Rechten van de vrouw


Publicatie datum:

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Gesponsorde koppelingen

Over de rechten en onrechten van man en vrouw zijn in de geschiedenis veel verschillende visies gepresenteerd. Deze visies zijn een belangrijk onderdeel van de dagelijkse samenleving in verschillende culturen, en maken veel duidelijk over de sociale verhoudingen, wat het een interessant onderwerp maakt. In dit essay zal ik een aaltal van deze belangrijke visies bespreken en vergelijken. Dit zal ik doen aan de hand van een aantal deelvragen. Deze deelvragen zijn respectievelijk; Hoe wordt er in deze samenleving naar de vrouw gekeken? Welke rechten heeft de vrouw binnen het huwelijk en hoe groot is het verschil tussen de rechten van de man en van de vrouw.

Bij de samenleving van de Hummurabi wordt de vrouw vooral gezien als echtgenote. Ze heeft binnen het huwelijk vooral plichten en dient trouw te zijn aan haar man. Ook is ze hem verplicht hem kinderen te schenken. Het wordt aan de hand van de wetten duidelijk dat er een verschillende visie tussen vrouwen die wel en niet gehuwd zijn. Volgens de Assyrische wetboeken is de functie van de vrouw voornamelijk het tevreden houden van de man en de voortplanting van het geslacht. IIn de bijbel wordt de vrouw gezien als hulpmiddel van de man en als moeder van kinderen.

 

Bij de Hummurabi heeft de vrouw binnen het huwelijk meer plichten dan rechten. Haar voornaamste plichten zijn trouw zijn en kinderen baren. De man moet echter ook aan plichten voldoen die voor haar als rechten gelden. Zo moet de man sexuele relaties hebben met de vrouw, anders is het huwelijk niet geldig. Ook dient hij regelmatig aanwezig te zijn in het huishouden. Mocht dat niet het geval zijn dan is het haar recht om een andere man te zoeken en bij hem in te trekken. In de Assyrische wetboeken is het ook het belangrijkste voor de vrouw om de man tevreden te houden. Doet zij dit niet dan verliest zij haar rechten, maar doet ze dit wel en komt de man de plichten niet na dan wordt hij gestraft. In de bijbel wordt eveneens duidelijk gemaakt dat de vrouw een goede echtgenote moet zijn. Zij staat in dienst van de man en heeft maar weinig rechten binnen het gezin, buiten haar rol als moeder en gelovige.

 

Het verschil tussen man en vrouw is bij de Hummurabi vrij groot. De man heeft de traditionele rol van hoofd van de familie, en als hij aan zijn plichten voldoet dient de vrouw trouw te zijn en hem te verzorgen. Als hij deze plichten niet voldoet kan ze van hem scheiden, maar als hij deze wel voldoet kan ze alleen scheiden met toestemming van de man. De man kan daarentegen op ieder moment scheiden, mits hij haar dan een vergoeding betaald. In het wetboek van de Assyriers mogen man en vrouw elkaar niet slecht behandelen. De straffen voor de vrouw zijn echter zwaarder dan voor de man. Ook hier is trouw van de vrouw zeer belangrijk. Als zij bewezen ontrouw is vervallen de meeste van haar rechten. Als dit niet bewezen wordt ontvangt de man een straf. Bij de Assyriers kan eveneens alleen de man van de vrouw scheiden, maar hij hoeft haar dan niets te geven. In de bijbel is het verschil tussen man en vrouw zeer groot. De man is het hoofd en de baas in het gezin. De vrouw heeft een zeer traditionele rol. Volgens de tien geboden is echtscheiding een zonde die geen van beide partners mag plegen.

 

We kunnen dus concluderen dat in de verschillende behandelde wetboeken vrouwen minder rechten hebben dan mannen. De voornaamste focus ligt op de trouw van de vrouw, die als de belangrijkste plicht wordt gezien.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Voorkomen van eenzaamheid bij bejaarden.

Voorkomen doet het veel, eenzaamheid bij bejaarden, hoe kun je het voorkomen…

Is een duurzame samenleving haalbaar of leggen we steeds een druppel op de gloeiende plaat?

Beste Foobie schrijvers en lezers, we worden door regeringen erop gewezen duurzaam te gaan leven. Dit alles ten behoeve van de natuur en voor al onze nazaten.

Tips voor toekomstige pleegouders

Pleegouder zijn is uitdagend werk

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Er is veel te doen om het homo huwelijk, hier de feiten en de voorwaarden.

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Meer dan Beatlemania

Het breukkarakter van de jaren zastig ten opzichte van de jaren vijftig

Waar houden vrouwen van, wat wil een vrouw voor haar verjaardag?

Praktische cadeau tips voor mannen die niet weten wat ze voor hun vriendin of vrouw kopen moeten.

Wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

De zogenaamde “carbon footprint” wordt al gebruikt als rekenfactor voor de invloed van de productie op het milieu maar wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

Blijven lezen met een leesbeperking!

Er zijn veel soorten leeshulpmiddelen op de markt verkrijgbaar. De groot letterboeken en braille boeken kennen we allemaal, maar er is meer!

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Waarom roken mensen?

Redenen waarom mensen roken

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

Ancient aliens theorie

Er zijn mensen die geloven dat onze beschaving is opgezet door buitenaards leven. Wat geloven zij nu precies

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee