Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?


Publicatie datum:

Alleen al uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië, Soedan en Congo vluchten in 2013 meer dan 6 miljoen mensen, kunnen we al deze vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Gesponsorde koppelingen

Vluchtelingen

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog nooit zoveel vluchtelingen geweest in de wereld. Waren er in 2010 wereldwijd nog naar schatting 10 miljoen mensen op de vlucht, op dit moment zijn er wereldwijd naar schatting 60 miljoen mensen op de vlucht. Van deze 60 miljoen vluchtelingen moesten zo’n 19,5 miljoen vluchtelingen gedwongen hun land verlaten. Van deze 19,5 miljoen vluchtelingen hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen asiel aangevraagd in een ander land.

Wie vangen de meeste vluchtelingen op:
Ik heb, als West Europeaan, door de continue berichtgeving over de massale toestroom van vluchtelingen naar West Europa, het idee gekregen dat de meeste vluchtelingen door West Europa worden opgenomen. Dit blijkt bij nader onderzoek echter niet het geval. De meeste vluchtelingen zijn echter opgenomen door Turkije en Pakistan. Deze twee landen hebben respectievelijk 1,59 miljoen en 1,51 miljoen vluchtelingen opgenomen.

Hoe participeren vluchtelingen in onze maatschappij?
Uit een analyse van CBS-gegevens blijkt dat de vluchtelingen als groep te kampen hebben met een hardnekkige sociaaleconomische achterstand. In de praktijk blijkt de sociaaleconomische positie van vluchtelingen nog altijd ongunstig te zijn ten opzichte van de autochtone bevolking. Bij de in Nederland opgenomen vluchtelingen is sprake van een relatief laag aandeel werkenden, een hoge uitkeringsafhankelijkheid en dus een slechte inkomenspositie. Op 1 januari 2013 had 46 procent van  de in Nederland opgenomen vluchtelingen een betaalde baan en heeft 39 procent de in Nederland opgenomen vluchtelingen een bijstandsuitkering. 78 procent van de in Nederland opgenomen vluchtelingen heeft een huishoudinkomen dat (ruim) beneden modaal ligt en 26 procent de in Nederland opgenomen vluchtelingen heeft een huishoudinkomen beneden de armoedegrens (volgens het basisbehoeftecriterium). Als in Nederland opgenomen vluchtelingen wel betaald werk hebben, dan is dat vaak in deeltijd en met een onzeker arbeidscontract.

Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?
Het antwoord op de vraag “kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?” is natuurlijk ja. Als de vraag is: “kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij zonder er zelf slechter van te worden?” is het antwoord op de vraag, tegen de verwachting van velen in, ook ja. De algemene opvatting onder gerenommeerde economen is namelijk dat, zodra de arbeidsmarkt aantrekt, we goed opgeleide vluchtelingen hard nodig hebben. Daarnaast werd In het rapport “De demografische situatie in de Europese Unie 1995” dat indertijd door de Europese Commissie is gepubliceerd, al gesteld dat om de gestage vergrijzing van de Europese bevolking getalsmatig te neutraliseren er over vijfentwintig jaar, dat is dus in 2020, acht tot veertien maal meer migranten zouden moeten worden binnengelaten dan in 1995. Volgens de Europese Unie zouden er dus geen half miljoen, maar jaarlijks vijf tot zeven miljoen nieuwe Europeanen bij moeten komen.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

Groepsprocessen.

De fases die een groep doorloopt wanneer men voor het eerst bij elkaar is.

Verloedering

Langzamerhand worden we een maatschappij waarin mensen leven die gewoon lekker doen en laten wat ze willen

Durkheims visie op religie

In dit artikel wordt aan de hand van Durkheim's ideeën betoogd dat religie in de moderne samenleving niet verdwijnt, maar slechts een andere functie krijgt.

Hoe versier je een mooie vrouw?

Je ziet een mooie vrouw en je wilt haar versieren, hoe pak je dat aan?

Prioritering morele principes

Er zijn meerdere morele principes, wat is de juiste prioritering?

De poenscheppers met een sociaal maatschappelijke functie

Het verhaal over poenscheppende bestuurders. Het verhaal van de andere crimineel.

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw

Top van het bedrijfsleven

VNO voorzitter Wientjes denkt dat er meer topmensen in de politiek nodig zijn.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Hoe verminder je het aantal bejaarde mensen en is dit de oplossing voor het bejaardenprobleem?

Er komen steeds meer bejaarde mensen bij in Nederland, hoe verminder je het aantal bejaarde mensen?

Waarom een Dag van Eenheid?

Internationale beweging Humanity's Team vraagt de VN een Dag van Eenheid uit te roepen

Pleegzorg, de soorten pleegzorg

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Mens en Maatschappij

Overvloed aan Informatie

Het Venus Project

De doelstelling van Het Venus Project.

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.

Waarom zijn domme (laagopgeleide) mensen rechts en slimme (hoogopgeleide) mensen links?

Heb je een links-superieur ego als je vindt dat ieder mens gelijk is?

Waarom rampenfilms me zo fascineren.

Rampenfilms fascineren me al mijn hele leven, maar toen na 11 september 2001 en andere rampen in de wereld de fictie werkelijkheid leek te zijn geworden voelde dit behoorlijk bizar.

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Artsen Zonder Grenzen

De geschiedenis en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.