Telepathie


Publicatie datum:

In het Oude Grieks betekend dit Afstandelijke Communicatie

Gesponsorde koppelingen

Telepathie is de vermeende overdracht van informatie van de ene persoon naar de andere zonder gebruik te maken van onze bekende zintuiglijke kanalen of lichamelijke interactie. De term Telepathie werd in 1882 bedacht door de klassieke geleerde Frederic WH Myers, dat is één van de oprichters van de Society for Psycical Reasearch.

 

       Telepathie, human communication      

Eerder British Onderzoek

Één van de éérste statistische studies van het ESP, is die met behulp van Kaart-Raden, deze experiment werd uitgevoerd door Ina Jephson in de jaren 1920. Zij meldde gemengde bevindingen over twee verschillende studies. Meer succesvolle experimenten werden uitgevoerd met andere dan Kaart raden. G.N.M. Tyrell gebruikte geautomatiseerde Targed-Selection - Doelwit-Selectie en Data-Opname in het raden van de locatie van een toekomstige lichtpunt. Whateley Carington experimenteerde op het paranormale cognitie van tekeningen van willekeurig geselecteerde woorden, met deelnemers uit de hele wereld. J. Hettinger onderzocht de mogeijkheid om informatie in verband met Tekens voorwerpen op te halen.

ESP Kaarten

Minder succesvol was de Universiteit van Londen met Wiskundige Samuel Soal in een poging van het Kaart-Raden in herhaling te bestuderen. Echter na een hypothese voorgesteld door Carington op basis van zijn eigen bevindingen, werd Soal opnieuw ge-analyseerd voor zijn gegevens voor het bewijs van wat Carington noemde 'Verplaatsing'. Dat wil zeggen, hun reacties die sterk overeen komen met doelstellingen voor proeven, waarbij de Kaarten één voor één verwijderd worden in de volgorde waarin ze zijn toegewezen. Soal werd gekozen om deze bevindingen door het testen van deze deelnemers in nieuwe experimenten te bevestigen. Uitgeoerd tijdens de oorlogs jaren, in de de jaren 1950 onder strenge gecontroleerde omstandigheden, produceerden ze zeer significante reultaten op precognitieve telepathie. De beviindingen werden overtuigend voor vele andere Wetenschappers en Filosofen over Telepathie en de beweringen van De Rijn, maar werden ook Prominent bekritiseerd als bedriegelijk, totdat na de dood van Soal in 1975 de steun grotendeels teniet werd gedaan.

The Society for Psychical Research SPR is een non-profit - niet winstgevende - organisatie in het Verenigd Koninkrijk. Het gestelde doel is om gebeurtenissen en vaardigheden, deze omschreven als Psychische of Paranormale door het bevorderen en ondersteunen van belangrijk onderzoek op dit gebied te begrijpen en te onderzoeken naar verluidt Paranormale Verschijnselen in een Wetenschappelijke en Onpartijdige wijze. Haar oprichting is in 1882. SPR leden hebben een verscheidenheid van overtuigingen of het ontbreken daarvan over de realiteit en de aard van de verschijnselen bestudeerd en sommige sceptici zijn actieve leden van de Society.

 Embleem van de Society for Psychical Research

Binnen het gebied van Parapsychologie, wordt Thelepathie beschouwd als een vorm van Buiten Zintuiglijke Waarnemingen ESP of Abnormale Cognitie waarin informatie wordt overgedragen via Psi Zijn. Vaak wordt eveneens ge-categoriseerd : voor-kennis en helderziendheid. Experimenten worden gebruikt voor het testen van Telepathische Vermogens. Één van de meest bekende experimenten zijn die gebruik maken van Zener Kaarten en Ganzfeld experimenten.

 

Parapsychologie beschrijft verschillende vormen van Telepathie :

Latent Therapie Latent Telepathie, voorheen bekend als Uitgestelde Telepathie, deze wordt omschreven als de overdracht van informatie door middel van Psi, met een waarneembare vertraging van Entre Transmission en Reception.

Retrocognitieve, Precognitieve en Intuïtieve Telepathie Retrocognitieve, Precognitieve en Intuïtieve Telepathie, wordt beschreven als Wit is de Overdracht van de Informatie door middel van Psi over het het Verleden, Heden of Toekomst via de Gemoeds Toestand van een Idividu aan een Individual.

 Emotive Telepathie of Remote Influence Emotive Telepathie of Remote Influence, ook bekend als  Emotionele Overdracht, dit is het proces van Kinesthetische Sensaties die overgebracht worden door middel van het veranderen van statistieken.

Superconscious Telepathie - Super Bewustzijn Telepathie Superconscious Telepathie - Super Bewustzijn Telepathie, dit houd in, via je innerlijk toegang te krijgen tot de Collectieve Wijsheid van het Menselijk Soort, hierbij vergaart met kennis van de persoon en krijgt men toegang tot de vitale organen.

 

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker PattyEagle

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 40
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Waarom worden de meeste verkrachtingen niet gerapporteerd bij de politie.

Op een foto zag ik vandaag dat maar 5% van alle verkrachtingen wordt gerapporteerd bij de politie.

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Hoe kun je een familieruzie beëindigen?

Er zijn heel veel families waar familieleden ruzie hebben met elkaar, hoe kun je een familieruzie beëindigen?

Help, de helikopterouder rukt op!

Opvoeden is loslaten. Waarom helikopterouders hun kind tekort doen.

Het belang van taal

Om verschillende redenen is taal belangrijk genoeg om er voortdurend alert op te zijn bij het gebruik ervan. Een eigentijds voorbeeld van een steeds toenemende verloedering is het gebruik van naar...toe waar dit gebruik altijd en zonder uitzondering vervangbaar is door een juist geplaatst werkwoord.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Transportbedrijven geraakt door de crisis

De transportsector wordt hard geraakt door de economische crisis: weinig werk, winstdalingen en faillisementen.

Zet niet zo maar je handtekening

Colportage is een veelbesproken onderwerp. Let altijd goed op waar je voor tekent en bedenk je altijd of het wel klopt.

Groen licht en groene lampen rukken op

Op bouwplaatsen en daarbuiten rukt de groene schijnwerper en andere verlichting met groene lampen steeds verder op

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Waarom is de ene verslaving legaal en de andere verslaving illegaal?

Schrijfverslaving zorgt voor tijdelijke afleiding voor verslaafden en verminderd dus het gebruik van verslavende middelen en zou dus gesubsidieerd moeten worden.

Het onstaan en geschiedenis van Valentijnsdag

onstaan en geschiedenis van valentijnsdag

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Weg met de monarchie, leve de republiek

De monarchie is een achterhaald instituut. Er is maar één reden waarom hij nog wordt gedoogd.

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

De definitie van intelligent zijn

De beschrijving van de betekenis intelligentie

Hoogbegaafdheid: IQ test

Wat is een IQ test precies?