Mannen in de kinderopvang, kan dat?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Gesponsorde koppelingen

De laatste tijd komen steeds meer gevallen van sexueel misbruik binnen de kinderopvang in het nieuws. Dit heeft zeer begrijpelijk grote gevolgen in het vertrouwen dat ouders hebben in de kinderopvang. Met name de aanwezigheid van mannen binnen de kinderopvang wordt steeds meer bekritiseerd

Steeds vaker wordt gesteld dat mannen hier niet geschikt voor of gewenst zouden zijn. Buiten het feit dat elke vorm van kinderopvang goed en veilig moet zijn voor kinderen en dat deze veiligheid gewaarborgd dient te worden, is dit artikel bedoeld om het belang van mannen binnen de kinderopvang te onderstrepen.

Het verschil tussen jongens en meisjes

 Waar vroeger, met name door de emancipatiebeweging, werd gestreden om gelijkheid tussen mannen en vrouwen, ligt het accent tegenwoordig op gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Middels vele onderzoeken is intussen duidelijk aangetoond dat mannen wezenlijk anders in elkaar steken dan vrouwen. Mannenhersenen funcioneren anders dan vrouwenhersenen. Ook wanneer we kijken naar de ontwikkeling van hele jonge kinderen is al duidelijk te zien dat die van jongens anders verloopt dan die van meisjes. We vinden verschillen in bijvoorbeeld de taalontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, en de lichamelijke ontwikkeling. Om een voorbeeld te noemen: jongens hebben over het algemeen een grote(re) behoefte aan beweging dan meisjes. Dit heeft te maken met het hormoon testosteron dat al op jonge leeftijd in het bloed van jongetjes aanwezig is. Deze bewegingsdrang heeft natuurlijk invloed op het gedrag van jongens en op de manier waarop zij worden aangesproken door pedagogisch medewerkers.

 

jpg

Rolmodel

Kinderen komen met name in de kinderopvang voor jonge kinderen voor het eerst in aanraking met andere volwassenen dan vader, moeder, opa of oma. De rol van de pedagogisch medewerkers moet dan ook niet onderschat worden. Kinderen leren nieuwe waarden en normen en maken soms kennis met o.a. nieuwe omgangsvormen. Het wereldje van het kind wordt uitgebreid. In een toenemend aantal gevallen is er sprake van eenoudergezinnen. We zien steeds vaker dat kinderen vooral in aanraking komen met vrouwelijke rolmodellen (moeder, oma). Met name voor de ontwikkeling van jongens is dit zorgelijk. Kinderen hebben ook behoefte aan mannelijke rolmodellen. Ze moeten in aanraking komen met de mannelijke manier van denken, doen en praten, om te leren hoe een man kan omgaan met bijvoorbeeld gevoelens of het oplossen van conflicten. Voor jongens is het belangrijk om van dichtbij te ervaren hoe je je kan gedragen. Al jaren is het tekort aan mannelijke onderwijzers op de basisschool een probleem, om dezelfde hierboven genoemde reden.

 Mannen in de kinderopvang?

 Het nut en de positieve bijdrage van de aanwezigheid van mannen in de kinderopvang is dan ook niet omstreden, maar bij veel mensen overheerst de angst voor misbruik. Dit is ook heel begrijpelijk, gezien de misstanden die in de media aan het licht komen. Het is belangrijk dat mensen alert blijven op de inhoud van de discussie die de laatste tijd steeds vaker gevoerd wordt. Niet de aanwezigheid van mannen binnen de kinderopvang moet ter discussie staan. Waar wel heel goed over nagedacht moet worden is hoe de veiligheid van kinderen gewaarborgd moet worden. Op welke manier kunnen we voorkomen dat een kind het slachtoffer wordt van kwaadwillende personen? De bezuinigingen binnen de kinderopvang lijken hierop niet het antwoord.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Express

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 38
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

De rol van plagen in de ontwikkeling

Plagen blijkt een positieve invloed te hebben in de ontwikkeling van het kind.

De Kijk op Geert Wilders in het Buitenland.

Dit artikel gaat er over of, en hoe Geert Wilders de Nederlandse betrekkingen met het buitenland beïnvloed

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Mannen in de kinderopvang, kan dat?

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

mijn kind wordt gepest, hoe kan ik helpen?

wat kan je als ouder doen om je kind te helpen tegen pesten

Onderzoek over Zinloos Geweld onder de jongeren

Tegenwoordig zijn er veel studenten die in de schulden raken, maar hoe komt dat?

Is een duurzame samenleving haalbaar of leggen we steeds een druppel op de gloeiende plaat?

Beste Foobie schrijvers en lezers, we worden door regeringen erop gewezen duurzaam te gaan leven. Dit alles ten behoeve van de natuur en voor al onze nazaten.

De invloed van sociale relaties op risicogedrag

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

Wat is cultuur

Wat houdt cultuur nou eigenlijk in?

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Artsen Zonder Grenzen

De geschiedenis en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Leon de Winter

De bekende Nederlandse schrijver, columnist en filmproducent

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

Waarom is alcoholvrij bier, zoals Bavaria 0.0 Original zo belangrijk?

Waarom vinden zowel Amstel, Bavaria als Warsteiner, Erdingen en vele andere bierbrouwers alcoholvrij bier zo belangrijk?