Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?


Publicatie datum:

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Gesponsorde koppelingen

Het is een feit dat de VVD de laatste jaren steeds rechtser is geworden. Tot nu toe deden ze dit nog met de nodige omzichtigheid maar deze week, vlak na de provinciale verkiezingen, liet de VVD, het tot dan toe onbekende, tweede kamerlid Malik Azmani een nota naar buiten brengen waarin de VVD pleit voor het volledig afsluiten van de Europese buitengrenzen voor asielzoekers. Als reden hiervoor geeft de VVD aan dat ze het niet langer op hun geweten willen hebben dat heel veel asielzoekers tijdens hun vlucht over de Middellandse zee verdrinken.

Roemeense asielzoekers in de DDR, kort na de omwenteling van 1989

Asielzoekers:
Voordat ik het idee van de VVD verder ga bespreken moet eerst het begrip “asielzoekers” juist gedefinieerd worden. Volgens Wikipedia is een asielzoeker een persoon die om politieke redenen asiel aanvraagt of een persoon die zijn land ontvlucht vanwege de daar heersende armoede. Asielzoekers die om politieke redenen asiel zoeken zal ik in dit artikel aanduiden met “politieke vluchtelingen” en asielzoekers die asiel aanvragen om hier een beter leven op te bouwen zal ik in dit artikel aanduiden met “economische vluchtelingen”. Dit doe ik omdat er een wezenlijk verschil is tussen deze beide groepen asielzoekers terwijl ze dood de VVD over een kam worden geschoren. Hierbij gaat de VVD voorbij aan het feit dat Nederland, door het in 1951 tijdens de Conventie van Genève ondertekenen van het door de Verenigde Naties opgestelde Vluchtelingenverdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, verplicht is politieke vluchtelingen die asiel aanvragen op te nemen maar niet verplicht is economische vluchtelingen die asiel aanvragen op te nemen.

Wie is Malik Azmani:
Malik Azmani is de zoon van een economische vluchteling uit Marokko en een Friese vrouw. Malik Azmani behaalde in 1994 zijn VWO diploma op de Rijksscholengemeenschap te Heerenveen en studeerde daarna af in het Nederlands Recht met als afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht aan de universiteit van Groningen. Als bijvakken studeerde hij daar ook staats- en bestuursrecht. Na diverse vertegenwoordigende functies bij de GCP (Gemeenschappelijk Centrum Procesvertegenwoordigingen) de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) groeit hij door naar  de functie van voorzitter van de werkgroep kwaliteit zonder grenzen. Daarna is hij in de periode 2008-2009 Projectcoördinator kwaliteit habeas corpus*, Directie GCP, IND en in de periode 2009-2010 Directielid Klantdirectie Regulier Sociaal van het Ministerie van Justitie. Vanaf de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 is Malik Azmani woordvoerder arbeidsomstandighedenbeleid, inkomensbeleid, arbeidsmarktbeleid, beleid armoede/schulden en handhaving/fraudebeleid.

*Habeas corpus:
Habeas corpus  is Latijns voor  "u moet het lichaam hebben". Habeas corpus is een rechtsbeginsel dat stelt dat de verdachte van een misdrijf binnen een bepaalde termijn van zijn aanklacht in kennis moet worden gesteld, dat deze in levenden lijve aan een rechter moet worden voorgeleid en dat gevangenneming slechts mag volgen op gerechtelijk bevel.

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?
Uit bovenstaande blijkt dat we wettelijk verplicht zijn politieke vluchtelingen, als deze bij terugkeer naar hun land van herkomst gevaar lopen door schending van hun rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, asiel te verlenen. Het weren van economische vluchtelingen is praktisch onuitvoerbaar. Een economische vluchteling kan namelijk met een toeristen visum zonder problemen legaal ons land binnen komen. Bij binnenkomst is hierbij niet te controleren of de persoon in kwestie van plan is hier een beter bestaan te proberen opbouwen.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De rol van plagen in de ontwikkeling

Plagen blijkt een positieve invloed te hebben in de ontwikkeling van het kind.

Over gummen en potloden

We zijn vertrouwd met gummen en potloden, maar waar komen ze vandaan?

Waarom rampenfilms me zo fascineren.

Rampenfilms fascineren me al mijn hele leven, maar toen na 11 september 2001 en andere rampen in de wereld de fictie werkelijkheid leek te zijn geworden voelde dit behoorlijk bizar.

Het belang van taal

Om verschillende redenen is taal belangrijk genoeg om er voortdurend alert op te zijn bij het gebruik ervan. Een eigentijds voorbeeld van een steeds toenemende verloedering is het gebruik van naar...toe waar dit gebruik altijd en zonder uitzondering vervangbaar is door een juist geplaatst werkwoord.

Pakistan: Christen krijgt doodstraf

Asian Noreen, een 45 jarige analfabete en moeder van 5 kinderen, hoort in de Provincie Punjab in Pakistan de doodstraf tegen zich eisen.

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Is een clown eigenlijk nog wel grappig?

In een Parijs woedt een ware clown terreur, maar ook hier zijn clowns niet allemaal meer om te lachen.

Lachen en stress management

lachen en zijn voordelen

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Pesten? Wat een onzin!

Pesten? Wat een onzin!

Mermaids

Mermaids is vertaald in het Nederlands Zeemeerminnen

Gilles de la Tourette

Wat is Gilles de la Tourette?

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.

Totem

De spirituele benaming is Totemism

Amazone

Van de naam Amazon wordt gezegd, dat de benaming het gevolg is van een Oorlog waarin Francisco de Orellana heeft gevochten, samen met een Stam van Tapuyas en diverse andere Stammen uit Zuid Amerika.

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Vrijheid

essay over vrijheid

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen