Justitiële interventies


Publicatie datum:

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Gesponsorde koppelingen

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode. Voorheen was er amper behoefte aan bewijs voor de werkzaamheid van de interventies, men geloofde in ideeën en daden. Pas in de laatste decennia van de vorige eeuw ontstond er twijfel aan de effectiviteit van interventies. Het lastige aan deze periode is dat er gezocht moet worden naar een balans tussen ideeën, daden en bewijs. Degene die geloven in bepaalde aanpak, proberen de wetenschap buiten de deur te houden. Dit artikel probeert een rol te spelen in de voorlichting, door bij te dragen aan de wetenschappelijke vorming van professionals die in hun werk te maken krijgen met vragen op dit gebied.

Inmiddels is er in de wetenschappelijke wereld al tijd consensus dat een hard aanpak met weinig aandacht voor het individu, diens persoonlijke behoeften, beperkingen en mogelijkheden en diens omgeving, eerder contraproductieve dan positieve effecten heeft. Ook is duidelijk dat peergroupinterventies met antisociale jongeren eerder een negatief dan positief uitpakken. 
                Uit het voorgaande blijkt dat we ons niet in een gemakkelijke periode bevinden. Dit heeft op de eerste plaats te maken met het feit dat nogal wat politici en beleidsmakers willen scoren met veiligheidsbeleid. Dit scoren staat nogal eens op gespannen voet met (wachten op) bewijs en daar consequent beleidsconclusies aan verbinden. Toch is het een spannende periode, de kennis en deskundigheid op dit gebied nemen snel toe vanuit verschillende specialismen. Ook krijgen de wetenschappelijke inzichten en kennis recent meer erkenning dan enkele jaren terug. Daarnaast lijkt er een groeiende behoefte aan verantwoording van beleid. Dit kan aan de ene kant leiden tot een instrumentele invulling, tot ‘risicojustitie’ waarbij de klassieke strafrechtelijke beginselen (schuld, verantwoordelijkheid, bescherming van de rechtstaat) ondergeschikt dreigen te worden aan risicovermijding en efficiënte sociale controle.
                Het risico hiervan is dat er steeds meer naar de levensloop wordt gekeken. Bij risicotaxatie wordt uitgegaan van het aantal delicten dat een verdachte in de toekomst gaat plegen, niet op het aantal gepleegde delicten. Dit kan leiden tot een grote kans  op statistische discriminatie: mensen worden opgepakt op basis van statistische informatie over groepen, terwijl het feitelijk gedrag van het individu er niet meer toe doet.
                In een rapport van het SCP (2008) wordt beschreven dat de pakkans kan worden verhoogd door in te zetten op hot sports en hot times. Vervolgens wordt gesteld dat een verhoogde pakkans waarschijnlijk weinig afschrikkende werking heeft op de verdachte zelf, en dat de drempel bij minderjarigen om nieuwe delicten te plegen daarmee juist omlaag gaat. Snelles straffen blijkt geen positief effect te hebben, en ook meer vrijheidsbeneming wordt niet effectief verwacht.
                

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Wanneer verzetten we de klok van zomertijd naar wintertijd?

Zomertijd en wintertijd, wanneer zetten we de klok vooruit of achteruit?

Hoogbegaafdheid: IQ test

Wat is een IQ test precies?

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

De achtergrond van hiphop

Eerste artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel kort de achtergrond en de basis van de subcultuur hiphop.

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Goedkoop roken moet mogen, goedkope sigaretten voor iedereen

Er zijn ook sigaretten zonder accijns, lees hier waar en hoe je die kunt kopen

Bijgeloof over en met kerstmis

beschrijving van bijgeloof over de kerst

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

In dit artikel vindt je de beste tips voor een snelle en goedkope scheiding.

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

Op Avontuur in de Natuur met de Rugzak

Backpacking is dé Recreatie voor het Wandelen voor méér dan één dag.

Dag Koningin Beatrix, Hallo Koning Willem Alexander

Koningin Beatrix doet na 33 jaar op 30 april 2013 door ondertekening van akte van abdicatie afstand van de troon.

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Is een duurzame samenleving haalbaar of leggen we steeds een druppel op de gloeiende plaat?

Beste Foobie schrijvers en lezers, we worden door regeringen erop gewezen duurzaam te gaan leven. Dit alles ten behoeve van de natuur en voor al onze nazaten.

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Hells Angels

Hells Angels Rides the Harley Davidson

ADHD, een last of een gemak?

ADHD, wat is dat eigenlijk? Wat kun je ermee en wat niet?

Homohuwelijk

Hoe gewoon het homohuwelijk is in vergelijking tot het heterohuwelijk.

Obsessieve relaties

Dit artikel gaat over obsessie binnen een relatie

Vechter

waarom worden jongeren en volwassen mishandelt? Genoeg is genoeg,vind jij ook niet? Ik pik het niet langer!

Prioritering morele principes

Er zijn meerdere morele principes, wat is de juiste prioritering?

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Het belang van de islam.

Dit artikel geeft de rol van de islam in het menselijke leven en in de samenleving weer.