Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.


Publicatie datum:

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Gesponsorde koppelingen

Status Quo seksualiteit

Wat door veel mensen de seksuele revolutie wordt genoemd is niet meer dan toegeeflijkheid van de moderne maatschappij die gedoogd dat jongeren seks hebben voor het huwelijk of zonder een huwelijk of samenlevingscontract. Jonge mensen van vandaag zijn, zoals blijkt uit vele studies, niet eerder seksueel vroegrijp dan vóór de opkomst van de hedendaagse sociale acceptatie van de adolescenten seksualiteit maar in veel gevallen zijn hun eerste ervaringen minder traumatisch dan die van hun ouders.

In de afgelopen drie decennia is er een massale desertie door jeugd en volwassenen waargenomen van de dominante moraal. Miljoenen mensen, vooral jongeren, hebben de traditionele waardesystemen verlaten en verruild voor een grotere openheid voor diversiteit en relativiteit van seksuele normen en waarden. Deze veranderingen worden teweeg gebracht door grote veranderingen in geloofsbeleving, sociale veranderingen en economische veranderingen.

De opvoeding van kinderen en jongeren over seksuele gezondheid is in deze context een van de meest besproken en meer emotioneel beladen onderwerpen. Er bestaan grote verschillen van mening in hoeverre expliciet materiaal gebruikt mag worden als het gaat om zaken die verband houden met de seksuele gezondheid te verhelderen. Hierbij gaat het om vragen als op welke leeftijd een je met dergelijke voorlichting moet beginnen, hoe vaak moet deze voorlichting herhaald worden. Sommige mensen stellen zelfs de vraag ter discussie of het noodzakelijk is om de jongeren te onderwijzen op het gebied van seks en seksuele gezondheid.

Wereldwijd beginnen de meeste jongeren met seks voor hun 20ste waarvan de helft ten minste rond hun 16de. Het gebruik van anticonceptie en de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA 's) varieert, volgens de beschikbare gegevens, al naar gelang de beginleeftijd waarop ze seksueel actief worden. Waarbij het gebruik van condooms en anticonceptiemiddelen meer waarschijnlijk is bij een latere seksuele initiatie. Ook blijkt dat onderwijs over deze zaken het seksuele gedrag veranderd en dit onderwijs lijkt het meest effectief te zijn indien het voor de eerste geslachtsgemeenschap, dat wil zeggen adolescent of preadolescent, wordt gegeven.

De mate van verandering van seksuele partners is het hoogst tijdens de adolescentie en bij begin  twintigers. Dit geldt niet alleen van losse partners, maar ook voor die relaties die worden opgevat als regelmatige en monogaam. Hoewel serieel monogame seksuele relaties van korte duur kunnen zijn, is er vanuit het subjectieve oogpunt van veel jongeren bij serieel monogame seksuele relaties minder kans op een SOA. Dit heeft tot gevolg dat jongeren bij dit type relaties minder vaak beschermmiddelen gebruiken en de risico’s van een SOA, ondanks het monogame karakter van iedere seksuele relatie apart, groot zijn. Men heeft vastgesteld dat ook hier een vroegtijdige voorlichting een significante vermindering van het aantal SOA’s tot gevolg heeft. Een bijkomend effect is dat tevens het aantal ongewenste tiener zwangerschappen afneemt.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De 21e eeuwse bankhanger

Is bankhangen nou echt zo slecht?

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

Hoezo een druk leven, we hebben tijd genoeg.

Iedereen roept dat hij-zij het zo druk heeft maar is dat wel zo.

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Waarom is de ene verslaving legaal en de andere verslaving illegaal?

Schrijfverslaving zorgt voor tijdelijke afleiding voor verslaafden en verminderd dus het gebruik van verslavende middelen en zou dus gesubsidieerd moeten worden.

Bestaan er nog echte Samurai vrouwen?

Bestaan er nog steeds echte Japanse vrouwelijke krijgers of Samurai vrouwen?

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Onderzoek over Zinloos Geweld onder de jongeren

Tegenwoordig zijn er veel studenten die in de schulden raken, maar hoe komt dat?

Gedoogbeleid softdrugs moet weg!

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Passief meeroken

Gevolgen van passief meeroken

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Gebeurtenissen rond 1990

Gebeurtenissen die in de jaren '90 plaatsvonden. Belangrijk of onbelangrijk, maar die toch net zoals vele andere gebeurtenissen een kleine of grotere impact op de wereld zoals wij die kennen hebben gehad.

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

Koude oorlog

stukje geschiedenis van de koude oorlog

Hoe je ex partner terug krijgen

Bijna iedereen maakt wel mee dat je relatie in moeilijkheden zit, hier lees je tips over wat je juist wel en niet moet doen om hem/haar terug te krijgen.

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Waarom roken mensen?

Redenen waarom mensen roken

Moet Nederland uit de Europese Unie stappen?

Vandaag presenteerde Geert Wilders zijn verkiezingsprogramma met als speerpunt dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen.

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde