Kun je iedereen welvarend maken?


Publicatie datum:

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?

Gesponsorde koppelingen

De verschillen tussen de diverse politieke partijen is groot maar over één ding zijn ze het allemaal eens. Volledige werkgelegenheid is goed voor de economie en dus voor alle mensen. Is dit inderdaad zo en kun je door middel van volledige werkgelegenheid iedereen welvarend maken.

Volledige werkgelegenheid:
Om te kunnen bepalen of volledige werkgelegenheid iedereen welvarend kan maken moet je eerst definiëren wat volledige werkgelegenheid is. Volgens de encyclopedie is volledige werkgelegenheid de situatie waarbij alle arbeidskrachten productief benut worden. Dit roept direct de vraag op wat er onder alle arbeidskrachten wordt verstaan. Volgens de encyclopedie is een arbeidskracht iemand die werkt of kan werken.

Bepalen van echte arbeidskracht:
Om volledige werkgelegenheid te kunnen bereiken moet de politiek eerst precies bepalen welke   mensen er tot de beschikbare arbeidskracht moeten worden gerekend. Om dit te bepalen beginnen we bij de jongeren. Vanaf welk moment is een jongere een beschikbare arbeidskracht? Volgens onze huidige normen zijn dit die jongeren die klaar zijn met hun opleiding. Als je het echter objectief bekijkt zijn er op dit moment heel veel jongeren die omdat ze met het door hen behaalde diploma geen baan kunnen vinden er voor kiezen om door te studeren. Dit zorgt voor diploma inflatie. Doordat jongeren doorstuderen omdat er geen werk voor ze is komen er steeds meer jongeren met een hogere opleiding op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat voor de beschikbare banen waar je vroeger met een middelbare opleiding terecht kon de werkgever nu iemand aanneemt met een hogere opleiding. De regering kan dus door middel van ruime studiefinanciering regelingen het aantal beschikbare arbeidskrachten verminderen en dus volledige werkgelegenheid stimuleren.

Ten tweede moeten we bepalen tot welke leeftijd iemand tot de beschikbare arbeidskracht behoort. Als we hiervoor de definitie aanhouden dat iedereen die kan werken tot de beschikbare arbeidskracht behoort komen er direct een paar miljoen werkelozen bij. Dat is het gevolg van het idee dat iedereen die ouder is dan 67 niet meer hoeft te werken terwijl hij daar wel toe in staat is. De leeftijd van 67 blijkt dus geen goede leeftijdsgrens voor de beschikbare arbeidskracht te zijn. Ook dit is geen nieuws, toen in 1956 namelijk de AOW ingevoerd werd werden mannen gemiddeld 63,6 en vrouwen 67,1 jaar, dus gemiddeld 65,35 jaar, daarom was de AOW toen dus prima betaalbaar. In 2012 werden mannen gemiddeld 74,6 en vrouwen 79,9 jaar, dus gemiddeld 77,25 jaar. Objectief gezien is de gemiddelde Nederlander dus tot zijn 77 jaar in staat om te werken.

Als laatste moet bepaald worden wie er door gezondheidsredenen niet tot arbeid in staat is. Ook dit is de laatste 50 jaar heel erg veranderd. Enerzijds kunnen mensen die iets mankeren door technische hulpmiddelen veel vaker wel deelnemen aan het arbeidsproces, anderzijds kunnen werkgevers steeds minder mensen in vaste dienst nemen die iets mankeren of een verhoogde kans hebben iets te gaan mankeren, omdat het financiële risico voor hen te groot is.

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?
Uit bovenstaande blijkt dat volledige werkgelegenheid praktisch gezien in Nederland niet haalbaar is. Het streven naar volledige werkgelegenheid is dus pure onzin. Iedere politieke partij die dus volledige werkgelegenheid propageert als de oplossing voor de welvaartsproblemen van de onderste sociale bevolkingslaag heeft dus een verkeerde visie.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Geothermische energie

Geschiedenis van geothermische enrgie

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Het Venus Project

De doelstelling van Het Venus Project.

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.

Lachen en stress management

lachen en zijn voordelen

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Durkheims visie op religie

In dit artikel wordt aan de hand van Durkheim's ideeën betoogd dat religie in de moderne samenleving niet verdwijnt, maar slechts een andere functie krijgt.

Verliefde Paus Jorge Mario Bergoglio, Verliefde paus Franciscus

Paus Jorge Mario Bergoglio, eindelijk een paus die wel van een vrouw houdt?

De perfecte wereld

Wat zou onze maatschappij verbeteren?

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

Zomerse zon

Zomerhitte

Waarom is de ene verslaving legaal en de andere verslaving illegaal?

Schrijfverslaving zorgt voor tijdelijke afleiding voor verslaafden en verminderd dus het gebruik van verslavende middelen en zou dus gesubsidieerd moeten worden.

Betoog: Pesten moet strafbaar worden gesteld

Een betoog waarin argumenten worden gegeven om het samenlevingsprobleem genaamd pesten strafbaar te maken

Bijgeloof over en met kerstmis

beschrijving van bijgeloof over de kerst

Groepsprocessen.

De fases die een groep doorloopt wanneer men voor het eerst bij elkaar is.

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Legt uit wie aansprakelijk is bij kinderen, dieren, ondergeschikten, roerende zaken, opstal enz.

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Vergelijkend winkelen in Nederland en Belgie

Over prijsreglementeringen en vergelijkende reclame in beide lidstaten. Een vergelijkende studie van wetgeving en toepassingen.

Inburgeren: Een kans of een barrière?

Een essay over inburgeren in Nederland

Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Volgens kandidaat-raadslid van het CDA Joram Verstoep is iedereen die niet in Amsterdam woont een provinciale boer. Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Haast- of huisvrouw?