Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?


Publicatie datum:

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Gesponsorde koppelingen

Iedere vluchteling die in ons land wordt opgevangen en erkend wordt als vluchteling krijgt van de Nederlandse staat een woning en een vluchtelingen uitkering. Zolang iedereen in Nederland het goed had maakte niemand daar een probleem van maar nu het economisch minder gaat hoor je steeds meer mensen klagen dat die vluchtelingen alles maar krijgen en wij alles betalen moeten.

Wat is een vluchteling:
Om te weten waar we het over hebben als we zeggen dat vluchtelingen ons alleen maar geld kosten zullen we eerst moeten weten wat een vluchteling precies is en wat hij vervolgens krijgt als hij in Nederland wordt erkend als vluchteling. Volgens de Nederlandse vreemdelingenwet is een vluchteling een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke mening, of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort zoals homoseksuelen.  Als is vastgesteld dat een asielzoeker terecht bang is voor vervolging in zijn land krijgt hij een asielvergunning. Aan welke voorwaarden hij hiervoor moet voldoen kun je lezen op ind.nl/organisatie/informatie-jongeren/wat-is-asiel . Met deze asielvergunning komt hij in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning.

Wat krijgt een vluchteling:
Bij aankomst in Nederland wordt iedere asielzoeker door het COA opgevangen in een opvangcentrum  met alleen maar basisvoorzieningen. Het recht op deze vorm van opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt, totdat hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. Als een asielzoeker wordt erkend als vluchteling krijgt hij een verblijfsvergunning. Iedere vergunninghouder krijgt vervolgens woonruimte toegewezen in een Nederlandse gemeente en krijgt een uitkering op basis van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) dit is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen vreemdelingen. De Rvb-voorzieningen worden verzorgd door het COA. Wanneer een vluchteling recht heeft op een uitkering kun je lezen op coa.nl/nl/over-coa/rvb . De hoogte van de  uitkering is gelijk een die van een Nederlandse bijstandsuitkering.  (zie hoe-kun-je-normaal-leven-van-een-bijstand-uitkering). Een erkende alleenstaande vluchteling ouder dan 23 jaar krijgt inclusief toeslagen ongeveer € 1666,27. Voor de berekening van de toelagen wordt uitgegaan van de in de Wet Werk en Bijstand vermelde normbedragen . Deze toelage wordt achteraf over de voorliggende maand uitgekeerd. Met uitzondering van de categorie Minderjarige Vreemdelingen voorziet de Rvb, naast een maandelijkse financiële toelage, in een verzekering tegen medische kosten. Als iemand 5 jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed), dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?
Zolang de € 1666,27 die een vluchteling krijgt in zijn geheel in Nederland besteed wordt kost hij ons niets. De verklaring hiervoor is dat over iedere euro die hij uitgeeft gemiddeld 15% BTW wordt geheven en er van die uitgegeven euro direct 15 cent naar de staat teruggaat. De ondernemer waar hij die euro aan betaald levert hem vervolgens ter waarde van 85 cent goederen en verdient daar bruto zo’n 45 cent aan. Van die 45 cent vloeit ongeveer 20 cent terug naar de staat. Dit geldt ook voor iedere euro die de ondernemer heeft geïnvesteerd en die hij uitgeeft van zijn winst. Uiteindelijk vloeit dus vrijwel alles in korte tijd  weer terug naar de staat. Iedere door een vluchteling uitgegeven euro zorgt bovendien voor zoveel economische activiteit dat dit onze economie ten goede komt.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Bestaan er nog echte Samurai vrouwen?

Bestaan er nog steeds echte Japanse vrouwelijke krijgers of Samurai vrouwen?

Hoe verminder je het aantal bejaarde mensen en is dit de oplossing voor het bejaardenprobleem?

Er komen steeds meer bejaarde mensen bij in Nederland, hoe verminder je het aantal bejaarde mensen?

mijn kind wordt gepest, hoe kan ik helpen?

wat kan je als ouder doen om je kind te helpen tegen pesten

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Waarom een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Wat is de motivering voor de aanschaf van een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Virtuele schandpalen

Een essay over de verticale en horizontale bescherming van de burger tegen zijn mogelijke vogelvrijverklaring door internet

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Schoefiti

Mysterie en fenomeen.

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Communicatie

Wat is communicatie

De invloed van televisie op de taalontwikkeling

Onderzoek naar de invloed van televisie op de taalontwikkeling van jonge kinderen.

De nadelen van vrijheid van internet uitingen

Het recht van vrijheid van internet uitingen is bij ons bijna heilig, toch kleven er steeds vaker nadelen aan.

Barack Obama, YES WE CAN !

Nuttige en beknopte informatie over Barack Obama.

Homoseksualiteit binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Feit: De Nederlandse Krijgsmacht loopt voorop in de homo-emancipatie, maar hoe zit dit in andere landen? In dit artikel lees je de feiten!

Stefanus

Over de heilige Stefanus in vergelijking met Jezus Christus en de wonderen die hij verrichtte

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Waarom is de ene verslaving legaal en de andere verslaving illegaal?

Schrijfverslaving zorgt voor tijdelijke afleiding voor verslaafden en verminderd dus het gebruik van verslavende middelen en zou dus gesubsidieerd moeten worden.

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Stichting Stadshout Amsterdam

Dit is een weergave van het gedachtegoed van Crisow von Schulz, oprichter van Stichting Stadshout

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.