Selectiviteit in de Strafrechtspleging


Publicatie datum:

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Gesponsorde koppelingen

Er zijn miljoenen criminelen in Nederland die niet worden gestraft. Te hard rijden is verboden, maar gebeurt toch dagelijks. Er zijn genoeg mensen te noemen die wel eens iets mee hebben genomen uit een supermarkt zonder te betalen. Maar deze mensen zijn nooit gestraft. Zo zijn er nog veel meer misdrijven en overtredingen op te noemen. Er zijn miljoenen plegers van strafbare feiten, en het merendeel wordt niet gestraft.

 

Er wordt binnen het strafrecht een bepaalde selectie toegepast.

Hoe komt deze selectie tot stand? Is het gewoon een kwestie tot pech hebben? Lopen sommige mensen een grotere kans om gepakt te worden dan anderen? Zulke vragen worden behandeld onder de noemer: selectiviteit van het strafrechtelijk systeem.

Onder selectiviteit wordt verstaan: Het verschijnen dat systematische, dat wil zeggen niet-toevallige, factoren bepalen welke natuurlijke of rechtspersonen uit het totaal van wetsovertreders in aanraking komen met de politie en/of justitie.

Er zijn 3 vormen van selectiviteit te noemen:

  1. Onvermogen van politie en justitie om alle zaken die aan hen worden voorgelegd te behandelen. Bij middelzware gevallen, zoals woninginbraken, wordt bijna in het geheel geen opsporingsactiviteit verricht. De kans dat die daders worden opgepakt is dus nihil. Ook worden er door het OM te veel zaken geseponeerd, omdat er simpel gezegd geen tijd is om binnen de gestelde termijnen een zaak te behandelen.
  2. Grote verschillen in het gevoerde beleid m.b.t. opsporing, vervolging en berechting in verschillende regio's van het land. Wat de ene regio door de politie met berisping wordt afgedaan, leidt in een andere regio tot oplegging van een gevangenisstraf. Persoongerichte selectiviteit. Bepaalde zaken worden anders afgedaan vanwege bepaalde kenmerken van de dader.
  3. Voor een dergelijke, op de persoon toegesneden afdoening, kunnen goede redenen zijn, maar bij de afwezigheid daarvan wordt het beginsel van de rechtsgelijkheid erdoor met voeten getreden. Er wordt dan bijvoorbeeld gesproken over klassenjustitie of van rechtelijke discriminatie.

(Curcus Crimologie @ HU 2008)

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Justitiële interventies

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Omgaan met angsten bij kinderen

Omgaan met angsten bij kinderen

Koninginnedag

De geschiedenis van koninginnedag tot aan vandaag

Mens en Maatschappij

Overvloed aan Informatie

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Alcohol bij Belgische jongeren

Het problematisch gebruik van belgische jongeren in kaart gebracht

De vergrijzing, de oplossing voor de werkeloze vijftiger

De vergrijzing is de mogelijke oplossing voor werkelozen boven de 50 jaar

Homohuwelijk

Hoe gewoon het homohuwelijk is in vergelijking tot het heterohuwelijk.

De impact van muziek op jongeren en adolescenten.

Steeds meer jongeren kunnen geen moment meer zonder muziek, hoe groot is de impact van muziek op adolescenten?

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.

De poenscheppers met een sociaal maatschappelijke functie

Het verhaal over poenscheppende bestuurders. Het verhaal van de andere crimineel.

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

De beperkendheid van het huidige regeer akkoord.

In deze paper zal ik weerleggen waarom de regeer akkoorden die tegenwoordig worden geschreven de invloed van het parlement teveel beperken.

Prioritering morele principes

Er zijn meerdere morele principes, wat is de juiste prioritering?

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

De Mechelse Dossinkazerne

De Mechelse Dossinkazerne als verzamelplaats voor (Joodse) gevangenen tijdens W.O.II

Pesten en wat de gevolgen kunnen zijn

Pesten kan grote gevolgen hebben,

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

Artsen Zonder Grenzen

De geschiedenis en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen

Multiproblemgezinnen

De invloed van risico- en protectieve factoren op het gezin: risicocumulatie en multiproblemgezinnen.