Discriminatie: een maatschappelijk probleem


Publicatie datum:

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Gesponsorde koppelingen

 Een voorbeeld hiervan is bij jonge vrouwen die geen baan kunnen krijgen omdat ze een hoofddoek dragen. Discriminatie komt wereldwijd voor. Het woord ‘discriminatie' betekent letterlijk ‘het maken van onderscheid'.

 Verschillende vormen van discriminatie

Er zijn verschillende vormen van discriminatie. De voornaamste vormen zijn discriminatie op basis van ras, huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, nationaliteit, subcultuur, leeftijd, handicap enzovoort. Vooral discriminatie op basis van ras, huidskleur en seksuele geaardheid komen heel vaak voor. De gevolgen van discriminatie is groter wanneer een gezag of een autoriteit ergens invloed heeft en wanneer een groep een enkeling discrimineert.

Discriminatie als maatschappelijk probleem

De rijsoverheid vindt dat discriminatie in Nederland een dringend maatschappelijk probleem is. Op lokaal niveau zijn juist de impact van discriminatie en ongelijke behandeling zichbaar. Het is dus een zaak van de gemeente als het om lokaal niveau gaat. Een onderzoek in 2007 wijst uit dat in maar liefst 92% van de gemeenten de aanpak van discriminatie niet in het collegeprogramma is opgenomen. Het wekt de indruk op alsof de gemeente daar lage prioriteiten stelt. De Nederlandse wet stelt dat discriminatie verboden is. Artikel 1 in de Nederlandse Grondwet stelt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Anti-discriminatie

Er zijn natuurlijk wel lokale (belangen)organisaties en lokale antidiscriminatiebureaus (ADB's) die discriminatie proberen te bestrijden. Daar kunnen dus ook mensen terecht als ze een klacht willen indienen of als ze een melding willen doen van discriminatie. Er zijn natuurlijk wel cijfers die aangeven hoeveel gevallen van discriminatie er op een bepaald moment hebben plaatsgevonden, alleen dat zijn geen absolute waardes omdat het zoals bij misdaden het geval is, lang niet alle gevallen gemeld worden. Het probleem is ook dat er geen landelijk netwerk is die al deze ADB's koppelen.

Gedrag

Het is moeilijk precies te zeggen waarom mensen discrimineren. Het is ook moeilijk te onderzoeken waarom de één iemand vaker discrimineert dan een ander. Mensen kunnen verschillende redenen hebben, bewust of onbewust. Verschillende redenen waarom mensen geneigd zijn anderen te discrimineren zijn: onzekerheid, angst voor het onbekende, bedreigde gevoel, jaloezie, verzet tegen andere groepen, schuld geven aan een groep waar die persoon al een negatief beeld had over dat bepaalde groep.

Wat te doen bij discriminatie

Je kunt op verschillende manieren iets doen tegen discriminatie: reageren en melden. Reageren is het meest direct vorm. Wanneer je een getuige bent van een discriminatie, moet je er iets over zeggen. Vaak gaan mensen er niks over zeggen waardoor die ander dan denkt zijn eigen gang te kunnen gaan. Zo krijgt die persoon die gediscrimineerd is ook het gevoel dat ze niet alleen staat. Melden is ook iets wat mensen vaker moeten doen. Je moet er niet mee blijven rondlopen met je problemen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 56
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Aristoteles Socrates Onassis

De Rijkste en Meest Beroemde Man van de Wereld

Hoe verminder je het aantal bejaarde mensen en is dit de oplossing voor het bejaardenprobleem?

Er komen steeds meer bejaarde mensen bij in Nederland, hoe verminder je het aantal bejaarde mensen?

Gratis basis internet voor iedereen met Free Basics Platform van Internet.org

Facebook oprichter promoot Free Basics Platform voor gratis basis internet voor iedereen.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Hoe kun je ADD zo goed mogelijk benutten?

Hoe kun je ervoor zorgen dat je al je aparte trekjes juist positief worden.

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

Wat militairvrouwen niet willen horen

Een stukje met humoristische ondertoon over de opmerkingen die militairvrouwen regelmatig te horen krijgen.

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Gedoogbeleid softdrugs moet weg!

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Nederland als het Israël van het Westen

Nederland als uitverkoren natie

Hoogbegaafdheid: IQ test

Wat is een IQ test precies?

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

De zogenaamde “carbon footprint” wordt al gebruikt als rekenfactor voor de invloed van de productie op het milieu maar wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Fair Trade verkoop in opmars

Het begrip Fairtrade gaat over handel met boeren in Ontwikkelingslanden met bepaalde voorwaarden

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.