Rechten van de vrouw


Publicatie datum:

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Gesponsorde koppelingen

Over de rechten en onrechten van man en vrouw zijn in de geschiedenis veel verschillende visies gepresenteerd. Deze visies zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse samenleving in verschillende culturen, en maken veel duidelijk over de sociale verhoudingen, wat het een interessant onderwerp maakt. In dit essay zal ik een aaltal van deze belangrijke visies bespreken en vergelijken. Dit zal ik doen aan de hand van een aantal deelvragen. Deze deelvragen zijn respectievelijk; Hoe wordt er in deze samenleving naar de vrouw gekeken? Welke rechten heeft de vrouw binnen het huwelijk en hoe groot is het verschil tussen de rechten van de man en van de vrouw.

Bij de samenleving van de Hummurabi wordt de vrouw vooral gezien als echtgenote. Ze heeft binnen het huwelijk vooral plichten en dient trouw te zijn aan haar man. Ook is ze hem verplicht hem kinderen te schenken. Het wordt aan de hand van de wetten duidelijk dat er een verschillende visie tussen vrouwen die wel en niet gehuwd zijn. Volgens de Assyrische wetboeken is de functie van de vrouw voornamelijk het tevreden houden van de man en de voortplanting van het geslacht. IIn de bijbel wordt de vrouw gezien als hulpmiddel van de man en als moeder van kinderen.

 

Bij de Hummurabi heeft de vrouw binnen het huwelijk meer plichten dan rechten. Haar voornaamste plichten zijn trouw zijn en kinderen baren. De man moet echter ook aan plichten voldoen die voor haar als rechten gelden. Zo moet de man sexuele relaties hebben met de vrouw, anders is het huwelijk niet geldig. Ook dient hij regelmatig aanwezig te zijn in het huishouden. Mocht dat niet het geval zijn dan is het haar recht om een andere man te zoeken en bij hem in te trekken. In de Assyrische wetboeken is het ook het belangrijkste voor de vrouw om de man tevreden te houden. Doet zij dit niet dan verliest zij haar rechten, maar doet ze dit wel en komt de man de plichten niet na dan wordt hij gestraft. In de bijbel wordt eveneens duidelijk gemaakt dat de vrouw een goede echtgenote moet zijn. Zij staat in dienst van de man en heeft maar weinig rechten binnen het gezin, buiten haar rol als moeder en gelovige.

 

Het verschil tussen man en vrouw is bij de Hummurabi vrij groot. De man heeft de traditionele rol van hoofd van de familie, en als hij aan zijn plichten voldoet dient de vrouw trouw te zijn en hem te verzorgen. Als hij deze plichten niet voldoet kan ze van hem scheiden, maar als hij deze wel voldoet kan ze alleen scheiden met toestemming van de man. De man kan daarentegen op ieder moment scheiden, mits hij haar dan een vergoeding betaald. In het wetboek van de Assyriers mogen man en vrouw elkaar niet slecht behandelen. De straffen voor de vrouw zijn echter zwaarder dan voor de man. Ook hier is trouw van de vrouw zeer belangrijk. Als zij bewezen ontrouw is vervallen de meeste van haar rechten. Als dit niet bewezen wordt ontvangt de man een straf. Bij de Assyriers kan eveneens alleen de man van de vrouw scheiden, maar hij hoeft haar dan niets te geven. In de bijbel is het verschil tussen man en vrouw zeer groot. De man is het hoofd en de baas in het gezin. De vrouw heeft een zeer traditionele rol. Volgens de tien geboden is echtscheiding een zonde die geen van beide partners mag plegen.

 

We kunnen dus concluderen dat in de verschillende behandelde wetboeken vrouwen minder rechten hebben dan mannen. De voornaamste focus ligt op de trouw van de vrouw, die als de belangrijkste plicht wordt gezien.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Gebeurtenissen rond 1990

Gebeurtenissen die in de jaren '90 plaatsvonden. Belangrijk of onbelangrijk, maar die toch net zoals vele andere gebeurtenissen een kleine of grotere impact op de wereld zoals wij die kennen hebben gehad.

Engelse leenwoorden in het Nederlands

Neemt het aantal Engelse leenwoorden echt toe of lijkt dit alleen zo?

De geschiedenis van de Kerstman

Hoe en waar is de figuur 'Kerstman' ontstaan?

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Pesten? Wat een onzin!

Pesten? Wat een onzin!

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Recht op zelfverdediging

Mag je iemand doodschieten in Nederland uit noodweer?

Zijn alle lekkere blonde meiden domme blondjes?

Heel veel lekkere blonde meiden zijn meer dan alleen maar domme blonde dozen.

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

Verliefd worden is zo gebeurt, maar hoe blijf je verliefd? (deel 3)

De vonk van de liefde zet je makkelijk in lichter laaien maar hoe hou je het liefdesvuur brandend?

Gratis op te halen, spaar het milieu door hergebruik

Gratis op te halen laptops, elektrische apparaten, speelgoed, foto en film apparatuur etc.

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.

Mens en Maatschappij

Overvloed aan Informatie

Hoe ver zijn we met het klonen van mensen?

Het klonen van dieren wordt al een aantal jaren gedaan, gaan we binnenkort ook mensen klonen en wat ze de voor- en nadelen daarvan?