Hoe los je goedkoop gedragsproblemen op?


Publicatie datum:

Gedragsproblemen kun je goedkoop oplossen met behulp van de piramide van Maslow en Pavlov.

Gesponsorde koppelingen

Piramide van Maslow

Het aantal jongeren met gedragsproblemen neemt al jaren hand over hand toe. Het begeleiden en oplossen van de gedragsproblemen van deze jongeren kost de gemeenschap heel veel geld. Iedere bijdrage aan het goedkoop oplossen van gedragsproblemen is dus van groot belang om ook in de toekomst de jongeren met gedragsproblemen weer in het gareel te krijgen zodat ze aan het werk kunnen en hun bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij in plaats van dat ze een puinhoop maken van hun leven en de maatschappij ze de rest van hun leven moet onderhouden en steeds weer opdraait voor de kosten van de uit hun gedragsproblemen voortvloeiende materiële en immateriële schade.

Wat is de piramide van Maslow?
De piramide van Maslow is een schematische piramide vormige weergave waarbij in vijf lagen boven elkaar de behoeften van de mens gerangschikt worden in de volgorde van de belangrijkheid van die behoeftes. Hierbij vormen de zogenaamde basisbehoeftes de basis van de piramide en het fenomeen zelfontplooiing de top. Deze manier van weergeven van de behoeften van de mens is in 1943 bedacht door de Amerikaanse klinisch psycholoog Abraham Harold Maslow die daarom de naamgever is van deze schematische piramide vormige weergave van de behoeften van de mens.

Wat zijn de behoeften van de mens:
Maslow heeft de behoeften van de mens ten behoeve van zijn zogenaamde piramide van Maslow in de volgende vijf groepen verdeeld te weten; de lichamelijke behoeften (deze worden ook wel Organische of lichamelijke behoeften genoemd), de behoefte aan veiligheid en zekerheid, de behoefte aan sociaal contact (ook wel de behoefte aan saamhorigheid genoemd), de behoefte aan waardering, erkenning (en volgens latere wetenschappers ook nog zelfrespect), de behoefte aan waardering en erkenning en als hoogste niveau de behoefte aan zelfontplooiing.

Piramide van Paslov

Wat is de Piramide van Pavlov?
De piramide van Pavlov is een schematische weergave van de stappen die je moet doen om met behulp van de piramide van Maslow stapsgewijs in de behoeften van een jongere met gedragsproblemen te voorzien zodat zijn gedrag genormaliseerd wordt en hij uiteindelijk zonder problemen zelfstandig in de maatschappij kan functioneren en zelfs een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij waar hij in leeft. De piramide van Pavlov is opgebouwd uit vier niveaus. In het eerste niveau (de basis) staat de term observeren, hiermee bedoelt Pavlov wat de waarnemer zier en hoort. In het tweede niveau staat de term analyseren, hiermee bedoelt Pavlov dat er moet worden vastgesteld wat de behoeften zijn van de persoon met gedragsproblemen en wat het aandeel van zijn omgeving in zijn problemen is. In het derde niveau staat de term handelen, hiermee bedoelt Pavlov dat er moet worden vastgesteld wat de hulpverleners moeten doen als antwoord op de gedragsproblemen van de persoon met gedragsproblemen. In het hoogste niveau staat de term hulp vragen, hiermee bedoelt Pavlov dat er moet worden vastgesteld of de hulpverlener in staat is zelf de benodigde hulp te verlenen of dat de hulpverlener daar hulp bij moet hebben.

Hoe los je goedkoop gedragsproblemen op?
De goedkoopste manier om een persoon met gedragsproblemen van deze problemen af te helpen is door met behulp van de piramide van Pavlov van onder naar boven te voorzien in de behoeftes die worden weergegeven in de piramide van Maslow.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

De Ku Klux Klan tussen 1944 en 1950

Hoe de Ku Klux Klan werd bestreden tegen het eind van Wereld Oorlog II en de periode daarna

De beste relatietherapie, gratis relatietherapie

Problemen met je partner, lees hier de beste gratis relatietherapie.

Waar komt de paashaas vandaan?

Met pasen zie je vooral de paashaas huppelen met eieren,maar waar komt de paashaas nou eigenlijk vandaan.

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Met je vinger in je neus

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

Heb jij alle gedichtjes al af?

Het is weer de tijd van het jaar dat iedereen druk bezig is met Sinterklaas. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken?

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Discussiëren?

Discussiëren: wat is het en wat ontbreekt er vaak

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Koninginnedag

De geschiedenis van koninginnedag tot aan vandaag

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

Waarom zijn domme (laagopgeleide) mensen rechts en slimme (hoogopgeleide) mensen links?

Heb je een links-superieur ego als je vindt dat ieder mens gelijk is?

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Vergelijkend winkelen in Nederland en Belgie

Over prijsreglementeringen en vergelijkende reclame in beide lidstaten. Een vergelijkende studie van wetgeving en toepassingen.

Ontwikkeling kan beter!

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Inburgeren: Een kans of een barrière?

Een essay over inburgeren in Nederland

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.