Klap van de Molen


Publicatie datum:

Duurzaam bezig zijn, is hot! Maar is alles wel zo duurzaam als wordt geclaimd?

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel wordt de windmolen samen met zijn moderne hoogtechnische broer, de windturbine onder de loep genomen.

 

 

In Amsterdamse souvenirwinkels is naast de joint en de klomp de molen de blikvanger van Nederland. Ons land staat bekend om zijn ‘schattige’ molens, die al vele eeuwen het landschap vorm en kleur geven. Deze traditionele molens krijgen echter steeds meer gezelschap van nieuwe, grote bouwsels, windturbines. Op veel plaatsen, op land en ook op zee, rijzen tientallen van deze reuzen op. Het landschap verschiet daarmee van kleur, er komt als het ware een grijze waas aan de horizon tevoorschijn. Maar, zo wordt steeds gezegd, het is voor het goede doel. Want een windturbine levert veel duurzame energie, en spaart fossiele brandstoffen die immers niet onuitputtelijk zijn. Maar er kleeft toch nog een andere kant aan het verhaal van de duurzame turbines, want de vraag komt steeds meer op hoe duurzaam ze echt zijn.

de bouw

Al met de constructie van deze technische molens beginnen de problemen. Een windturbine bestaat uit een fundering, een mast, een gondel met daarin de feitelijke turbine en, tenslotte, wieken. De fundering is gemaakt van beton en is voorzien van doorvoeren waar de elektriciteitskabels door heen kunnen. De mast wordt op de fundering geplaatst. De mast is vaak gemaakt van staal. Afhankelijk van de grootte ervan kan deze door middel van lieren opgetakeld worden. Grotere exemplaren moeten met behulp van een kraan in elkaar gezet worden. Tot zover geen man over boord. De windmolenwieken zijn echter gemaakt van een compositie van polyester en polyurethaan, een combinatie is na gebruik zeer slecht kan worden gerecycled. Dit heeft tot gevolg dat er na verloop van tijd een grote afvalberg ontstaat.

 Nationaal Kritisch Platform Windenergie

Het productieproces van de wieken is niet het enige milieuprobleem van een windturbine. Er is volgens sommigen ook het probleem van horizonvervuiling en lawaai. Ook het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW), een landelijke organisatie van vrijwilligers die zich met hand en tand verzet tegen windenergie, heeft een waslijst met kritische noten. Zo vinden zij ook dat windenergie de traditionele centrales niet kan vervangen, omdat de turbines erg afhankelijk zijn van het weer om iets op te leveren. Volgens James Mollet, voorzitter van de organisatie, is het belangrijkste tegenargument de kosten. ‘Het bouwen en onderhouden is duurder dan wat het oplevert. Windenergie op land zal nooit meer dan 3% aan de energieproductie kunnen bijdragen.’ De NKPW meent ook dat windenergie veel gemeenschapsgeld op slokt, waarvan energiebedrijven, initiatiefnemers en grondeigenaren profiteren. Dat geld zou beter op een andere, meer duurzame manier kunnen worden gebruikt. Ook wat betreft diervriendelijkheid valt er het een en andere tegen turbines in te brengen. Vogels, eenden en vleermuizen zijn vaak slachtoffers van de wieken van een windturbine. Jaarlijks sterven ongeveer 20.000 vogels in Nederland als gevolg van de aanwezigheid van windmolens.

 voordelen

Als er alleen maar nadelen zouden zijn, zouden de windmolens nooit gebouwd worden. Er zitten natuurlijk ook hele belangrijke voordelen aan de windturbines. De hoofdreden van het opzetten van windmolenparken is vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee ook vermindering van de vervuiling en de CO2-uitstoot die met de productie en het gebruik gepaard gaan. Belangrijk is ook de verminderde afhankelijkheid van olieproducerende landen. Verder, omdat windmolens in principe overal te plaatsen zijn, worden de transformatieverliezen en transportverliezen van de opgewekte elektriciteit tot een minimum beperkt. Ook is lokale energieopwekking mogelijk waardoor de afhankelijkheid van het distributienetwerk afneemt. En ook is het omzetten van windenergie in elektriciteit relatief gemakkelijk. Tenslotte is het een voordeel dat windmolens relatief snel kunnen worden gemaakt en geplaatst. Een windmolenpark kan al binnen een paar maanden tot een half jaar worden geplaatst en in werking worden gesteld.

Windenergie via windturbines is al bij al een duurzaam milieu-instrument at met, helaas, ook enkele niet-duurzame effecten.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Hoe verminder je het aantal bejaarde mensen en is dit de oplossing voor het bejaardenprobleem?

Er komen steeds meer bejaarde mensen bij in Nederland, hoe verminder je het aantal bejaarde mensen?

Morele ontwikkeling bij autisme

Men denkt dat mensen met autisme een beperking hebben in het ontwikkeling van theory of mind. Hoe beperkt dit de ontwikkeling van het geweten?

De impact van muziek op jongeren en adolescenten.

Steeds meer jongeren kunnen geen moment meer zonder muziek, hoe groot is de impact van muziek op adolescenten?

Een feestelijk geboortebord

Het is elke weer een speciaal moment als er een baby wordt geboren. En dat mag gevierd worden ook! Familieleden, vrienden en kennissen leven, samen met buren en buurtgenoten, graag met de gelukkige ouders mee.

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Wat is vrijheid van meningsuiting?

Wat houdt de vrijheid van meningsuiting in en wat is het vervolg ervan?

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Gratis internet, gratis beltegoed, gratis smartphone

Iedere moderne puber wil graag gratis internet, gratis beltegoed en een gratis smartphone krijgen.

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Dag Koningin Beatrix, Hallo Koning Willem Alexander

Koningin Beatrix doet na 33 jaar op 30 april 2013 door ondertekening van akte van abdicatie afstand van de troon.

Mens en mobieltje

Wat doet het mobieltje met mens en samenleving?

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Er is een samenleving mogelijk waarin iedereen gelijk, gezond en gelukkig is.

Verloedering

Langzamerhand worden we een maatschappij waarin mensen leven die gewoon lekker doen en laten wat ze willen

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

De theologische lente

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Legt uit wie aansprakelijk is bij kinderen, dieren, ondergeschikten, roerende zaken, opstal enz.

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Gratis daten, succesvol daten, de beste datingsites

Een pagina met tips voor gegarandeerd succesvolle daten op de beste datingsites.