Waarom zijn domme (laagopgeleide) mensen rechts en slimme (hoogopgeleide) mensen links?


Publicatie datum:

Heb je een links-superieur ego als je vindt dat ieder mens gelijk is?

Gesponsorde koppelingen

Pol Spectrum

Ik schreef laatst de volgende reactie op een artikel van Bart Brink waarin hij zegt dat de verdraagzame mensen in Nederland zich niet laten horen in de media en de onverdraagzame schreeuwerlelijken de media overheersen. “Je kunt er lang en breed over discussiëren maar al die xenofobe schreeuwers moeten één ding goed beseffen, niemand kan van te voren kiezen waar zijn wieg komt te staan. En je mag gerust weten dat ik mezelf al mijn hele bewuste leven iedere dag gelukkig prijs dat die van mij in Nederland stond in het huis van twee mensen met een groot hart die iedereen in de wereld als gelijke beschouwen”.

Reactie 1:
De eerste reactie die ik kreeg op mijn opmerking was het volgende:

  • (P. van K.) “Klopt. Het probleem alleen is dat als je hier te veel wiegen neer zet, je over 20 jaar met hetzelfde probleem zit als in die landen”.

Opmerking 2: Naar aanleiding van deze reactie plaatste ik deze opmerking:

  • “Ik begrijp dat jij er zelf voor hebt gezorgd dat jouw wieg toevallig niet bij het teveel aan wiegen stond en dat jij dus als "echte" Nederlander het recht hebt op een beter leven als iemand die in "die landen" geboren is”.

Woordenwisseling:
Op mijn twee opmerkingen volgde vervolgens deze woordenwisseling:

  • (P. T.) Zou je dat ook zeggen P. van K., als autochtone Nederlanders ineens besloten heel veel kinderen te gaan krijgen en we over 20 jaar heel veel autochtone wiegen hadden staan?
  • (P. van K.) Ja dan zou ik dat ook zeggen.. Maar prima, importeer half Afrika en het midden Oosten maar. Mag de rekening naar jullie toe? Het is gewoon een kut reden. Ja dat geluk hebben we. Nee daar hoeven we ons geen schuldgevoel over aan te praten.  Rechtse mensen altijd uitmaken voor Nazi's, maar dan zelf met een superioriteits gevoel zitten waar je bang van word.
  • (R. van H.) Importeer half Afrika maar P. van K.? Is het bij jou altijd het een of het ander? Kan er bij jou geen nuance in?
  • (P. van K.) Waarom die ene die hier illegaal komt wel, maar die ander die in Afrika honger lijd niet? Kun je dan ook niet maken
  • (R. van L.) Dik is inmiddels als 2,5 weken een boom aan het knuffelen. Hij dacht dat hij allemaal tokkie argumentatie kreeg, krijgt ie potverdikkie allemaal sterke argumenten. Daar had zijn links-superieure ego niet op gehoopt.

Zijn linkse mensen superieur?
Deze vraag rijst bij mij op omdat R. van L. naar aanleiding van mijn “linkse” opmerking: “niemand kan van te voren kiezen waar zijn wieg komt te staan” en “je mag gerust weten dat ik mezelf al mijn hele bewuste leven iedere dag gelukkig prijs dat die van mij in Nederland stond in het huis van twee mensen met een groot hart die iedereen in de wereld als gelijke beschouwen”. mij eenlinks-superieur ego toedicht.

Waarom zijn domme (laagopgeleide) mensen rechts en slimme (hoogopgeleide) mensen links?
Om deze vraag te kunnen te kunnen beantwoorden moet ik vaststellen wat “rechts” en “links” precies is. Op staatsinrichting.nl staat daar het volgende over:
Sommige politieke partijen willen de samenleving veranderen omdat ze die onrechtvaardig vinden. Die partijen noemen we progressief, vooruitstrevend, links. In het kort willen deze partijen het volgende:
* Staatsbemoeienis op sociaal-economisch gebied, bijvoorbeeld het vaststellen van minimumloon.
* Geen bezwaar tegen belastingverhoging in ruil voor een hogere sociale zekerheid, bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen worden betaald uit een belastingverhoging.
* Voorstanders van een verzorgingsstaat, de overheid heeft de taak om de burger te verzorgen van de wieg tot het graf.
* Democratisering van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld de arbeiders in fabrieken krijgen medezeggenschap.
* Nationalisatie van de productiemiddelen, bijvoorbeeld grote bedrijven worden eigendom van de staat en de winsten worden verdeeld onder de arbeiders.
* Nivellering, iedereen moet gelijke kansen krijgen zodat de grote verschillen tussen rijk en arm verdwijnen, bijvoorbeeld in het onderwijs.
* Niet al te veel geld uitgeven aan de verdediging, bijvoorbeeld een kleiner leger.
* Meer geld uitgeven aan bijvoorbeeld ontwikkelingshulp.

