Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?


Publicatie datum:

Zelfdoding wordt doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren, waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Gesponsorde koppelingen

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord

Uit recent onderzoek van de GGZ is gebleken dat één op de zes jongeren tussen de 12 en 16 jaar rondloopt met aanhoudende suïcidale gedachten. Uitgaande van deze vaststelling en het feit dat er in Nederland ongeveer 600.000 jongeren tussen de 12 en 16 jaar leven lijkt het op het eerste gezicht  nog mee te vallen dat er in Nederland per jaar maar zo’n 50 jongeren tussen de 12 en 16 jaar zelfmoord plegen. Als je het anders omschrijft zie je echter wel hoe groot het probleem is. De kans dat je kind in de periode van het 12de tot en met het 16de jaar zelfmoord pleegt is namelijk 1 op de 3000. Bij een jongen is de kans nog groter omdat jongens vaker zelfmoord plegen dan meisjes, bij jongens tussen de 12 en 16 jaar is de kans op zelfdoding dus zo rond de 1 op 2000. Ook blijkt dat de kans dat een homoseksuele jongen zelfmoord pleegt 5 keer groter is dus de kans dat een homoseksuele jongen tussen de 12 en 16 jaar zelfmoord pleegt is 1 op de 400.

Gesponsorde koppelingen

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?
Het is gebleken dat de oorzaak van zelfdoding onder jongeren altijd het resultaat is van een opeenstapeling van risicofactoren die elkaar onderling beïnvloeden. Deze risicofactoren zijn onder te verdelen in relationele problemen, situationele factoren, een onstabiele thuissituatie, persoonlijkheidsfactoren en sociale factoren.

Relationele problemen:
Bij relationele problemen is er sprake van een problematische of conflictueuze relatie of stoornissen in communicatie met ouders, leerkrachten, vrienden of, wat ook steeds vaker voorkomt, het gebrek aan voor hem belangrijke personen.

Situationele factoren:
Bij situationele factoren houdt zo’n 70 procent van de risicofactoren verband met de gezinssituatie. Er is gebleken dat suïcidale kinderen vaker dan andere kinderen één van hun ouders verloren zijn door een scheiding of overlijden. Hierbij kan het verlies zelf kan de directe aanleiding zijn voor de zelfmoordneigingen, maar ook de kwaliteit van de relatie van het suïcidale kind met de overblijvende ouder.

Onstabiele thuissituatie:
Bij een onstabiele thuissituatie is er meestal sprake van veel ruzie, huiselijk geweld, mishandeling van de kinderen en in sommige gevallen zelfs incest. Ook heerst er vaak een hele strenge strakke  gezinsstructuur met een onduidelijke ouder-kindrelatie.

Persoonlijkheidsfactoren:
De persoonlijkheidsfactoren die kenmerkelijk zijn voor kinderen met suïcidale neigingen zijn   impulsiviteit, het zich moeilijk kunnen losmaken van de ouders, een structureel gebrek aan eigenwaarde, problematisch leven en omgaan met een handicap, problemen ervaren met het vinden van hun seksuele identiteit, depressieve gevoelens en veelal een simplistisch zwart-wit denkpatroon.

Sociale factoren:
De sociale factoren die een grote invloed hebben op het krijgen van suïcidale gedachten zijn een   uitzichtloze loopbaanontwikkeling, de steeds maar groter wordende concurrentiestrijd of gebrek aan menselijke gevoelens wat kan leiden tot onzekerheid en eenzaamheid


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Prioritering morele principes

Er zijn meerdere morele principes, wat is de juiste prioritering?

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

Hoe gaan oplichters te werk?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichters maar hoe gaan oplichters te werk?

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.