Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?


Publicatie datum:

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Gesponsorde koppelingen

Globalisering is een theorie waarvan het doel is de gebeurtenissen te interpreteren die momenteel plaatsvinden op het gebied van ontwikkeling, de mondiale economie, sociale scenario's en culturele en politieke invloeden. Het is een set van theoretische voorstellen die specifiek twee belangrijke trends markeren, die de communicatie-systemen en de wereldwijde economische omstandigheden, met name die met betrekking tot de mobiliteit van de financiële en zakelijke middelen.

Globalisering

Bij het proces van globalisering is een van de belangrijkste uitgangspunten dat landen steeds meer  afhankelijk worden van de voorwaarden van geïntegreerde communicatie van het internationale handels- en financiële systeem. Daarom moet men een scenario van meer communicatie tussen de centra van wereldmacht en hun transacties genereren. Effecten en invloeden afkomstig uit de "integratieve aspecten" kunnen worden bestudeerd vanuit het externe condities van het land en het niveau van de interne condities van alle landen. In het laatste geval zijn het die analyse-eenheden welke overeenkomen met de variabelen van groei en economische ontwikkeling en sociale indicatoren.

Ten aanzien van de globaliseringsprocessen die op dit moment, op economisch gebied plaatsvinden, zijn er twee belangrijke aspecten die verband houden met het gebied van het internationaal economisch beleid, die de structuur van het mondiale economische systeem en dezelfde verandering in deze structuur zijn. De fundamenten van de globalisering geven aan dat de globale structuur en relaties de sleutel zijn tot het begrijpen van de veranderingen die zich voordoen in de politieke en sociale structuren van de productie en de specifieke nationale en regionale omstandigheden.

Een van de belangrijkste elementen van de globalisering is de nadruk op de studie van de toenemende integratie die optreedt onder vooral ontwikkelde landen. Deze integratie zijn met name van invloed op het gebied van de handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie. Binnen samenlevingen van de landen, is een fenomeen van sociale integratie waargenomen, maar ook van de toenemende discriminatie en economische marginalisering in verschillende sectoren.

Het fundamentele uitgangspunt van de globalisering is dat er een grotere mate van integratie is binnen en tussen samenlevingen, die een leidende rol speelt in de economische en sociale veranderingen die plaatsvinden. Dit fundament is algemeen aanvaard, echter, omdat er weinig  consensus is over de mechanismen en beginselen voor deze veranderingen.

Globalisering heeft een aantal kenmerken van omvang, intensiteit, snelheid en hoge impact, d.w.z. stromen en de politieke, economische en culturele banden. Het ontwikkelingstraject van deze processen is onzeker omdat deze afhankelijk zijn van een specifieke combinatie van omstandigheden, zoals complexe en gedifferentieerde historische gevolgen. In dit opzicht is de huidige dominantie van de neoliberale globalisering niet zo veilig als veel van zijn voorstanders of de scherpste critici suggereren.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Populisme als ziekteverschijnsel parlementaire democratie.

“Het moderne populisme is een ziekteverschijnsel van de parlementaire democratie.”

Artsen Zonder Grenzen

De geschiedenis en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen

Help we krijgen een gezinsvoogd

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Mens en Maatschappij

Overvloed aan Informatie

Prioritering morele principes

Er zijn meerdere morele principes, wat is de juiste prioritering?

Pesten en wat de gevolgen kunnen zijn

Pesten kan grote gevolgen hebben,

Wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina d.d. 2014-12-27?

Facebook is het belangrijkste communicatiekanaal van deze tijd, wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina.

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Op Avontuur in de Natuur met de Rugzak

Backpacking is dé Recreatie voor het Wandelen voor méér dan één dag.

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

De grondslagen van de Joodse traditie

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Leve Prinses Beatrix!

Ons land werd de laatste generaties geleid door een Koningin. Dit artikel gaat over Prinses Beatrix.

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

Gelukkig worden, een gelukkig toeval, domme pech of geluk door menselijk toedoen

Op deze pagina een uitleg over het verschil tussen gelukkig toeval, domme pech en menselijk toedoen.

Sperma van fokpaarden is het witte goud , wordt mensensperma ook miljoenen waard?

Wordt binnenkort na paarden- en koeienzaad nu ook mensenzaad goud waard?

Durkheims visie op religie

In dit artikel wordt aan de hand van Durkheim's ideeën betoogd dat religie in de moderne samenleving niet verdwijnt, maar slechts een andere functie krijgt.

Waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Er komt steeds meer weerstand tegen het toelaten van steeds meer vluchtelingen maar waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

De definitie van intelligent zijn

De beschrijving van de betekenis intelligentie

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.