Andere politieke partijen staan hier lijnrecht tegenover. Zij willen de samenleving niet veranderen omdat ze die al rechtvaardig vinden. Die partijen noemen we conservatief, behoudend, rechts. In het kort willen deze partijen het volgende:
* Geen staatsbemoeienis, op sociaal-economisch gebied, maar geestelijke, politieke en economische vrijheid van burger en bedrijfsleven.
* Geen belastingverhoging voor de burger en het bedrijfsleven, want dat hindert alleen maar de vrijheid van keuze van de burger en het bedrijfsleven.
* De overheid hoeft niet voor alles te zorgen. De taak van de overheid ligt in hoofdzaak bij het handhaven van en toezicht houden op recht en orde.
* Democratisering van het bedrijfsleven moet niet te ver gaan, want dat hindert een goede bedrijfsvoering.
* Geen nationalisatie, integendeel. De productiemiddelen moeten in handen zijn van particulieren. Doel is winst maken. Dat kunnen particuliere bedrijven beter dan staatsbedrijven. Door winst te maken, ontstaat er werkgelegenheid, koopkracht, welvaart en welzijn. Verschil in beloning verhoogt de motivatie en de inspanning. Men wil beloning naar prestatie. Nivellering moet je dus vermijden.
* Wel geld uitgeven aan een goede verdediging van het land.
* Ontwikkelingshulp is belangrijk maar niet een hoofddoelstelling.

Je zou kunnen zeggen dat het hoofdverschil hierin zit: Linkse partijen vinden dat de staat een belangrijke rol moet spelen, vooral bij het beschermen van de zwakken in de samenleving. Rechtse partijen vinden dat er zoveel mogelijk moet worden overgelaten aan het particulier initiatief, oftewel privatiseren.

Uit bovenstaande kun je concluderen dat juist domme (laagopgeleide) mensen belang hebben bij een linkse regering omdat “rechts” tegen staatsbemoeienis is, de markt zorgt voor beloning naar prestatie, vindt dat je nivellering moet vermijden en dat de taak van de overheid in hoofdzaak ligt bij het handhaven van en toezicht houden op recht en orde. Hoe komt het dan dat juist de domme (laagopgeleide) mensen rechts stemmen? Een verklaring zou kunnen zijn dat domme (laagopgeleide) mensen makkelijk te manipuleren zijn en zich niet laten leiden door rationele overwegingen maar door irrationele argumenten van een charismatische leide


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Obsessieve relaties

Dit artikel gaat over obsessie binnen een relatie

Vaccinatie, van twee kanten belicht

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel I

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Is een clown eigenlijk nog wel grappig?

In een Parijs woedt een ware clown terreur, maar ook hier zijn clowns niet allemaal meer om te lachen.

Haast- of huisvrouw?

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

De democratische wereld

De wereld van technologie, vrijheid en democratie. De wereld die ongemerkt totalitarisme creeert.

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

Gedwongen prostitutie, illegale vrouwenhandel.

Van een mooie vrouw tot gedwongen prostitutie voor geld.

Geduldig zijn

stappen om geduldig te worden

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Overbevolking

Beschrijving van overbevolking, de evolutie, gevolgen, problematiek en oplossingen.

Wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

De zogenaamde “carbon footprint” wordt al gebruikt als rekenfactor voor de invloed van de productie op het milieu maar wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

Kraamzorg

Wat is kraamzorg en waar let je op bij het inschrijven.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Er is een samenleving mogelijk waarin iedereen gelijk, gezond en gelukkig is.

Waarom wordt ons leven steeds complexer en moet je alle tijd doden?

Wordt ons leven zelf complexer of maken we het zelf steeds complexer?

Hoezo is de claimcultuur slecht? en oma tegen Ajax, normaal?

Over megaschadeclaims, hun punitieve bedoeling en het no cure no pay systeem.

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?

Horror huizen in India, als jeugd opvanghuizen exploitatie centrums worden.

De opvang van weeskinderen, gehandicapte en gemarginaliseerde kinderen in India is momenteel nog één grote puinhoop.

Scheidingsangst bij jonge kinderen

Omschrijft scheidingsangst bij jonge kinderen