Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?


Publicatie datum:

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Gesponsorde koppelingen

Iedere vluchteling die in ons land wordt opgevangen en erkend wordt als vluchteling krijgt van de Nederlandse staat een woning en een vluchtelingen uitkering. Zolang iedereen in Nederland het goed had maakte niemand daar een probleem van maar nu het economisch minder gaat hoor je steeds meer mensen klagen dat die vluchtelingen alles maar krijgen en wij alles betalen moeten.

Wat is een vluchteling:
Om te weten waar we het over hebben als we zeggen dat vluchtelingen ons alleen maar geld kosten zullen we eerst moeten weten wat een vluchteling precies is en wat hij vervolgens krijgt als hij in Nederland wordt erkend als vluchteling. Volgens de Nederlandse vreemdelingenwet is een vluchteling een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke mening, of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort zoals homoseksuelen.  Als is vastgesteld dat een asielzoeker terecht bang is voor vervolging in zijn land krijgt hij een asielvergunning. Aan welke voorwaarden hij hiervoor moet voldoen kun je lezen op ind.nl/organisatie/informatie-jongeren/wat-is-asiel . Met deze asielvergunning komt hij in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning.

Wat krijgt een vluchteling:
Bij aankomst in Nederland wordt iedere asielzoeker door het COA opgevangen in een opvangcentrum  met alleen maar basisvoorzieningen. Het recht op deze vorm van opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt, totdat hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. Als een asielzoeker wordt erkend als vluchteling krijgt hij een verblijfsvergunning. Iedere vergunninghouder krijgt vervolgens woonruimte toegewezen in een Nederlandse gemeente en krijgt een uitkering op basis van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) dit is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen vreemdelingen. De Rvb-voorzieningen worden verzorgd door het COA. Wanneer een vluchteling recht heeft op een uitkering kun je lezen op coa.nl/nl/over-coa/rvb . De hoogte van de  uitkering is gelijk een die van een Nederlandse bijstandsuitkering.  (zie hoe-kun-je-normaal-leven-van-een-bijstand-uitkering). Een erkende alleenstaande vluchteling ouder dan 23 jaar krijgt inclusief toeslagen ongeveer € 1666,27. Voor de berekening van de toelagen wordt uitgegaan van de in de Wet Werk en Bijstand vermelde normbedragen . Deze toelage wordt achteraf over de voorliggende maand uitgekeerd. Met uitzondering van de categorie Minderjarige Vreemdelingen voorziet de Rvb, naast een maandelijkse financiële toelage, in een verzekering tegen medische kosten. Als iemand 5 jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed), dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?
Zolang de € 1666,27 die een vluchteling krijgt in zijn geheel in Nederland besteed wordt kost hij ons niets. De verklaring hiervoor is dat over iedere euro die hij uitgeeft gemiddeld 15% BTW wordt geheven en er van die uitgegeven euro direct 15 cent naar de staat teruggaat. De ondernemer waar hij die euro aan betaald levert hem vervolgens ter waarde van 85 cent goederen en verdient daar bruto zo’n 45 cent aan. Van die 45 cent vloeit ongeveer 20 cent terug naar de staat. Dit geldt ook voor iedere euro die de ondernemer heeft geïnvesteerd en die hij uitgeeft van zijn winst. Uiteindelijk vloeit dus vrijwel alles in korte tijd  weer terug naar de staat. Iedere door een vluchteling uitgegeven euro zorgt bovendien voor zoveel economische activiteit dat dit onze economie ten goede komt.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Wat militairvrouwen niet willen horen

Een stukje met humoristische ondertoon over de opmerkingen die militairvrouwen regelmatig te horen krijgen.

Gratis op te halen, spaar het milieu door hergebruik

Gratis op te halen laptops, elektrische apparaten, speelgoed, foto en film apparatuur etc.

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Waarom wordt ons leven steeds complexer en moet je alle tijd doden?

Wordt ons leven zelf complexer of maken we het zelf steeds complexer?

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

Gedoogbeleid softdrugs moet weg!

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

Wat is Democratie

Democratie bestaat uit demos(=volk) en crator(=regeren/macht). Democratie betekent dus het volk regeert.

Wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

De zogenaamde “carbon footprint” wordt al gebruikt als rekenfactor voor de invloed van de productie op het milieu maar wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

Kraamzorg

Wat is kraamzorg en waar let je op bij het inschrijven.

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee

Waarden en normen leren

Leren van waarden en normen

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

Mermaids

Mermaids is vertaald in het Nederlands Zeemeerminnen

Brand in Moedrijk zal vertrouwen in de overheid schaden

De ervaring leert dat de gevolgen van de brand in Moedrijk vooral het vertrouwen in de overheid zal schaden.

Horror huizen in India, als jeugd opvanghuizen exploitatie centrums worden.

De opvang van weeskinderen, gehandicapte en gemarginaliseerde kinderen in India is momenteel nog één grote puinhoop.