Justitiële interventies


Publicatie datum:

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Gesponsorde koppelingen

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode. Voorheen was er amper behoefte aan bewijs voor de werkzaamheid van de interventies, men geloofde in ideeën en daden. Pas in de laatste decennia van de vorige eeuw ontstond er twijfel aan de effectiviteit van interventies. Het lastige aan deze periode is dat er gezocht moet worden naar een balans tussen ideeën, daden en bewijs. Degene die geloven in bepaalde aanpak, proberen de wetenschap buiten de deur te houden. Dit artikel probeert een rol te spelen in de voorlichting, door bij te dragen aan de wetenschappelijke vorming van professionals die in hun werk te maken krijgen met vragen op dit gebied.

Inmiddels is er in de wetenschappelijke wereld al tijd consensus dat een hard aanpak met weinig aandacht voor het individu, diens persoonlijke behoeften, beperkingen en mogelijkheden en diens omgeving, eerder contraproductieve dan positieve effecten heeft. Ook is duidelijk dat peergroupinterventies met antisociale jongeren eerder een negatief dan positief uitpakken. 
                Uit het voorgaande blijkt dat we ons niet in een gemakkelijke periode bevinden. Dit heeft op de eerste plaats te maken met het feit dat nogal wat politici en beleidsmakers willen scoren met veiligheidsbeleid. Dit scoren staat nogal eens op gespannen voet met (wachten op) bewijs en daar consequent beleidsconclusies aan verbinden. Toch is het een spannende periode, de kennis en deskundigheid op dit gebied nemen snel toe vanuit verschillende specialismen. Ook krijgen de wetenschappelijke inzichten en kennis recent meer erkenning dan enkele jaren terug. Daarnaast lijkt er een groeiende behoefte aan verantwoording van beleid. Dit kan aan de ene kant leiden tot een instrumentele invulling, tot ‘risicojustitie’ waarbij de klassieke strafrechtelijke beginselen (schuld, verantwoordelijkheid, bescherming van de rechtstaat) ondergeschikt dreigen te worden aan risicovermijding en efficiënte sociale controle.
                Het risico hiervan is dat er steeds meer naar de levensloop wordt gekeken. Bij risicotaxatie wordt uitgegaan van het aantal delicten dat een verdachte in de toekomst gaat plegen, niet op het aantal gepleegde delicten. Dit kan leiden tot een grote kans  op statistische discriminatie: mensen worden opgepakt op basis van statistische informatie over groepen, terwijl het feitelijk gedrag van het individu er niet meer toe doet.
                In een rapport van het SCP (2008) wordt beschreven dat de pakkans kan worden verhoogd door in te zetten op hot sports en hot times. Vervolgens wordt gesteld dat een verhoogde pakkans waarschijnlijk weinig afschrikkende werking heeft op de verdachte zelf, en dat de drempel bij minderjarigen om nieuwe delicten te plegen daarmee juist omlaag gaat. Snelles straffen blijkt geen positief effect te hebben, en ook meer vrijheidsbeneming wordt niet effectief verwacht.
                


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Telepathie

In het Oude Grieks betekend dit Afstandelijke Communicatie

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Charlie Hebdo en hoe heilig is de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk?

Naar aanleiding van de vreselijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo roepen alle Fransen dat de vrijheid van meningsuiting heilig is in Frankrijk, maar is dat ook zo?

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

De definitie van intelligent zijn

De beschrijving van de betekenis intelligentie

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Pleegzorg, de soorten pleegzorg

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Waarom wordt ons leven steeds complexer en moet je alle tijd doden?

Wordt ons leven zelf complexer of maken we het zelf steeds complexer?

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?

Je financiën weer op orde.

Je financiënen weer op orde brengen met hulp van een budgetcoach.

Homoseksualiteit binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Feit: De Nederlandse Krijgsmacht loopt voorop in de homo-emancipatie, maar hoe zit dit in andere landen? In dit artikel lees je de feiten!

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Wat zijn de voor en nadelen van ritueel slachten?

Weet u net als ik niets van ritueel slachten lees dan deze uitgebreide objectieve uitleg.

Hoezo is de claimcultuur slecht? en oma tegen Ajax, normaal?

Over megaschadeclaims, hun punitieve bedoeling en het no cure no pay systeem.

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Hoe ontstaat eenzaamheid bij ouderen en wat kun je er aan doen?

Eenzaamheid bij ouderen wordt in Nederland een steeds groter probleem, hoe komt dat en wat is er aan te doen?

Obsessieve relaties

Dit artikel gaat over obsessie binnen een relatie