Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?


Publicatie datum:

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Gesponsorde koppelingen

Al eeuwen lang voeren Soenitische Moslims hun zogenaamde  “inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel”  beter bekend als de Arabische uitdrukking “ Jihad”. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de innerlijke en de uiterlijke Jihad. Van de innerlijke Jihad heeft niemand last want hierbij wordt alleen een innerlijke strijd gevoerd tegen verleidingen en tegen het ego. Van de uiterlijke Jihad heeft iedereen last die geen Soenitische Moslim is.

Soennieten:
Het woord Soennieten is afgeleid van het Arabische woord “Soenna”. Hierbij wordt met de “Soenna” de overleveringen van het leven van Mohammed bedoeld. Volgens de Soennieten leefde Mohammed namelijk door zijn manier van leven en door zijn daden een in de ogen van Allah perfect leven. Een Soenniet is dus iemand die volgens de “Soenna” leeft en die dus door zijn manier van leven en door zijn daden een in de ogen van Allah perfect leven leidt.

De Soenna:

De Soenna is ontstaan uit de talloze mondelinge overleveringen van het leven van Mohammed die pas vanaf ongeveer 100 jaar na zijn overlijden werden verzameld en opgeschreven. Op een gegeven moment waren er zoveel verschillende “Soenna’s” dat een aantal verzamelaars besloten om uit de meest betrouwbare “Soenna’s”  de definitieve “Soenna” samen te stellen. Uiteindelijk werd zo’n 300 jaar na het overlijden van Mohammed besloten dat de definitieve “Soenna” klaar was voor gebruik.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?
Sinds het gereedkomen van de definitieve “Soenna”  is deze “Soenna” de enige ware “Soenna” en worden degene die hem niet voor waar aannemen als vijanden van het ware Moslimgeloof gezien. Als degene die deze definitieve “Soenna” niet voor waar aannemen ook na aandringen van een oprechte Soenniet  deze nog niet voor waar aannemen is het de plicht van iedere oprechte Soenniet om deze ongelovige te doden. De plicht van een oprechte Soenniet om iedere ongelovige te doden drijft Soenniten dus tot hun terreurdaden.

Soennieten


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Marktplaats nl, Marktplaats auto.

Marktplaats.nl is de bekendste plek om nieuwe en tweedehands spullen te kopen en verkopen.

De geschiedenis van de Kerstman

Hoe en waar is de figuur 'Kerstman' ontstaan?

Transportbedrijven geraakt door de crisis

De transportsector wordt hard geraakt door de economische crisis: weinig werk, winstdalingen en faillisementen.

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

Wat zijn de voor en nadelen van ritueel slachten?

Weet u net als ik niets van ritueel slachten lees dan deze uitgebreide objectieve uitleg.

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

The Green Man

Hij is de spirituele indentiteit van deze uitgestrekte wouden: een voorstelling in half-menselijke gedaante van de duurzame Boom-energie. Ook onderwees hij onze voorouders in de levensgeheimen.

Project X, woord van het jaar 2012

Wat is een project X-feest?

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Ontwikkeling kan beter!

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

Het Venus Project

De doelstelling van Het Venus Project.

Multiproblemgezinnen

De invloed van risico- en protectieve factoren op het gezin: risicocumulatie en multiproblemgezinnen.

Hoe kun je ADD zo goed mogelijk benutten?

Hoe kun je ervoor zorgen dat je al je aparte trekjes juist positief worden.

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

Internationale rechtsvergelijkingen

Internationale rechtsvergelijkingen, waarin verscheelt Amerika nou met de rest van de wereld ?

Internationale afspraken klimaat

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.