Waarde


Publicatie datum:

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Gesponsorde koppelingen

In mijn rol als overheid probeer ik te ontdekken of burgers zelf kunnen bepalen wanneer het creëren van immateriële waarde een kwestie van bedrog is, of wanneer het daadwerkelijk om toegevoegde waarde gaat. Daarnaast onderzoek ik of consumenten hiervoor beschermd moeten worden door de overheid en bij welke producten en diensten de overheid dan in zou moeten grijpen. Het is de taak van de overheid om burgers te beschermen als dat nodig is. Als overheid ben ik voor de stelling.

Mensen geven veel geld uit aan producten en diensten, omdat ze voor een bepaald product veel geld over hebben. Dat kan komen doordat het product een hoge materiële waarde heeft, maar het kan ook komen omdat de consument veel immateriële waarde toekent aan het product. Een consument kan een product of dienst van hoge immateriële waarde vinden, omdat een consument zich laat beïnvloeden door verschillende sociale factoren. Denk daarbij aan merkbekendheid. Als een merk bekend is dan gaat de consument er vanuit dat het een goed product is en geeft hij of zij er dus een hogere immateriële waarde aan en dus is diegene bereid om meer geld voor dit product op tafel te leggen. Uit onderzoek blijkt dat consumenten bereid zijn om meer geld te betalen voor bekendere merken (Franzen 1991). Ook kan een consument een hogere immateriële waarde aan een product toekennen, omdat vrienden en kennissen dit product ook hebben aangeschaft.

 

De waardering van een product is dus voor een groot deel gekoppeld aan de immateriële waarde van het product. Maar is dit erg en moet de overheid de burgers hiertegen in bescherming nemen? Nee, consumenten kunnen heel goed voor zichzelf bepalen of ze bereid zijn om extra geld te betalen voor de immateriële waarde van een product, want de consument is namelijk rationeel (Kotler & Keller 2012). Het is niet erg als consumenten meer betalen voor een product dan het product eigenlijk waard is op basis van de materiële waarde, want de consument kiest hier bewust voor. Er zijn genoeg alternatieven en de consument wordt door niemand verplicht op het product te kopen. Het is geen taak van de overheid om voor de consument te bepalen hoeveel geld de immateriële waarde van een product waard is. Dat mogen de producenten en de consumenten onderling uitmaken.

 

Dus de consument bepaald zelf of hij of zij bereid is om extra geld te betalen voor de immateriële waarde, omdat de consument rationeel is. Het is geen taak van de overheid om voor de consument te bepalen of deze teveel betaalt voor de immateriële waarde van een product of dienst en dus hoeft de overheid de consument daar ook niet tegen in bescherming te nemen.

Bibliografie

Franzen, G., en Holzhauer, F.F.O. 1991. Het Merk. Kluwer cop. Deventer

Kotler, P., en Keller, K. L. 2012. A framework for marketing management. Essex:   Pearson.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De invloed van sociale relaties op risicogedrag

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

Blijven lezen met een leesbeperking!

Er zijn veel soorten leeshulpmiddelen op de markt verkrijgbaar. De groot letterboeken en braille boeken kennen we allemaal, maar er is meer!

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

Pesten en wat de gevolgen kunnen zijn

Pesten kan grote gevolgen hebben,

Jeugdcriminaliteit

jeugdcriminaliteit

Ancient aliens theorie

Er zijn mensen die geloven dat onze beschaving is opgezet door buitenaards leven. Wat geloven zij nu precies

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

In dit artikel vindt je de beste tips voor een snelle en goedkope scheiding.

Populisme als ziekteverschijnsel parlementaire democratie.

“Het moderne populisme is een ziekteverschijnsel van de parlementaire democratie.”

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Inburgeren: Een kans of een barrière?

Een essay over inburgeren in Nederland

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?

Hoezo een druk leven, we hebben tijd genoeg.

Iedereen roept dat hij-zij het zo druk heeft maar is dat wel zo.

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Hoe ontstaat eenzaamheid bij ouderen en wat kun je er aan doen?

Eenzaamheid bij ouderen wordt in Nederland een steeds groter probleem, hoe komt dat en wat is er aan te doen?

Zelfmoord trend of zelfmoord hype.

Zelfmoord onder jongeren neemt epidemische vormen aan, wat is de verklaring voor dit fenomeen.

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

trouwen de meest perfecte dag

Heb je de stap gezet en wens je te trouwen? Heb je al aan alles gedacht?

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen