Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?


Publicatie datum:

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Gesponsorde koppelingen

Shirt Nederlandse grondwet artikel 1

Na de Tweede Wereldoorlog was iedereen het er over eens, dit mag nooit meer gebeuren in Nederland. Vanaf toen werd bepaald dat de rechten van iedereen in Nederland op grond van artikel 1 van de Nederlandse grondwet de luidt "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." gewaarborgd zouden worden door de Nederlandse overheid.

Hoe wil de huidige politiek Nederland weer voor de Nederlanders maken?
Er is momenteel één partij die als doel heeft om Nederland weer voor de Nederlanders te maken. Om dit te bereiken hebben ze de volgende maatregelen in hun partijprogramma staan. Nederland moet uit de Europese Unie stappen en uit de Euro en we moeten terug naar de oorspronkelijke Europese Economische Gemeenschap, de EEG, omdat economische samenwerking met landen met een vergelijkbare cultuur wel in ons belang is. Onze arbeidsmarkt moet weer gesloten worden voor andere Europese ingezetene zodat goedkope Poolse, Roemeense, Bulgaarse en andere buitenlandse arbeiders kunnen worden geweerd zodat onze  Nederlandse arbeiders weer goedbetaald aan het werk kunnen. Het Nederlandse leger moet teruggetrokken worden uit de “Verweggistan” conflicten en alleen ingezet worden om onze eigen landsgrenzen te bewaken. De Islam moet worden verboden in Nederland want de islam hoort niet bij Nederland want de Islam zal ook hier een eeuwige bron van onrust vormen want de islam is geen godsdienst, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje.

Hoe maken we Nederland weer echt voor de Nederlanders?
Om Nederland weer echt voor de Nederlanders te maken moeten we echter nog verder gaan omdat iedereen die na de oprichting van de huidige staat der Nederlanden in 1848 Nederland anders dan door huwelijk of geboorte Nederland is binnengekomen geen echte Nederlander is. Iedereen die niet door middel van zijn stamboom kan bewijzen dat hij een Nederlander die in 1848 in Nederland woonde als voorvader heeft en dus geen echte Nederlander is kan dus niet als echte Nederlander worden beschouwd. Iedere Nederlandse ingezetene zal dus een genealogische kwartierstaat moeten laten maken door een gecertificeerd bureau die teruggaat tot aan 1848 waaruit blijkt dat één van zijn voorouders toentertijd Nederlands ingezetene was.

N.B. volgens deze definitie van een Nederlander is bijvoorbeeld zelfs Geert Wilders geen echte Nederlander omdat zijn in 1848 levende voorouders toen in Indonesië woonden. (zie kwartierstaat-geert-wilders)

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

Hoe wordt je lid van de Illuminati?

Steeds meer mensen zijn bang voor de Illuminati. De oplossing is echter simpel. Lid worden van de Illuminati. Lees hier hoe je lid wordt van de Illuminati?

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Obsessieve relaties

Dit artikel gaat over obsessie binnen een relatie

Aristoteles Socrates Onassis

De Rijkste en Meest Beroemde Man van de Wereld

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Verengelsing

Een artikel over een relevant probleemonderwerp binnen de Nederlandse samenleving. Verengelsing.

De geschiedenis van McDonald's en Ronald McDonald Kinderfonds Nederland

Het meest populaire fastfoodketen ter wereld

Overbevolking

Beschrijving van overbevolking, de evolutie, gevolgen, problematiek en oplossingen.

Welke terroristen hebben hun doel bereikt?

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er wordt wel ergens ter wereld een terroristische aanslag gepleegd. Zijn er ook terroristen die hiermee hun doel hebben bereikt?

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Het doel heiligt de kroongetuige

Nederland is gewend geraakt aan het fenomeen kroongetuige. De acceptatie voor het gebruik van een kroongetuige is door de jaren heen lichtelijk gegroeid.

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Schoefiti

Mysterie en fenomeen.