Werkloosheid: wie kampt er niet mee?


Publicatie datum:

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Gesponsorde koppelingen

Je zult het vast wel om je heen merken. Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Of diegene zojuist de baan is verloren gedurende de laatste maanden in verband met inkrimping, bezuiniging, reorganisaties of geen verlenging van het contract of reeds een hele tijd werkloos is; hij of zij zit niet alleen in dit schuitje. Het lijkt ook niet uit te maken welke leeftijd diegene heeft: jong en oud…veel mensen zitten zonder werk.

We gaan daarom eens kijken naar werkeloosheidscijfers van de afgelopen jaren. Is de werkloosheid inderdaad (statistisch gezien) verergerd? Hiervoor nemen we de maand april van de jaren 2003 tot en met 2011 eens onder de loep.

De cijfers zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wat dateert van 15-06-2011.

Jonge of oude mensen: wie hebben het ’t zwaarst te verduren?

Voor het beantwoorden van deze vraag, kijken we eerst naar de cijfers van april 2011. De werkloze beroepsbevolking kent bij het CBS 3 categorieën:

  • 15 tot 25 jarigen, 
  • 25 tot 45 jarigen en 
  • 45 tot 65 jarigen.

De mannen en vrouwen zijn hierbij samengenomen.

Hieronder heb ik de tabel in het kort weergegeven.

Werkloosheidsaantallen in april 2010 en april 2011
  2010 absoluut 2010 relatief (%) 2011 absoluut 2011 relatief (%)
15 - 25 jaar 103.000 12,4 70.000 8,7
25 - 45 jaar 184.000 4,8 172.000 4,6
45 - 65 jaar 149.000 4,8 151.000 4,7
Totaal (15 - 65 jaar) 437.000 5,6 392.000 5,1

 

 

 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het aantal werklozen in april 2011 zijn gedaald in vergelijking met april 2010. Dit geldt zowel voor het totaal als voor de leeftijdscategorieën 15-25 jarigen en 25-45 jarigen. Echter, de groep werklozen van 45 jaar en ouder is gestegen met tweeduizend personen.

Uit de tabel is te lezen dat voornamelijk bij de jongste groep, 15-25 jarigen, zowel het aantal als het percentage fors is afgenomen ten opzichte van 2010. Deze sterke daling zorgt er dan ook voor dat het absolute en het relatieve gemiddelde naar beneden is gegaan. Want, zoals blijkt uit de gegevens bij de overige twee leeftijdscategorieën, zijn de percentages nagenoeg gelijk gebleven.

Bovenstaande geeft de statistieken weer van 2010 en 2011. Hieruit blijkt dus dat, hoewel er relatief meer jongeren zijn die werkeloos zijn, zij het makkelijker hebben gehad om de arbeidsmarkt (weer) te betreden het afgelopen jaar.

Is deze hoge werkloosheid een nieuw fenomeen?

Om deze vraag te beantwoorden werpen we een blik op de jaren 2003 t/m 2011. Wederom is de maand april van deze jaren vergeleken om consistent te zijn. Als we deze jaren relatief bekijken waren in 2007 en 2008 relatief gezien het laagste aantal werklozen en in 2004 en 2005 het hoogste aantal werklozen.

  • In april 2007 was het totale werkloosheidspercentage van 15 t/m 65 jaar, 4.6 %.
  • In april 2008 was dat 3,6 %.
  • April 2004 en april 2005 waren hierin de zwaarste jaren, met beide percentages van 6,6 % van het totaal.

Zie voor de tabel in CBS de volgende link:

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80479NED&D1=10,13&D2=a&D3=0&D4=3,16,29,42,55,68,81,94,l&HDR=T,G1&STB=G2,G3&VW=T

Deze hoge werkloosheid is dus niets nieuws als we de jaren uit het laatste decennium met elkaar vergelijken. Waar de percentages van de jongste groep schommelt tussen 7,9 en 12,9 % tussen 2003 en 2011, schommelt de 25-45 jarigen groep tussen de 3,0 en 6,1 % en de oudste groep tussen 3,9 en 5,4 %

Welke leeftijdscategorie heeft het meest verduren?

In alle jaren scoorde de leeftijdscategorie 15-25 jarigen relatief het hoogst in werkeloosheid. Waar dat in 2004 en 2005 12,9 procent was, was dit in alweer gezakt naar 8,7 in 2011. Echter, in absolute aantallen heeft in al deze jaren de categorie van 25-45 jaar het te verduren gehad. In 2004 en 2005 waren er in deze groep zelfs haast een kwart miljoen werklozen!

Dus…

Hoewel het voor de meesten moeilijk is om werkloos te zijn of worden, scheelt het wellicht om te weten dat er velen zijn die hetzelfde lot delen. Zowel jonge als oudere mensen lijken in hetzelfde schuitje te zitten. En als deze trend volgt, zullen er nog vele werklozen volgen.

Ik besef zeer goed dat iemand uit een bepaalde leeftijdscategorie zijn eigen levensfase heeft. Daar waar een jongere student nog weinig verplichtingen heeft tegenover een gezinsleven, en nog een beetje ‘aan kan kloten’, daar heeft een alleenstaande moeder het weer moeilijker. Dit artikel heeft deze diversiteit niet aangescherpt. Dit zal ik in andere artikelen echter wel willen benadrukken.

Zie daarom ook andere artikelen van mij over mijn eigen ervaring als ex-student en ex-werknemer. Ook schrijf ik over wat ik waarneem van mensen om me heen die werkloos zijn geraakt. Mocht je er somber tegenaan kijken, dan zijn deze artikelen zeker de moeite waard om eens te lezen.

 

Om me te bedanken voor dit artikel zou je op een willekeurige link of willekeurig artikel kunnen klikken hieronder of hiernaast zodat ik iets bijverdien. Bedankt!


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Hoe kun je rijk en gelukkig zijn zonder te werken?

Ben je op zoek naar een alternatief voor een leven lang werken, wordt dan ook rijk en gelukkig zonder te werken.

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Onderzoek over Zinloos Geweld onder de jongeren

Tegenwoordig zijn er veel studenten die in de schulden raken, maar hoe komt dat?

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Er is een samenleving mogelijk waarin iedereen gelijk, gezond en gelukkig is.

Ontwikkeling kan beter!

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

De Ku Klux Klan tussen 1944 en 1950

Hoe de Ku Klux Klan werd bestreden tegen het eind van Wereld Oorlog II en de periode daarna

Wat is cultuur

Wat houdt cultuur nou eigenlijk in?

De invloed van sociale relaties op risicogedrag

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

Hoe verminder je het aantal bejaarde mensen en is dit de oplossing voor het bejaardenprobleem?

Er komen steeds meer bejaarde mensen bij in Nederland, hoe verminder je het aantal bejaarde mensen?

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Project X, woord van het jaar 2012

Wat is een project X-feest?

Passief meeroken

Gevolgen van passief meeroken

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Rechtsvorming door de rechter

Het is van belang te beseffen dat rechtsvorming iets anders is dan interpretatie en rechtsontwikkeling. De Hoge Raad gaat hier nader op in.

Telepathie

In het Oude Grieks betekend dit Afstandelijke Communicatie

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Gratis daten, succesvol daten, de beste datingsites

Een pagina met tips voor gegarandeerd succesvolle daten op de beste datingsites.

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?