Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?


Publicatie datum:

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Gesponsorde koppelingen

Shirt Nederlandse grondwet artikel 1

Na de Tweede Wereldoorlog was iedereen het er over eens, dit mag nooit meer gebeuren in Nederland. Vanaf toen werd bepaald dat de rechten van iedereen in Nederland op grond van artikel 1 van de Nederlandse grondwet de luidt "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." gewaarborgd zouden worden door de Nederlandse overheid.

Hoe wil de huidige politiek Nederland weer voor de Nederlanders maken?
Er is momenteel één partij die als doel heeft om Nederland weer voor de Nederlanders te maken. Om dit te bereiken hebben ze de volgende maatregelen in hun partijprogramma staan. Nederland moet uit de Europese Unie stappen en uit de Euro en we moeten terug naar de oorspronkelijke Europese Economische Gemeenschap, de EEG, omdat economische samenwerking met landen met een vergelijkbare cultuur wel in ons belang is. Onze arbeidsmarkt moet weer gesloten worden voor andere Europese ingezetene zodat goedkope Poolse, Roemeense, Bulgaarse en andere buitenlandse arbeiders kunnen worden geweerd zodat onze  Nederlandse arbeiders weer goedbetaald aan het werk kunnen. Het Nederlandse leger moet teruggetrokken worden uit de “Verweggistan” conflicten en alleen ingezet worden om onze eigen landsgrenzen te bewaken. De Islam moet worden verboden in Nederland want de islam hoort niet bij Nederland want de Islam zal ook hier een eeuwige bron van onrust vormen want de islam is geen godsdienst, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje.

Hoe maken we Nederland weer echt voor de Nederlanders?
Om Nederland weer echt voor de Nederlanders te maken moeten we echter nog verder gaan omdat iedereen die na de oprichting van de huidige staat der Nederlanden in 1848 Nederland anders dan door huwelijk of geboorte Nederland is binnengekomen geen echte Nederlander is. Iedereen die niet door middel van zijn stamboom kan bewijzen dat hij een Nederlander die in 1848 in Nederland woonde als voorvader heeft en dus geen echte Nederlander is kan dus niet als echte Nederlander worden beschouwd. Iedere Nederlandse ingezetene zal dus een genealogische kwartierstaat moeten laten maken door een gecertificeerd bureau die teruggaat tot aan 1848 waaruit blijkt dat één van zijn voorouders toentertijd Nederlands ingezetene was.

N.B. volgens deze definitie van een Nederlander is bijvoorbeeld zelfs Geert Wilders geen echte Nederlander omdat zijn in 1848 levende voorouders toen in Indonesië woonden. (zie kwartierstaat-geert-wilders)

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1038
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Ost Deutschland

Oost Duitsland is hernoemd als; Het Voormalig Oostelijk Grond-Gebied van Duitsland

Haast- of huisvrouw?

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

De rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

de rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Mens en mobieltje

Wat doet het mobieltje met mens en samenleving?

Internationale afspraken klimaat

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

Laat alcohol vrij onder de 18

De jeugd gaat niet kapot aan de alcohol maar aan de betutteling.

Gratis internet, gratis beltegoed, gratis smartphone

Iedere moderne puber wil graag gratis internet, gratis beltegoed en een gratis smartphone krijgen.

Prioritering morele principes

Er zijn meerdere morele principes, wat is de juiste prioritering?

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

De geschiedenis van Walt Disney

Iedereen kent wel een of meerdere films van Disney. Maar wie was nou de man achter deze films?

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

Koude oorlog

stukje geschiedenis van de koude oorlog

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Een feestelijk geboortebord

Het is elke weer een speciaal moment als er een baby wordt geboren. En dat mag gevierd worden ook! Familieleden, vrienden en kennissen leven, samen met buren en buurtgenoten, graag met de gelukkige ouders mee.

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.