Mannen in de kinderopvang, kan dat?


Publicatie datum:

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Gesponsorde koppelingen

De laatste tijd komen steeds meer gevallen van sexueel misbruik binnen de kinderopvang in het nieuws. Dit heeft zeer begrijpelijk grote gevolgen in het vertrouwen dat ouders hebben in de kinderopvang. Met name de aanwezigheid van mannen binnen de kinderopvang wordt steeds meer bekritiseerd

Steeds vaker wordt gesteld dat mannen hier niet geschikt voor of gewenst zouden zijn. Buiten het feit dat elke vorm van kinderopvang goed en veilig moet zijn voor kinderen en dat deze veiligheid gewaarborgd dient te worden, is dit artikel bedoeld om het belang van mannen binnen de kinderopvang te onderstrepen.

Het verschil tussen jongens en meisjes

 Waar vroeger, met name door de emancipatiebeweging, werd gestreden om gelijkheid tussen mannen en vrouwen, ligt het accent tegenwoordig op gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Middels vele onderzoeken is intussen duidelijk aangetoond dat mannen wezenlijk anders in elkaar steken dan vrouwen. Mannenhersenen funcioneren anders dan vrouwenhersenen. Ook wanneer we kijken naar de ontwikkeling van hele jonge kinderen is al duidelijk te zien dat die van jongens anders verloopt dan die van meisjes. We vinden verschillen in bijvoorbeeld de taalontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, en de lichamelijke ontwikkeling. Om een voorbeeld te noemen: jongens hebben over het algemeen een grote(re) behoefte aan beweging dan meisjes. Dit heeft te maken met het hormoon testosteron dat al op jonge leeftijd in het bloed van jongetjes aanwezig is. Deze bewegingsdrang heeft natuurlijk invloed op het gedrag van jongens en op de manier waarop zij worden aangesproken door pedagogisch medewerkers.

 

jpg

Rolmodel

Kinderen komen met name in de kinderopvang voor jonge kinderen voor het eerst in aanraking met andere volwassenen dan vader, moeder, opa of oma. De rol van de pedagogisch medewerkers moet dan ook niet onderschat worden. Kinderen leren nieuwe waarden en normen en maken soms kennis met o.a. nieuwe omgangsvormen. Het wereldje van het kind wordt uitgebreid. In een toenemend aantal gevallen is er sprake van eenoudergezinnen. We zien steeds vaker dat kinderen vooral in aanraking komen met vrouwelijke rolmodellen (moeder, oma). Met name voor de ontwikkeling van jongens is dit zorgelijk. Kinderen hebben ook behoefte aan mannelijke rolmodellen. Ze moeten in aanraking komen met de mannelijke manier van denken, doen en praten, om te leren hoe een man kan omgaan met bijvoorbeeld gevoelens of het oplossen van conflicten. Voor jongens is het belangrijk om van dichtbij te ervaren hoe je je kan gedragen. Al jaren is het tekort aan mannelijke onderwijzers op de basisschool een probleem, om dezelfde hierboven genoemde reden.

 Mannen in de kinderopvang?

 Het nut en de positieve bijdrage van de aanwezigheid van mannen in de kinderopvang is dan ook niet omstreden, maar bij veel mensen overheerst de angst voor misbruik. Dit is ook heel begrijpelijk, gezien de misstanden die in de media aan het licht komen. Het is belangrijk dat mensen alert blijven op de inhoud van de discussie die de laatste tijd steeds vaker gevoerd wordt. Niet de aanwezigheid van mannen binnen de kinderopvang moet ter discussie staan. Waar wel heel goed over nagedacht moet worden is hoe de veiligheid van kinderen gewaarborgd moet worden. Op welke manier kunnen we voorkomen dat een kind het slachtoffer wordt van kwaadwillende personen? De bezuinigingen binnen de kinderopvang lijken hierop niet het antwoord.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Express

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 38
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Minder voedselverspilling, minder honger!

Betoog. Wij moeten zuiniger met ons voedsel omgaan en de vrijheid om het voedsel weg te gooien of te vernietigen moet beperkt worden.

Populisme als ziekteverschijnsel parlementaire democratie.

“Het moderne populisme is een ziekteverschijnsel van de parlementaire democratie.”

Waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Er komt steeds meer weerstand tegen het toelaten van steeds meer vluchtelingen maar waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Er is een samenleving mogelijk waarin iedereen gelijk, gezond en gelukkig is.

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Hoe verminder je het aantal bejaarde mensen en is dit de oplossing voor het bejaardenprobleem?

Er komen steeds meer bejaarde mensen bij in Nederland, hoe verminder je het aantal bejaarde mensen?

Wanneer verzetten we de klok van zomertijd naar wintertijd?

Zomertijd en wintertijd, wanneer zetten we de klok vooruit of achteruit?

Eerder stoppen met werken, pre pensioen

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

De invloed van televisie op de taalontwikkeling

Onderzoek naar de invloed van televisie op de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?

Virtuele schandpalen

Een essay over de verticale en horizontale bescherming van de burger tegen zijn mogelijke vogelvrijverklaring door internet

Hoe kun je rijk en gelukkig zijn zonder te werken?

Ben je op zoek naar een alternatief voor een leven lang werken, wordt dan ook rijk en gelukkig zonder te werken.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Waarom mag de Amerikaanse politie onschuldige negers of zwarten vermoorden?

Iedere keer als een Amerikaanse politieagent een onschuldige neger of zwarte vermoordt gaat hij vrijuit, waarom mag dat?

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Succes koning Willem!

Beatrix doet afstand van de troon en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dit artikel bevat kort wat prins Willem over het koningschap zei en hoe hij het wil invullen. En daarbij wensen wij hem natuurlijk heel veel succes.

The Green Man

Hij is de spirituele indentiteit van deze uitgestrekte wouden: een voorstelling in half-menselijke gedaante van de duurzame Boom-energie. Ook onderwees hij onze voorouders in de levensgeheimen.