Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?


Publicatie datum:

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Gesponsorde koppelingen

Het is een feit dat de VVD de laatste jaren steeds rechtser is geworden. Tot nu toe deden ze dit nog met de nodige omzichtigheid maar deze week, vlak na de provinciale verkiezingen, liet de VVD, het tot dan toe onbekende, tweede kamerlid Malik Azmani een nota naar buiten brengen waarin de VVD pleit voor het volledig afsluiten van de Europese buitengrenzen voor asielzoekers. Als reden hiervoor geeft de VVD aan dat ze het niet langer op hun geweten willen hebben dat heel veel asielzoekers tijdens hun vlucht over de Middellandse zee verdrinken.

Roemeense asielzoekers in de DDR, kort na de omwenteling van 1989

Asielzoekers:
Voordat ik het idee van de VVD verder ga bespreken moet eerst het begrip “asielzoekers” juist gedefinieerd worden. Volgens Wikipedia is een asielzoeker een persoon die om politieke redenen asiel aanvraagt of een persoon die zijn land ontvlucht vanwege de daar heersende armoede. Asielzoekers die om politieke redenen asiel zoeken zal ik in dit artikel aanduiden met “politieke vluchtelingen” en asielzoekers die asiel aanvragen om hier een beter leven op te bouwen zal ik in dit artikel aanduiden met “economische vluchtelingen”. Dit doe ik omdat er een wezenlijk verschil is tussen deze beide groepen asielzoekers terwijl ze dood de VVD over een kam worden geschoren. Hierbij gaat de VVD voorbij aan het feit dat Nederland, door het in 1951 tijdens de Conventie van Genève ondertekenen van het door de Verenigde Naties opgestelde Vluchtelingenverdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, verplicht is politieke vluchtelingen die asiel aanvragen op te nemen maar niet verplicht is economische vluchtelingen die asiel aanvragen op te nemen.

Wie is Malik Azmani:
Malik Azmani is de zoon van een economische vluchteling uit Marokko en een Friese vrouw. Malik Azmani behaalde in 1994 zijn VWO diploma op de Rijksscholengemeenschap te Heerenveen en studeerde daarna af in het Nederlands Recht met als afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht aan de universiteit van Groningen. Als bijvakken studeerde hij daar ook staats- en bestuursrecht. Na diverse vertegenwoordigende functies bij de GCP (Gemeenschappelijk Centrum Procesvertegenwoordigingen) de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) groeit hij door naar  de functie van voorzitter van de werkgroep kwaliteit zonder grenzen. Daarna is hij in de periode 2008-2009 Projectcoördinator kwaliteit habeas corpus*, Directie GCP, IND en in de periode 2009-2010 Directielid Klantdirectie Regulier Sociaal van het Ministerie van Justitie. Vanaf de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 is Malik Azmani woordvoerder arbeidsomstandighedenbeleid, inkomensbeleid, arbeidsmarktbeleid, beleid armoede/schulden en handhaving/fraudebeleid.

*Habeas corpus:
Habeas corpus  is Latijns voor  "u moet het lichaam hebben". Habeas corpus is een rechtsbeginsel dat stelt dat de verdachte van een misdrijf binnen een bepaalde termijn van zijn aanklacht in kennis moet worden gesteld, dat deze in levenden lijve aan een rechter moet worden voorgeleid en dat gevangenneming slechts mag volgen op gerechtelijk bevel.

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?
Uit bovenstaande blijkt dat we wettelijk verplicht zijn politieke vluchtelingen, als deze bij terugkeer naar hun land van herkomst gevaar lopen door schending van hun rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, asiel te verlenen. Het weren van economische vluchtelingen is praktisch onuitvoerbaar. Een economische vluchteling kan namelijk met een toeristen visum zonder problemen legaal ons land binnen komen. Bij binnenkomst is hierbij niet te controleren of de persoon in kwestie van plan is hier een beter bestaan te proberen opbouwen.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Minder voedselverspilling, minder honger!

Betoog. Wij moeten zuiniger met ons voedsel omgaan en de vrijheid om het voedsel weg te gooien of te vernietigen moet beperkt worden.

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Heb jij alle gedichtjes al af?

Het is weer de tijd van het jaar dat iedereen druk bezig is met Sinterklaas. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken?

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Korte geschiedenis van de hiphopmuziek

Dit is het 2e artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel iets over de geschiedenis van hiphopmuziek.

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Tips voor toekomstige pleegouders

Pleegouder zijn is uitdagend werk

Met je vinger in je neus

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

Los Gitanos

De oorsprong van de Zigeuners.

Amazone

Van de naam Amazon wordt gezegd, dat de benaming het gevolg is van een Oorlog waarin Francisco de Orellana heeft gevochten, samen met een Stam van Tapuyas en diverse andere Stammen uit Zuid Amerika.

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Hells Angels

Hells Angels Rides the Harley Davidson

Stefanus

Over de heilige Stefanus in vergelijking met Jezus Christus en de wonderen die hij verrichtte

Schoefiti

Mysterie en fenomeen.

Waarom zijn domme (laagopgeleide) mensen rechts en slimme (hoogopgeleide) mensen links?

Heb je een links-superieur ego als je vindt dat ieder mens gelijk is?

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

Hoe veroorzaakten mooie vrouwen het verval van de kerk?

Het verval van de Nederlandse kerken is niet te stuiten. Hoe veroorzaken mooie vrouwen het verval van de kerk?

De advocaat en zijn functie

Wat doet een advocaat en hoe gaat dat in z'n werk?

Hoe ver zijn we met het klonen van mensen?

Het klonen van dieren wordt al een aantal jaren gedaan, gaan we binnenkort ook mensen klonen en wat ze de voor- en nadelen daarvan?