Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?


Publicatie datum:

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Gesponsorde koppelingen

Globalisering is een theorie waarvan het doel is de gebeurtenissen te interpreteren die momenteel plaatsvinden op het gebied van ontwikkeling, de mondiale economie, sociale scenario's en culturele en politieke invloeden. Het is een set van theoretische voorstellen die specifiek twee belangrijke trends markeren, die de communicatie-systemen en de wereldwijde economische omstandigheden, met name die met betrekking tot de mobiliteit van de financiële en zakelijke middelen.

Globalisering

Bij het proces van globalisering is een van de belangrijkste uitgangspunten dat landen steeds meer  afhankelijk worden van de voorwaarden van geïntegreerde communicatie van het internationale handels- en financiële systeem. Daarom moet men een scenario van meer communicatie tussen de centra van wereldmacht en hun transacties genereren. Effecten en invloeden afkomstig uit de "integratieve aspecten" kunnen worden bestudeerd vanuit het externe condities van het land en het niveau van de interne condities van alle landen. In het laatste geval zijn het die analyse-eenheden welke overeenkomen met de variabelen van groei en economische ontwikkeling en sociale indicatoren.

Ten aanzien van de globaliseringsprocessen die op dit moment, op economisch gebied plaatsvinden, zijn er twee belangrijke aspecten die verband houden met het gebied van het internationaal economisch beleid, die de structuur van het mondiale economische systeem en dezelfde verandering in deze structuur zijn. De fundamenten van de globalisering geven aan dat de globale structuur en relaties de sleutel zijn tot het begrijpen van de veranderingen die zich voordoen in de politieke en sociale structuren van de productie en de specifieke nationale en regionale omstandigheden.

Een van de belangrijkste elementen van de globalisering is de nadruk op de studie van de toenemende integratie die optreedt onder vooral ontwikkelde landen. Deze integratie zijn met name van invloed op het gebied van de handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie. Binnen samenlevingen van de landen, is een fenomeen van sociale integratie waargenomen, maar ook van de toenemende discriminatie en economische marginalisering in verschillende sectoren.

Het fundamentele uitgangspunt van de globalisering is dat er een grotere mate van integratie is binnen en tussen samenlevingen, die een leidende rol speelt in de economische en sociale veranderingen die plaatsvinden. Dit fundament is algemeen aanvaard, echter, omdat er weinig  consensus is over de mechanismen en beginselen voor deze veranderingen.

Globalisering heeft een aantal kenmerken van omvang, intensiteit, snelheid en hoge impact, d.w.z. stromen en de politieke, economische en culturele banden. Het ontwikkelingstraject van deze processen is onzeker omdat deze afhankelijk zijn van een specifieke combinatie van omstandigheden, zoals complexe en gedifferentieerde historische gevolgen. In dit opzicht is de huidige dominantie van de neoliberale globalisering niet zo veilig als veel van zijn voorstanders of de scherpste critici suggereren.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Vrijheid

essay over vrijheid

Dag Koningin Beatrix, Hallo Koning Willem Alexander

Koningin Beatrix doet na 33 jaar op 30 april 2013 door ondertekening van akte van abdicatie afstand van de troon.

Zet niet zo maar je handtekening

Colportage is een veelbesproken onderwerp. Let altijd goed op waar je voor tekent en bedenk je altijd of het wel klopt.

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Met je vinger in je neus

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

Mens en Maatschappij

Overvloed aan Informatie

Leve Prinses Beatrix!

Ons land werd de laatste generaties geleid door een Koningin. Dit artikel gaat over Prinses Beatrix.

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina d.d. 2014-12-27?

Facebook is het belangrijkste communicatiekanaal van deze tijd, wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina.

Wat is cultuur

Wat houdt cultuur nou eigenlijk in?

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Ontwikkeling kan beter!

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

De grondslagen van de Joodse traditie

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Gedwongen prostitutie, illegale vrouwenhandel.

Van een mooie vrouw tot gedwongen prostitutie voor geld.

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Eerder stoppen met werken, pre pensioen

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

De Europese lijst van terroristische organisaties: onterecht er op, en nu?

Is schadevergoeding mogelijk als een persoon of een entiteit onterecht op de Europese lijst van terroristische organisaties is gezet?

Is de numerieke identiteit de oplossing voor etnische discriminatie?

Hoe zou het zijn als we geen naam zouden hebben maar een numerieke identiteit?

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Obsessieve relaties

Dit artikel gaat over obsessie binnen een relatie

Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?