Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?


Publicatie datum:

Alleen al uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië, Soedan en Congo vluchten in 2013 meer dan 6 miljoen mensen, kunnen we al deze vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Gesponsorde koppelingen

Vluchtelingen

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog nooit zoveel vluchtelingen geweest in de wereld. Waren er in 2010 wereldwijd nog naar schatting 10 miljoen mensen op de vlucht, op dit moment zijn er wereldwijd naar schatting 60 miljoen mensen op de vlucht. Van deze 60 miljoen vluchtelingen moesten zo’n 19,5 miljoen vluchtelingen gedwongen hun land verlaten. Van deze 19,5 miljoen vluchtelingen hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen asiel aangevraagd in een ander land.

Wie vangen de meeste vluchtelingen op:
Ik heb, als West Europeaan, door de continue berichtgeving over de massale toestroom van vluchtelingen naar West Europa, het idee gekregen dat de meeste vluchtelingen door West Europa worden opgenomen. Dit blijkt bij nader onderzoek echter niet het geval. De meeste vluchtelingen zijn echter opgenomen door Turkije en Pakistan. Deze twee landen hebben respectievelijk 1,59 miljoen en 1,51 miljoen vluchtelingen opgenomen.

Hoe participeren vluchtelingen in onze maatschappij?
Uit een analyse van CBS-gegevens blijkt dat de vluchtelingen als groep te kampen hebben met een hardnekkige sociaaleconomische achterstand. In de praktijk blijkt de sociaaleconomische positie van vluchtelingen nog altijd ongunstig te zijn ten opzichte van de autochtone bevolking. Bij de in Nederland opgenomen vluchtelingen is sprake van een relatief laag aandeel werkenden, een hoge uitkeringsafhankelijkheid en dus een slechte inkomenspositie. Op 1 januari 2013 had 46 procent van  de in Nederland opgenomen vluchtelingen een betaalde baan en heeft 39 procent de in Nederland opgenomen vluchtelingen een bijstandsuitkering. 78 procent van de in Nederland opgenomen vluchtelingen heeft een huishoudinkomen dat (ruim) beneden modaal ligt en 26 procent de in Nederland opgenomen vluchtelingen heeft een huishoudinkomen beneden de armoedegrens (volgens het basisbehoeftecriterium). Als in Nederland opgenomen vluchtelingen wel betaald werk hebben, dan is dat vaak in deeltijd en met een onzeker arbeidscontract.

Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?
Het antwoord op de vraag “kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?” is natuurlijk ja. Als de vraag is: “kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij zonder er zelf slechter van te worden?” is het antwoord op de vraag, tegen de verwachting van velen in, ook ja. De algemene opvatting onder gerenommeerde economen is namelijk dat, zodra de arbeidsmarkt aantrekt, we goed opgeleide vluchtelingen hard nodig hebben. Daarnaast werd In het rapport “De demografische situatie in de Europese Unie 1995” dat indertijd door de Europese Commissie is gepubliceerd, al gesteld dat om de gestage vergrijzing van de Europese bevolking getalsmatig te neutraliseren er over vijfentwintig jaar, dat is dus in 2020, acht tot veertien maal meer migranten zouden moeten worden binnengelaten dan in 1995. Volgens de Europese Unie zouden er dus geen half miljoen, maar jaarlijks vijf tot zeven miljoen nieuwe Europeanen bij moeten komen.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?

Wat is Democratie

Democratie bestaat uit demos(=volk) en crator(=regeren/macht). Democratie betekent dus het volk regeert.

Artsen Zonder Grenzen

De geschiedenis en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Volgens kandidaat-raadslid van het CDA Joram Verstoep is iedereen die niet in Amsterdam woont een provinciale boer. Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Leve Prinses Beatrix!

Ons land werd de laatste generaties geleid door een Koningin. Dit artikel gaat over Prinses Beatrix.

De democratische wereld

De wereld van technologie, vrijheid en democratie. De wereld die ongemerkt totalitarisme creeert.

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Tips voor toekomstige pleegouders

Pleegouder zijn is uitdagend werk

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

In de trein

een observatie

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Internationale rechtsvergelijkingen

Internationale rechtsvergelijkingen, waarin verscheelt Amerika nou met de rest van de wereld ?

Wat is er mis met het communisme?

Als je de westerse media moet geloven zijn communisten allemaal boeven, wat is er mis met het communisme?

Communicatie

Wat is communicatie