Hoe los je goedkoop gedragsproblemen op?


Publicatie datum:

Gedragsproblemen kun je goedkoop oplossen met behulp van de piramide van Maslow en Pavlov.

Gesponsorde koppelingen

Piramide van Maslow

Het aantal jongeren met gedragsproblemen neemt al jaren hand over hand toe. Het begeleiden en oplossen van de gedragsproblemen van deze jongeren kost de gemeenschap heel veel geld. Iedere bijdrage aan het goedkoop oplossen van gedragsproblemen is dus van groot belang om ook in de toekomst de jongeren met gedragsproblemen weer in het gareel te krijgen zodat ze aan het werk kunnen en hun bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij in plaats van dat ze een puinhoop maken van hun leven en de maatschappij ze de rest van hun leven moet onderhouden en steeds weer opdraait voor de kosten van de uit hun gedragsproblemen voortvloeiende materiële en immateriële schade.

Wat is de piramide van Maslow?
De piramide van Maslow is een schematische piramide vormige weergave waarbij in vijf lagen boven elkaar de behoeften van de mens gerangschikt worden in de volgorde van de belangrijkheid van die behoeftes. Hierbij vormen de zogenaamde basisbehoeftes de basis van de piramide en het fenomeen zelfontplooiing de top. Deze manier van weergeven van de behoeften van de mens is in 1943 bedacht door de Amerikaanse klinisch psycholoog Abraham Harold Maslow die daarom de naamgever is van deze schematische piramide vormige weergave van de behoeften van de mens.

Wat zijn de behoeften van de mens:
Maslow heeft de behoeften van de mens ten behoeve van zijn zogenaamde piramide van Maslow in de volgende vijf groepen verdeeld te weten; de lichamelijke behoeften (deze worden ook wel Organische of lichamelijke behoeften genoemd), de behoefte aan veiligheid en zekerheid, de behoefte aan sociaal contact (ook wel de behoefte aan saamhorigheid genoemd), de behoefte aan waardering, erkenning (en volgens latere wetenschappers ook nog zelfrespect), de behoefte aan waardering en erkenning en als hoogste niveau de behoefte aan zelfontplooiing.

Piramide van Paslov

Wat is de Piramide van Pavlov?
De piramide van Pavlov is een schematische weergave van de stappen die je moet doen om met behulp van de piramide van Maslow stapsgewijs in de behoeften van een jongere met gedragsproblemen te voorzien zodat zijn gedrag genormaliseerd wordt en hij uiteindelijk zonder problemen zelfstandig in de maatschappij kan functioneren en zelfs een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij waar hij in leeft. De piramide van Pavlov is opgebouwd uit vier niveaus. In het eerste niveau (de basis) staat de term observeren, hiermee bedoelt Pavlov wat de waarnemer zier en hoort. In het tweede niveau staat de term analyseren, hiermee bedoelt Pavlov dat er moet worden vastgesteld wat de behoeften zijn van de persoon met gedragsproblemen en wat het aandeel van zijn omgeving in zijn problemen is. In het derde niveau staat de term handelen, hiermee bedoelt Pavlov dat er moet worden vastgesteld wat de hulpverleners moeten doen als antwoord op de gedragsproblemen van de persoon met gedragsproblemen. In het hoogste niveau staat de term hulp vragen, hiermee bedoelt Pavlov dat er moet worden vastgesteld of de hulpverlener in staat is zelf de benodigde hulp te verlenen of dat de hulpverlener daar hulp bij moet hebben.

Hoe los je goedkoop gedragsproblemen op?
De goedkoopste manier om een persoon met gedragsproblemen van deze problemen af te helpen is door met behulp van de piramide van Pavlov van onder naar boven te voorzien in de behoeftes die worden weergegeven in de piramide van Maslow.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Legt uit wie aansprakelijk is bij kinderen, dieren, ondergeschikten, roerende zaken, opstal enz.

Help we krijgen een gezinsvoogd

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Durkheims visie op religie

In dit artikel wordt aan de hand van Durkheim's ideeën betoogd dat religie in de moderne samenleving niet verdwijnt, maar slechts een andere functie krijgt.

Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Rechtsvorming door de rechter

Het is van belang te beseffen dat rechtsvorming iets anders is dan interpretatie en rechtsontwikkeling. De Hoge Raad gaat hier nader op in.

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Stichting Stadshout Amsterdam

Dit is een weergave van het gedachtegoed van Crisow von Schulz, oprichter van Stichting Stadshout

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Amazone

Van de naam Amazon wordt gezegd, dat de benaming het gevolg is van een Oorlog waarin Francisco de Orellana heeft gevochten, samen met een Stam van Tapuyas en diverse andere Stammen uit Zuid Amerika.

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee

Project X, woord van het jaar 2012

Wat is een project X-feest?

Betoog: Pesten moet strafbaar worden gesteld

Een betoog waarin argumenten worden gegeven om het samenlevingsprobleem genaamd pesten strafbaar te maken

Nederland als het Israël van het Westen

Nederland als uitverkoren natie

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Geothermische energie

Geschiedenis van geothermische enrgie

Los Gitanos

De oorsprong van de Zigeuners.

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Zelfdoding wordt doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren, waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?

De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit