Discriminatie


Publicatie datum:

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Gesponsorde koppelingen

 Maar als we dit echt willen realiseren moeten we ervoor zorgen dat ieder mens een gelijk burger wordt. Dit klinkt zeer logisch hier in Europa, het probleem wordt vrij snel in andere delen van de wereld geplaatst. Discriminatie vindt plaats over de hele wereld. Dus vrede is enkel mogelijk als discriminatie ophoudt te bestaan. Maar is dit mogelijk?

Mensen verwarren discriminatie vaak met racisme, maar racisme is slechts een onderdeel van discriminatie. Discriminatie neemt vele vormen aan. Meestal worden mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld of gemeden omwille van uiterlijke kenmerken. Het kan ook gebeuren dat mensen gediscrimineerd worden door innerlijke zaken. Geen enkele reden die gebruikt wordt om te discrimineren is rechtvaardig, maar sommige vormen van discriminatie zijn simpelweg belachelijk.

 

Zo is er leeftijdsdiscriminatie, zoals het woord al doet vermoeden, gaat dit over het discrimineren op basis van leeftijd. Jongeren worden vaak met argwaan bekeken wanneer ze op openbare plaatsen samenkomen. Ouderen vrezen al snel dat de jongeren kattenkwaad zullen uithalen. Ze worden al snel bestempeld als hangjongeren. Maar ook op de arbeidsmarkt komt  leeftijdsdiscriminatie op grote schaal voor. In dit geval is het net omgekeerd, men vermijdt oudere werknemers omdat deze duurder zijn en men veronderstelt dat ze minder hard werken dan hun jonge collega’s. Zelfs in de gezondheidszorg bestaat er leeftijdsdiscriminatie. Ouderen moeten meer betalen voor hun ziektekostenverzekering dan jongeren omdat zij vaker ziek worden.

 

Ook komt het vaak voor dat mensen omwille van hun geslacht worden onderdrukt, seksisme. Het grootste deel van deze vorm van discriminatie is vrouwendiscriminatie. Het grootste voorbeeld hiervan is de vreemde bijnaam van de vrouw, het zwakke geslacht. Dit uit zich verder in een verschil van lonen. Vrouwen verdienen met eenzelfde beroep als mannen nog steeds minder. Niet enkel vrouwen hebben last van seksisme, in het ouderschap worden mannen vaak gediscrimineerd. Bij een echtscheiding is de kans groter dat de moeder het kind toegewezen krijgt in plaats van de vader. Men gaat er ook vanuit dat de vader een minder sterke band heeft met zijn kind dan een moeder.

 

Een andere vorm van discriminatie gebeurt op vlak van de scholingsgraad van een persoon. Zo wordt iemand met een lager diploma vaak als minderwaardig beschouwd en dus ook met minder respect behandeld. De oorzaak hiervan is dat mensen een diploma te sterk associëren met intelligentie. Deze vorm van discriminatie bestaat ook in tegengestelde richting. Mensen die een zittend beroep uitoefenen worden vaak uitgelachen door handarbeiders, omdat zij lui zouden zijn of omdat een zittend beroep weinig bij zou dragen aan de maatschappij en vooral ook zeer saai is.

 

Naast de redenen die mensen verzinnen om te mogen discrimineren zijn er ook de motieven waarom zij het blijkbaar nodig vinden om het te doen. Deze motieven zijn zeer uiteenlopend. Meestal zijn mensen zichzelf er niet eens van bewust dat ze discrimineren en beschouwen het als normaal omdat ze denken dat het terecht is.

 

Een eerste reden heeft te maken met het zondebokprincipe. Wanneer er zaken mislopen in de maatschappij verschijnt er al snel een reflex om iemand anders de schuld hiervan te geven, vaak viseert met zelfs een hele groep van mensen.

 

Vervolgens willen mensen steeds bij een groep behoren, het liefst hebben ze daarbij ook een tegengestelde groep, opdat ze zich beter en sterker kunnen voelen dan de ander. De mens zoekt voortdurend bescherming en die is makkelijk te vinden bij een groep mensen. Het probleem is dat het niet stopt wanneer ze bescherming gevonden hebben. Meestal gaan ze uiteindelijk zelf in de aanval gaan tegen die tegengestelde groep waardoor discriminatie ontstaat.

 

Ook komt discriminatie vaak voort uit de angst van mensen voor het onbekende. Wanneer men met iets niet echt vertrouwd is, gaat men het met wantrouwen aankijken. Dit iets kunnen ook personen zijn. Doordat ze een groep mensen niet kennen en dus ook niet vertrouwen, gaan ze deze al snel als dreigend en vooral als zeer onvoorspelbaar beschouwen. Hierdoor gaat men deze mensen vaak bekijken als concurrentie. Meestal vormen mensen die er anders uitzien door hun huidskleur of anders denken door bijvoorbeeld hun geloof de groep die men niet vertrouwt. Wanneer men zich van deze groep tracht af te zetten, grijpt men al snel naar discriminatie om het zo te doen lijken dat deze groep minderwaardig is aan hen en zo geen concurrentie meer vormt.

 

Uiteindelijk is er nog de vreemde gewoonte van de mens dat wanneer hij zich niet goed in zijn vel voelt, hij er liever voor zorgt dat anderen zich slechter voelen dan hijzelf. Het komt vaak voor dat deze mensen in het verleden zelf zijn gepest of geviseerd en dat ze zich deze keer veilig willen voelen door iemand anders in die positie te stellen.

 

De vraag of alle mensen op een dag broeders zullen worden en er dus vrede zal zijn op aarde is moeilijk te beantwoorden met een positief antwoord. Het gebruik van discriminatie om zich af te scheiden van een andere groep mensen lijkt zeer diep in de aard van de mens te liggen. Discriminatie zal hierdoor bijna onmogelijk helemaal te verwijderen zijn uit de maatschappij, maar verminderen moet zeker mogelijk zijn.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Een feestelijk geboortebord

Het is elke weer een speciaal moment als er een baby wordt geboren. En dat mag gevierd worden ook! Familieleden, vrienden en kennissen leven, samen met buren en buurtgenoten, graag met de gelukkige ouders mee.

Op Avontuur in de Natuur met de Rugzak

Backpacking is dé Recreatie voor het Wandelen voor méér dan één dag.

Communicatie

Wat is communicatie

Nederland als het Israël van het Westen

Nederland als uitverkoren natie

Oorlog in het midden-oosten

De mogelijke gevolgen van een oorlog in het midden-oosten voor Nederland.

Geduldig zijn

stappen om geduldig te worden

Top van het bedrijfsleven

VNO voorzitter Wientjes denkt dat er meer topmensen in de politiek nodig zijn.

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

De poenscheppers met een sociaal maatschappelijke functie

Het verhaal over poenscheppende bestuurders. Het verhaal van de andere crimineel.

Levenslang in de Gevangenis

Levenslange Straf, Levenslange Opsluiting, Life Sentence, Life Imprisonment, Lifelong Incarceration of Life Incarceration

Lachen en stress management

lachen en zijn voordelen

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Brand in Moedrijk zal vertrouwen in de overheid schaden

De ervaring leert dat de gevolgen van de brand in Moedrijk vooral het vertrouwen in de overheid zal schaden.

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Alleen al uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië, Soedan en Congo vluchten in 2013 meer dan 6 miljoen mensen, kunnen we al deze vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?