Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?


Publicatie datum:

Alleen al uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië, Soedan en Congo vluchten in 2013 meer dan 6 miljoen mensen, kunnen we al deze vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Gesponsorde koppelingen

Vluchtelingen

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog nooit zoveel vluchtelingen geweest in de wereld. Waren er in 2010 wereldwijd nog naar schatting 10 miljoen mensen op de vlucht, op dit moment zijn er wereldwijd naar schatting 60 miljoen mensen op de vlucht. Van deze 60 miljoen vluchtelingen moesten zo’n 19,5 miljoen vluchtelingen gedwongen hun land verlaten. Van deze 19,5 miljoen vluchtelingen hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen asiel aangevraagd in een ander land.

Wie vangen de meeste vluchtelingen op:
Ik heb, als West Europeaan, door de continue berichtgeving over de massale toestroom van vluchtelingen naar West Europa, het idee gekregen dat de meeste vluchtelingen door West Europa worden opgenomen. Dit blijkt bij nader onderzoek echter niet het geval. De meeste vluchtelingen zijn echter opgenomen door Turkije en Pakistan. Deze twee landen hebben respectievelijk 1,59 miljoen en 1,51 miljoen vluchtelingen opgenomen.

Hoe participeren vluchtelingen in onze maatschappij?
Uit een analyse van CBS-gegevens blijkt dat de vluchtelingen als groep te kampen hebben met een hardnekkige sociaaleconomische achterstand. In de praktijk blijkt de sociaaleconomische positie van vluchtelingen nog altijd ongunstig te zijn ten opzichte van de autochtone bevolking. Bij de in Nederland opgenomen vluchtelingen is sprake van een relatief laag aandeel werkenden, een hoge uitkeringsafhankelijkheid en dus een slechte inkomenspositie. Op 1 januari 2013 had 46 procent van  de in Nederland opgenomen vluchtelingen een betaalde baan en heeft 39 procent de in Nederland opgenomen vluchtelingen een bijstandsuitkering. 78 procent van de in Nederland opgenomen vluchtelingen heeft een huishoudinkomen dat (ruim) beneden modaal ligt en 26 procent de in Nederland opgenomen vluchtelingen heeft een huishoudinkomen beneden de armoedegrens (volgens het basisbehoeftecriterium). Als in Nederland opgenomen vluchtelingen wel betaald werk hebben, dan is dat vaak in deeltijd en met een onzeker arbeidscontract.

Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?
Het antwoord op de vraag “kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?” is natuurlijk ja. Als de vraag is: “kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij zonder er zelf slechter van te worden?” is het antwoord op de vraag, tegen de verwachting van velen in, ook ja. De algemene opvatting onder gerenommeerde economen is namelijk dat, zodra de arbeidsmarkt aantrekt, we goed opgeleide vluchtelingen hard nodig hebben. Daarnaast werd In het rapport “De demografische situatie in de Europese Unie 1995” dat indertijd door de Europese Commissie is gepubliceerd, al gesteld dat om de gestage vergrijzing van de Europese bevolking getalsmatig te neutraliseren er over vijfentwintig jaar, dat is dus in 2020, acht tot veertien maal meer migranten zouden moeten worden binnengelaten dan in 1995. Volgens de Europese Unie zouden er dus geen half miljoen, maar jaarlijks vijf tot zeven miljoen nieuwe Europeanen bij moeten komen.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Blijven lezen met een leesbeperking!

Er zijn veel soorten leeshulpmiddelen op de markt verkrijgbaar. De groot letterboeken en braille boeken kennen we allemaal, maar er is meer!

Vechter

waarom worden jongeren en volwassen mishandelt? Genoeg is genoeg,vind jij ook niet? Ik pik het niet langer!

Hoe kun je rijk en gelukkig zijn zonder te werken?

Ben je op zoek naar een alternatief voor een leven lang werken, wordt dan ook rijk en gelukkig zonder te werken.

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Vrijheid

essay over vrijheid

Waarom bekeren steeds meer Chinezen zich tot het christendom?

In ons land neemt het aantal christenen steeds meer af maar in China bekeren steeds meer mensen zich tot zich tot het christendom, waarom doe ze dat.

De 21e eeuwse bankhanger

Is bankhangen nou echt zo slecht?

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Je financiën weer op orde.

Je financiënen weer op orde brengen met hulp van een budgetcoach.

Jongerenwerk deel I

de zichtbaarheid van het jongerenwerk, voldoende of voor verbetering vatbaar?

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Gedwongen prostitutie, illegale vrouwenhandel.

Van een mooie vrouw tot gedwongen prostitutie voor geld.

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Jeugdcriminaliteit

jeugdcriminaliteit

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Hoe kun je ADD zo goed mogelijk benutten?

Hoe kun je ervoor zorgen dat je al je aparte trekjes juist positief worden.

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Stichting Stadshout Amsterdam

Dit is een weergave van het gedachtegoed van Crisow von Schulz, oprichter van Stichting Stadshout

Het belang van taal

Om verschillende redenen is taal belangrijk genoeg om er voortdurend alert op te zijn bij het gebruik ervan. Een eigentijds voorbeeld van een steeds toenemende verloedering is het gebruik van naar...toe waar dit gebruik altijd en zonder uitzondering vervangbaar is door een juist geplaatst werkwoord.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.