Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?


Publicatie datum:

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Gesponsorde koppelingen

Iedere vluchteling die in ons land wordt opgevangen en erkend wordt als vluchteling krijgt van de Nederlandse staat een woning en een vluchtelingen uitkering. Zolang iedereen in Nederland het goed had maakte niemand daar een probleem van maar nu het economisch minder gaat hoor je steeds meer mensen klagen dat die vluchtelingen alles maar krijgen en wij alles betalen moeten.

Wat is een vluchteling:
Om te weten waar we het over hebben als we zeggen dat vluchtelingen ons alleen maar geld kosten zullen we eerst moeten weten wat een vluchteling precies is en wat hij vervolgens krijgt als hij in Nederland wordt erkend als vluchteling. Volgens de Nederlandse vreemdelingenwet is een vluchteling een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke mening, of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort zoals homoseksuelen.  Als is vastgesteld dat een asielzoeker terecht bang is voor vervolging in zijn land krijgt hij een asielvergunning. Aan welke voorwaarden hij hiervoor moet voldoen kun je lezen op ind.nl/organisatie/informatie-jongeren/wat-is-asiel . Met deze asielvergunning komt hij in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning.

Wat krijgt een vluchteling:
Bij aankomst in Nederland wordt iedere asielzoeker door het COA opgevangen in een opvangcentrum  met alleen maar basisvoorzieningen. Het recht op deze vorm van opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt, totdat hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. Als een asielzoeker wordt erkend als vluchteling krijgt hij een verblijfsvergunning. Iedere vergunninghouder krijgt vervolgens woonruimte toegewezen in een Nederlandse gemeente en krijgt een uitkering op basis van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) dit is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen vreemdelingen. De Rvb-voorzieningen worden verzorgd door het COA. Wanneer een vluchteling recht heeft op een uitkering kun je lezen op coa.nl/nl/over-coa/rvb . De hoogte van de  uitkering is gelijk een die van een Nederlandse bijstandsuitkering.  (zie hoe-kun-je-normaal-leven-van-een-bijstand-uitkering). Een erkende alleenstaande vluchteling ouder dan 23 jaar krijgt inclusief toeslagen ongeveer € 1666,27. Voor de berekening van de toelagen wordt uitgegaan van de in de Wet Werk en Bijstand vermelde normbedragen . Deze toelage wordt achteraf over de voorliggende maand uitgekeerd. Met uitzondering van de categorie Minderjarige Vreemdelingen voorziet de Rvb, naast een maandelijkse financiële toelage, in een verzekering tegen medische kosten. Als iemand 5 jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed), dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?
Zolang de € 1666,27 die een vluchteling krijgt in zijn geheel in Nederland besteed wordt kost hij ons niets. De verklaring hiervoor is dat over iedere euro die hij uitgeeft gemiddeld 15% BTW wordt geheven en er van die uitgegeven euro direct 15 cent naar de staat teruggaat. De ondernemer waar hij die euro aan betaald levert hem vervolgens ter waarde van 85 cent goederen en verdient daar bruto zo’n 45 cent aan. Van die 45 cent vloeit ongeveer 20 cent terug naar de staat. Dit geldt ook voor iedere euro die de ondernemer heeft geïnvesteerd en die hij uitgeeft van zijn winst. Uiteindelijk vloeit dus vrijwel alles in korte tijd  weer terug naar de staat. Iedere door een vluchteling uitgegeven euro zorgt bovendien voor zoveel economische activiteit dat dit onze economie ten goede komt.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Kraamzorg

Wat is kraamzorg en waar let je op bij het inschrijven.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen

Wat zijn de voor en nadelen van ritueel slachten?

Weet u net als ik niets van ritueel slachten lees dan deze uitgebreide objectieve uitleg.

Internationale rechtsvergelijkingen

Internationale rechtsvergelijkingen, waarin verscheelt Amerika nou met de rest van de wereld ?

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Pesten? Wat een onzin!

Pesten? Wat een onzin!

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Groepsprocessen.

De fases die een groep doorloopt wanneer men voor het eerst bij elkaar is.

Fair Trade verkoop in opmars

Het begrip Fairtrade gaat over handel met boeren in Ontwikkelingslanden met bepaalde voorwaarden

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

De geschiedenis van de Kerstman

Hoe en waar is de figuur 'Kerstman' ontstaan?

Tracking voor Eten

Tracking is het Volgen Van .....

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

De Ku Klux Klan tussen 1944 en 1950

Hoe de Ku Klux Klan werd bestreden tegen het eind van Wereld Oorlog II en de periode daarna

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan