Werkloosheid: wie kampt er niet mee?


Publicatie datum:

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Gesponsorde koppelingen

Je zult het vast wel om je heen merken. Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Of diegene zojuist de baan is verloren gedurende de laatste maanden in verband met inkrimping, bezuiniging, reorganisaties of geen verlenging van het contract of reeds een hele tijd werkloos is; hij of zij zit niet alleen in dit schuitje. Het lijkt ook niet uit te maken welke leeftijd diegene heeft: jong en oud…veel mensen zitten zonder werk.

We gaan daarom eens kijken naar werkeloosheidscijfers van de afgelopen jaren. Is de werkloosheid inderdaad (statistisch gezien) verergerd? Hiervoor nemen we de maand april van de jaren 2003 tot en met 2011 eens onder de loep.

De cijfers zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wat dateert van 15-06-2011.

Jonge of oude mensen: wie hebben het ’t zwaarst te verduren?

Voor het beantwoorden van deze vraag, kijken we eerst naar de cijfers van april 2011. De werkloze beroepsbevolking kent bij het CBS 3 categorieën:

  • 15 tot 25 jarigen, 
  • 25 tot 45 jarigen en 
  • 45 tot 65 jarigen.

De mannen en vrouwen zijn hierbij samengenomen.

Hieronder heb ik de tabel in het kort weergegeven.

Werkloosheidsaantallen in april 2010 en april 2011
  2010 absoluut 2010 relatief (%) 2011 absoluut 2011 relatief (%)
15 - 25 jaar 103.000 12,4 70.000 8,7
25 - 45 jaar 184.000 4,8 172.000 4,6
45 - 65 jaar 149.000 4,8 151.000 4,7
Totaal (15 - 65 jaar) 437.000 5,6 392.000 5,1

 

 

 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het aantal werklozen in april 2011 zijn gedaald in vergelijking met april 2010. Dit geldt zowel voor het totaal als voor de leeftijdscategorieën 15-25 jarigen en 25-45 jarigen. Echter, de groep werklozen van 45 jaar en ouder is gestegen met tweeduizend personen.

Uit de tabel is te lezen dat voornamelijk bij de jongste groep, 15-25 jarigen, zowel het aantal als het percentage fors is afgenomen ten opzichte van 2010. Deze sterke daling zorgt er dan ook voor dat het absolute en het relatieve gemiddelde naar beneden is gegaan. Want, zoals blijkt uit de gegevens bij de overige twee leeftijdscategorieën, zijn de percentages nagenoeg gelijk gebleven.

Bovenstaande geeft de statistieken weer van 2010 en 2011. Hieruit blijkt dus dat, hoewel er relatief meer jongeren zijn die werkeloos zijn, zij het makkelijker hebben gehad om de arbeidsmarkt (weer) te betreden het afgelopen jaar.

Is deze hoge werkloosheid een nieuw fenomeen?

Om deze vraag te beantwoorden werpen we een blik op de jaren 2003 t/m 2011. Wederom is de maand april van deze jaren vergeleken om consistent te zijn. Als we deze jaren relatief bekijken waren in 2007 en 2008 relatief gezien het laagste aantal werklozen en in 2004 en 2005 het hoogste aantal werklozen.

  • In april 2007 was het totale werkloosheidspercentage van 15 t/m 65 jaar, 4.6 %.
  • In april 2008 was dat 3,6 %.
  • April 2004 en april 2005 waren hierin de zwaarste jaren, met beide percentages van 6,6 % van het totaal.

Zie voor de tabel in CBS de volgende link:

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80479NED&D1=10,13&D2=a&D3=0&D4=3,16,29,42,55,68,81,94,l&HDR=T,G1&STB=G2,G3&VW=T

Deze hoge werkloosheid is dus niets nieuws als we de jaren uit het laatste decennium met elkaar vergelijken. Waar de percentages van de jongste groep schommelt tussen 7,9 en 12,9 % tussen 2003 en 2011, schommelt de 25-45 jarigen groep tussen de 3,0 en 6,1 % en de oudste groep tussen 3,9 en 5,4 %

Welke leeftijdscategorie heeft het meest verduren?

In alle jaren scoorde de leeftijdscategorie 15-25 jarigen relatief het hoogst in werkeloosheid. Waar dat in 2004 en 2005 12,9 procent was, was dit in alweer gezakt naar 8,7 in 2011. Echter, in absolute aantallen heeft in al deze jaren de categorie van 25-45 jaar het te verduren gehad. In 2004 en 2005 waren er in deze groep zelfs haast een kwart miljoen werklozen!

Dus…

Hoewel het voor de meesten moeilijk is om werkloos te zijn of worden, scheelt het wellicht om te weten dat er velen zijn die hetzelfde lot delen. Zowel jonge als oudere mensen lijken in hetzelfde schuitje te zitten. En als deze trend volgt, zullen er nog vele werklozen volgen.

Ik besef zeer goed dat iemand uit een bepaalde leeftijdscategorie zijn eigen levensfase heeft. Daar waar een jongere student nog weinig verplichtingen heeft tegenover een gezinsleven, en nog een beetje ‘aan kan kloten’, daar heeft een alleenstaande moeder het weer moeilijker. Dit artikel heeft deze diversiteit niet aangescherpt. Dit zal ik in andere artikelen echter wel willen benadrukken.

Zie daarom ook andere artikelen van mij over mijn eigen ervaring als ex-student en ex-werknemer. Ook schrijf ik over wat ik waarneem van mensen om me heen die werkloos zijn geraakt. Mocht je er somber tegenaan kijken, dan zijn deze artikelen zeker de moeite waard om eens te lezen.

 

Om me te bedanken voor dit artikel zou je op een willekeurige link of willekeurig artikel kunnen klikken hieronder of hiernaast zodat ik iets bijverdien. Bedankt!

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederland?

In de jaren 90 van de vorige eeuw stonden yuppies volop in de belangstelling, bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederlands?

Onderzoek over Zinloos Geweld onder de jongeren

Tegenwoordig zijn er veel studenten die in de schulden raken, maar hoe komt dat?

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Waarom rampenfilms me zo fascineren.

Rampenfilms fascineren me al mijn hele leven, maar toen na 11 september 2001 en andere rampen in de wereld de fictie werkelijkheid leek te zijn geworden voelde dit behoorlijk bizar.

De beperkendheid van het huidige regeer akkoord.

In deze paper zal ik weerleggen waarom de regeer akkoorden die tegenwoordig worden geschreven de invloed van het parlement teveel beperken.

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Goedkoop roken moet mogen, goedkope sigaretten voor iedereen

Er zijn ook sigaretten zonder accijns, lees hier waar en hoe je die kunt kopen

Cyberpesten

Algemene informatie over een moderne vorm van pesten: cyberpesten

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Geduldig zijn

stappen om geduldig te worden

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Waarom kiezen voor de subcultuur hiphop?

Dit is het laatste artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel vertelt ik iets over de principes binnen deze subcultuur, waarom je voor deze subcultuur kunt kiezen en eventuele risico's.

Het belang van taal

Om verschillende redenen is taal belangrijk genoeg om er voortdurend alert op te zijn bij het gebruik ervan. Een eigentijds voorbeeld van een steeds toenemende verloedering is het gebruik van naar...toe waar dit gebruik altijd en zonder uitzondering vervangbaar is door een juist geplaatst werkwoord.

Ancient aliens theorie

Er zijn mensen die geloven dat onze beschaving is opgezet door buitenaards leven. Wat geloven zij nu precies

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel I

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Mens en Maatschappij

Overvloed aan Informatie

Gelukkig worden, een gelukkig toeval, domme pech of geluk door menselijk toedoen

Op deze pagina een uitleg over het verschil tussen gelukkig toeval, domme pech en menselijk toedoen.

Hoe ver zijn we met het klonen van mensen?

Het klonen van dieren wordt al een aantal jaren gedaan, gaan we binnenkort ook mensen klonen en wat ze de voor- en nadelen daarvan?