Hoe ontstaat eenzaamheid bij ouderen en wat kun je er aan doen?


Publicatie datum:

Eenzaamheid bij ouderen wordt in Nederland een steeds groter probleem, hoe komt dat en wat is er aan te doen?

Gesponsorde koppelingen

eenzame oudere

Uit onderzoek van de het Nationaal Ouderen Fonds blijkt dat van de 4,1 miljoen 55-plussers in Nederland er zich 1 miljoen eenzaam voelen waarvan naar schatting 200.000 personen, volgens de maatstaven van het Nationaal Ouderen Fonds, extreem eenzaam zijn. Het Nationaal Ouderen Fonds spreekt van extreme eenzaamheid als iemand slechts 1 keer per maand een sociaal contact heeft. Het percentage extreme eenzaamheid onder ouderen is het hoogst onder chronisch zieken, gehandicapten, allochtonen, mantelzorgers, dak- en thuislozen en alleenstaanden. Vooral alleenwonende gescheiden ouderen met weinig sociale relaties zijn het meest eenzaam.

Wat is eenzaamheid:
Eenzaamheid is niet iets fysieks maar het is een gevoel. Dus iemand kan zich eenzaam voelen met mensen om zich heen. Eenzaamheid is net als pijn een waarschuwingssignaal dat een overlevingsmechanisme in gang zet. Het gevoel van eenzaamheid zorgt ervoor dat als je te veel alleen bent je daar iets aan wilt gaan doen. Het dient dus als signaal om je gezond en sociaal te houden.

Eenzaamheidsindicatoren volgens eenzaamheid.info:
Volgens eenzaamheid.info is het dringend aan te raden om iets te ondernemen tegen eenzaamheid als je jezelf herkend in een van de volgende uitspraken: Als kind al heb ik me eenzaam gevoeld. Ik weet niet wat ik moet doen om me niet eenzaam te voelen. Eenzaamheid maakt dat ik weinig plezier beleef, bijvoorbeeld aan vrije dagen of vakanties. Ik heb het idee dat ik niet echt ergens thuis hoor. Ondanks dat ik vrienden heb en/of familie voel ik me vaak eenzaam. Ik voel me vaak in de steek gelaten. Ik voel me vaak alleen en ben daar niet gelukkig mee.

Gevolgen van eenzaamheid:
Eenzaamheid is een onderschat probleem. Eenzaamheid blijkt namelijk grote gevolgen te hebben voor de gezondheid. Eenzaamheid verhoogt namelijk de bloeddruk, eenzaamheid verhoogt de kans op een depressie en eenzaamheid verhoogd het stressniveau. Vooral bij kwetsbare ouderen leidt dit tot extra risico op gezondheidsproblemen of opname in een tehuis en is de kans op overlijden binnen drie jaar bij extreem eenzame ouderen twee tot drie keer zo groot als bij ouderen die niet eenzaam zijn.

Wat kun je doen tegen extreme eenzaamheid:
Als je tot de conclusie bent gekomen dat je tot de groep extreem eenzame mensen behoort is het sterk aan te raden om professionele hulp te zoeken. Als je niet weet waar je die kunt vinden kun je bellen met de stichting Korrelatie. Bij de stichting Korrelatie kun je in alle rust je eenzaamheidsprobleem bespreken met een hulpverlener die je van advies kan dienen bij de aanpak van je eenzaamheid. Bovendien geeft erover praten al ruimte en lucht het op! Je kunt naast bellen ook chatten of mailen via www.korrelatie.nl.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1038
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Wanneer verzetten we de klok van zomertijd naar wintertijd?

Zomertijd en wintertijd, wanneer zetten we de klok vooruit of achteruit?

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

Multiproblemgezinnen

De invloed van risico- en protectieve factoren op het gezin: risicocumulatie en multiproblemgezinnen.

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

Geld ophalen voor ontwikkelingshulp blijkt heel makkelijk te zijn maar het vervolgens goed besteden is heel moeilijk. Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

Het belang van taal

Om verschillende redenen is taal belangrijk genoeg om er voortdurend alert op te zijn bij het gebruik ervan. Een eigentijds voorbeeld van een steeds toenemende verloedering is het gebruik van naar...toe waar dit gebruik altijd en zonder uitzondering vervangbaar is door een juist geplaatst werkwoord.

Mannen in de kinderopvang, kan dat?

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Waarom een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Wat is de motivering voor de aanschaf van een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?

Moonshine, Bootleggers en Baptists

Bootleggers Verkopen Illegaal Alcohol

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

Vrijheid

essay over vrijheid

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.