Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?


Publicatie datum:

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Gesponsorde koppelingen

Het is een feit dat de VVD de laatste jaren steeds rechtser is geworden. Tot nu toe deden ze dit nog met de nodige omzichtigheid maar deze week, vlak na de provinciale verkiezingen, liet de VVD, het tot dan toe onbekende, tweede kamerlid Malik Azmani een nota naar buiten brengen waarin de VVD pleit voor het volledig afsluiten van de Europese buitengrenzen voor asielzoekers. Als reden hiervoor geeft de VVD aan dat ze het niet langer op hun geweten willen hebben dat heel veel asielzoekers tijdens hun vlucht over de Middellandse zee verdrinken.

Roemeense asielzoekers in de DDR, kort na de omwenteling van 1989

Asielzoekers:
Voordat ik het idee van de VVD verder ga bespreken moet eerst het begrip “asielzoekers” juist gedefinieerd worden. Volgens Wikipedia is een asielzoeker een persoon die om politieke redenen asiel aanvraagt of een persoon die zijn land ontvlucht vanwege de daar heersende armoede. Asielzoekers die om politieke redenen asiel zoeken zal ik in dit artikel aanduiden met “politieke vluchtelingen” en asielzoekers die asiel aanvragen om hier een beter leven op te bouwen zal ik in dit artikel aanduiden met “economische vluchtelingen”. Dit doe ik omdat er een wezenlijk verschil is tussen deze beide groepen asielzoekers terwijl ze dood de VVD over een kam worden geschoren. Hierbij gaat de VVD voorbij aan het feit dat Nederland, door het in 1951 tijdens de Conventie van Genève ondertekenen van het door de Verenigde Naties opgestelde Vluchtelingenverdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, verplicht is politieke vluchtelingen die asiel aanvragen op te nemen maar niet verplicht is economische vluchtelingen die asiel aanvragen op te nemen.

Wie is Malik Azmani:
Malik Azmani is de zoon van een economische vluchteling uit Marokko en een Friese vrouw. Malik Azmani behaalde in 1994 zijn VWO diploma op de Rijksscholengemeenschap te Heerenveen en studeerde daarna af in het Nederlands Recht met als afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht aan de universiteit van Groningen. Als bijvakken studeerde hij daar ook staats- en bestuursrecht. Na diverse vertegenwoordigende functies bij de GCP (Gemeenschappelijk Centrum Procesvertegenwoordigingen) de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) groeit hij door naar  de functie van voorzitter van de werkgroep kwaliteit zonder grenzen. Daarna is hij in de periode 2008-2009 Projectcoördinator kwaliteit habeas corpus*, Directie GCP, IND en in de periode 2009-2010 Directielid Klantdirectie Regulier Sociaal van het Ministerie van Justitie. Vanaf de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 is Malik Azmani woordvoerder arbeidsomstandighedenbeleid, inkomensbeleid, arbeidsmarktbeleid, beleid armoede/schulden en handhaving/fraudebeleid.

*Habeas corpus:
Habeas corpus  is Latijns voor  "u moet het lichaam hebben". Habeas corpus is een rechtsbeginsel dat stelt dat de verdachte van een misdrijf binnen een bepaalde termijn van zijn aanklacht in kennis moet worden gesteld, dat deze in levenden lijve aan een rechter moet worden voorgeleid en dat gevangenneming slechts mag volgen op gerechtelijk bevel.

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?
Uit bovenstaande blijkt dat we wettelijk verplicht zijn politieke vluchtelingen, als deze bij terugkeer naar hun land van herkomst gevaar lopen door schending van hun rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, asiel te verlenen. Het weren van economische vluchtelingen is praktisch onuitvoerbaar. Een economische vluchteling kan namelijk met een toeristen visum zonder problemen legaal ons land binnen komen. Bij binnenkomst is hierbij niet te controleren of de persoon in kwestie van plan is hier een beter bestaan te proberen opbouwen.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1038
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Vrijheid

essay over vrijheid

Verloedering

Langzamerhand worden we een maatschappij waarin mensen leven die gewoon lekker doen en laten wat ze willen

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

Welke terroristen hebben hun doel bereikt?

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er wordt wel ergens ter wereld een terroristische aanslag gepleegd. Zijn er ook terroristen die hiermee hun doel hebben bereikt?

Soorten organisaties, bijvoorbeeld het Museum van het Universum?

Wat voor soorten organisaties zijn er? Wat is het interessantste van een organisatie als het Museum van het Universum?

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Communiceren met een groep kinderen, het geven van instructies.

Altijd al willen weten hoe je een groep kinderen op de juiste manier aan het werk krijgt?

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Gilles de la Tourette

Wat is Gilles de la Tourette?

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Amazone

Van de naam Amazon wordt gezegd, dat de benaming het gevolg is van een Oorlog waarin Francisco de Orellana heeft gevochten, samen met een Stam van Tapuyas en diverse andere Stammen uit Zuid Amerika.

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

Pesten en wat de gevolgen kunnen zijn

Pesten kan grote gevolgen hebben,

Tot waar zijn wij verantwoordelijk voor vluchtelingen?

De afgelopen decennia heeft Nederland veel vluchtelingen opgevangen, tot waar zijn wij verantwoordelijk voor al deze vluchtelingen?

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Eerder stoppen met werken, pre pensioen

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

Waarom een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Wat is de motivering voor de aanschaf van een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Morele ontwikkeling bij autisme

Men denkt dat mensen met autisme een beperking hebben in het ontwikkeling van theory of mind. Hoe beperkt dit de ontwikkeling van het geweten?