voor alle mensen. Is dit inderdaad zo en kun je door middel van volledige werkgelegenheid iedereen welvarend maken.

Volledige werkgelegenheid:
Om te kunnen bepalen of volledige werkgelegenheid iedereen welvarend kan maken moet je eerst definiëren wat volledige werkgelegenheid is. Volgens de encyclopedie is volledige werkgelegenheid de situatie waarbij alle arbeidskrachten productief benut worden. Dit roept direct de vraag op wat er onder alle arbeidskrachten wordt verstaan. Volgens de encyclopedie is een arbeidskracht iemand die werkt of kan werken.

Bepalen van echte arbeidskracht:
Om volledige werkgelegenheid te kunnen bereiken moet de politiek eerst precies bepalen welke   mensen er tot de beschikbare arbeidskracht moeten worden gerekend. Om dit te bepalen beginnen we bij de jongeren. Vanaf welk moment is een jongere een beschikbare arbeidskracht? Volgens onze huidige normen zijn dit die jongeren die klaar zijn met hun opleiding. Als je het echter objectief bekijkt zijn er op dit moment heel veel jongeren die omdat ze met het door hen behaalde diploma geen baan kunnen vinden er voor kiezen om door te studeren. Dit zorgt voor diploma inflatie. Doordat jongeren doorstuderen omdat er geen werk voor ze is komen er steeds meer jongeren met een hogere opleiding op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat voor de beschikbare banen waar je vroeger met een middelbare opleiding terecht kon de werkgever nu iemand aanneemt met een hogere opleiding. De regering kan dus door middel van ruime studiefinanciering regelingen het aantal beschikbare arbeidskrachten verminderen en dus volledige werkgelegenheid stimuleren.

Ten tweede moeten we bepalen tot welke leeftijd iemand tot de beschikbare arbeidskracht behoort. Als we hiervoor de definitie aanhouden dat iedereen die kan werken tot de beschikbare arbeidskracht behoort komen er direct een paar miljoen werkelozen bij. Dat is het gevolg van het idee dat iedereen die ouder is dan 67 niet meer hoeft te werken terwijl hij daar wel toe in staat is. De leeftijd van 67 blijkt dus geen goede leeftijdsgrens voor de beschikbare arbeidskracht te zijn. Ook dit is geen nieuws, toen in 1956 namelijk de AOW ingevoerd werd werden mannen gemiddeld 63,6 en vrouwen 67,1 jaar, dus gemiddeld 65,35 jaar, daarom was de AOW toen dus prima betaalbaar. In 2012 werden mannen gemiddeld 74,6 en vrouwen 79,9 jaar, dus gemiddeld 77,25 jaar. Objectief gezien is de gemiddelde Nederlander dus tot zijn 77 jaar in staat om te werken.

Als laatste moet bepaald worden wie er door gezondheidsredenen niet tot arbeid in staat is. Ook dit is de laatste 50 jaar heel erg veranderd. Enerzijds kunnen mensen die iets mankeren door technische hulpmiddelen veel vaker wel deelnemen aan het arbeidsproces, anderzijds kunnen werkgevers steeds minder mensen in vaste dienst nemen die iets mankeren of een verhoogde kans hebben iets te gaan mankeren, omdat het financiële risico voor hen te groot is.

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?
Uit bovenstaande blijkt dat volledige werkgelegenheid praktisch gezien in Nederland niet haalbaar is. Het streven naar volledige werkgelegenheid is dus pure onzin. Iedere politieke partij die dus volledige werkgelegenheid propageert als de oplossing voor de welvaartsproblemen van de onderste sociale bevolkingslaag heeft dus een verkeerde visie.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1038
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Horror huizen in India, als jeugd opvanghuizen exploitatie centrums worden.

De opvang van weeskinderen, gehandicapte en gemarginaliseerde kinderen in India is momenteel nog één grote puinhoop.

Pesten en wat de gevolgen kunnen zijn

Pesten kan grote gevolgen hebben,

Stefanus

Over de heilige Stefanus in vergelijking met Jezus Christus en de wonderen die hij verrichtte

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Er is veel te doen om het homo huwelijk, hier de feiten en de voorwaarden.

Hoe kun je ADD zo goed mogelijk benutten?

Hoe kun je ervoor zorgen dat je al je aparte trekjes juist positief worden.

Lachen en stress management

lachen en zijn voordelen

De nadelen van vrijheid van internet uitingen

Het recht van vrijheid van internet uitingen is bij ons bijna heilig, toch kleven er steeds vaker nadelen aan.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

Leven in een wereld zonder oorlog, is wereldvrede mogelijk?

Iedere dag zie ik mensen vechten op televisie of internet, toch leef ik al mijn hele leven in een wereld zonder oorlog.

Het onstaan en geschiedenis van Valentijnsdag

onstaan en geschiedenis van valentijnsdag

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.

Kinderen en verlegenheid

Elk kind is weleens verlegen. Maar wat doe je als verlegenheid het leven van je kind belemmert, bijvoorbeeld omdat hij wel bij een ander kind wilt spelen, maar het niet durft?

Eindhoven Airport blijft groeien

Het vliegveld in Eindhoven wordt steeds populairder. Kunnen we Eindhoven Airport al het tweede Schiphol noemen?

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Zelfdoding wordt doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren, waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Korte geschiedenis van de hiphopmuziek

Dit is het 2e artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel iets over de geschiedenis van hiphopmuziek.

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.