ADHD, een last of een gemak?


Publicatie datum:

ADHD, wat is dat eigenlijk? Wat kun je ermee en wat niet?

Gesponsorde koppelingen

ADHD, je hebt er vast wel eens van gehoord. 'Alle dagen heel druk' word het ook wel eens genoemd. Springend, rennend en impulsief door het leven. Hoe zit het precies met deze stoornis?

ADHD betekend: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het word gekenmerkt door drie dingen:
- Aandachts enconcentratie stoornissen,
- Impulsiviteit-
- Hyperactiviteit

Aandachts en concentratie stoornissen.
Mensen met ADHD vinden het lastig om hun aandacht op een punt te houden. Ze worden afgeleid door allerlei prikkels. ( prikkels is : alles wat met de zintuigen wordt waargenomen). Het kost mensen met ADHD extra moeite om de prikkels op belangrijkheid te sorteren.

Impulsiviteit.
Mensen met ADHD zijn erg impulsief. Dit houdt in dat ze eerst doen en dan pas erover nadenken. De remfunctie die het gedrag regelt is ontregelt. Ze staan niet stil bij wat de consequenties zijn van hun handelen. 'Normale' mensen leren van hun ervaringen en fouten, mensen met ADHD doen dit niet. Hierdoor zijn ze slecht in plannen en organiseren. Ze kiezen vaak voor een oplossing of een beloning om het korte termijn dan dat ze werken voor een doel in de toekomst. Om te zorgen dat dit minder word, hebben ze sturing van de buitenwereld nodig. Ze zijn veel regelmaat en structuur nodig.

Hyperactiviteit.
Vooral jonge kinderen die ADHD hebben zijn constant in beweging. Ze zijn snel opgewonden en gefrustreerd. Stil zitten en rustig blijven is moeilijk voor ze, omdat het van binnen altijd druk is. Op latere leeftijd is vaak sprake van kleine hyperactiviteit. Zoals friemelen, draaien, wiebelen etc.Een groot misverstand is dat mensen met ADHD zich niet willen concentreren. Zo kunnen ze uren bezig zijn met een activiteit wat hun interesseert, bijvoorbeeld een computerspelletje of een spannende film. Hiervoor moet de prikkel sterk genoeg zijn. De prikkel om een computerspel te spelen is groter dan bijvoorbeeld het zoeken naar werk.Gevolgen van ADHD.Doordat mensen met ADHD zo druk en chaotisch zijn, kan dit negatieve reacties oproepen in hun omgeving. In hun gedachten kunnen dingen ontstaan als: 'Ik ben raar' en 'Iedereen vind mij lastig'. Vooral kinderen, vallen vaak niet in de smaak bij leeftijdsgenoten, door hun onvoorspelbare gedrag. Hierdoor zijn veel kinderen niet in staat om een positief zelfbeeld op te bouwen. Dit is voor later ook nietbevorderlijk. Het kan leiden tot emotionele problemen. Het karakter van de persoon bepaalt hoe zich dit uit. Over het algemeen zie je bij kinderen met ADHD 'naar buiten gericht' gedrag. Dit houdt in dat ze vechterig en agressief worden. Bij ADD ( Ruim: ADHD zonder hyperactiviteit) zie je meer 'naar binnen gericht' gedrag. Ze raken stil en op hun zelf.

Ouders.
De ouders van kinderen met ADHD worden hier vaak ( voordat de diagnose word gesteld ) op aangekeken. Ze krijgen vaak te horen dat ze hun kind niet goed opvoeden. In eerste instantie zijn de meeste ouders dan ook opgelucht als ze horen dat hun kind ADHD heeft. Ze weten dat het niet aan hun opvoeding ligt.

Broertjes en zusjes.
Ook de broertjes en zusjes van kinderen met ADHD hebben een aantal speciale problemen. Ze krijgen bijvoorbeeld veel minder aandacht van hun ouders dan het broertje of zusje met ADHD. Ze kunnen boos worden omdat zij wel op hun kop krijgen, en het andere kind niet. Sommige kinderen voelen zich schuldig over het feit dat ze zich ergeren aan hun broertje of zusje. Hij kan er ook niks aan doen, denken ze dan. Maar door hem of haar ontstaat er wel steeds narigheid of worden ze raar aangekeken in de buurt. Ieder kind zal met deze speciale gezinssituatie weer anders omgaan. Sommige kinderen hebben nergens last van. Andere kunnen op latere leeftijd ook aandacht gaan trekken bij hun ouders, door bijvoorbeeld het kind met ADHD na te doen.

Hoe ga je om met ADHD’ers?
ADHD is een chronische aandoening. Dit betekend dat een kind met ADHD zijn hele leven lang moet leven met zijn aandoening. Daarom kan het kind wel wat hulp gebruiken gedurende zijn leven. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het kind op school extra aandacht krijg. Er moet worden gelet op pestgedrag, omdat kinderen met ADHD vaak gepest worden. Ook is het belangrijk dat de kinderen één- op –één bijles krijgen zodat ze zich iets langer kunnen concentreren.

Tips.
Hieronder volgen vier tips voor het omgaan met een ADHD'er.
1. Zorg dat er een strenge controle is op pesten, zodat ze een goed zelfgevoel en zelfvertrouwen kunnen opbouwen.
2. Structuur bieden. Als de omgeving rustig is, wordt het ook rustiger in het hoofd van de ADHD'er. 
3. Zorg dat je de ADHD'er er vaak bij betrekt en hem prikkelt. Dit kan je doen door te zeggen: 'Luister eens naar mij.' of 'Wat goed dat je luistert.' Het kind wil graag aandacht en word graag aardig gevonden. 
4. Zorg voor een positieve benadering. Het kind heeft mogelijk al een laag zelfbeeld, dus je kunt deze beter omhoog halen, in plaats van deze nog verder naar beneden te halen. Probeer zijn acties positief te benoemen in plaats van negatief. Vergeet niet dat de ADHD'er niet leert van zijn ervaringen.

 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De bewuste keuze van afgelopen verkiezingen bleek zo bewust nog niet

Tot hoeverre zijn we bewust van onze eigen keuze en wat is de rol van het brein daarbij?

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

De democratische wereld

De wereld van technologie, vrijheid en democratie. De wereld die ongemerkt totalitarisme creeert.

Oorlog in het midden-oosten

De mogelijke gevolgen van een oorlog in het midden-oosten voor Nederland.

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

Waarom zijn domme (laagopgeleide) mensen rechts en slimme (hoogopgeleide) mensen links?

Heb je een links-superieur ego als je vindt dat ieder mens gelijk is?

Homoseksualiteit binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Feit: De Nederlandse Krijgsmacht loopt voorop in de homo-emancipatie, maar hoe zit dit in andere landen? In dit artikel lees je de feiten!

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

Waarom mag de Amerikaanse politie onschuldige negers of zwarten vermoorden?

Iedere keer als een Amerikaanse politieagent een onschuldige neger of zwarte vermoordt gaat hij vrijuit, waarom mag dat?

Mens en mobieltje

Wat doet het mobieltje met mens en samenleving?

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Zelfmoord trend of zelfmoord hype.

Zelfmoord onder jongeren neemt epidemische vormen aan, wat is de verklaring voor dit fenomeen.

Ancient aliens theorie

Er zijn mensen die geloven dat onze beschaving is opgezet door buitenaards leven. Wat geloven zij nu precies

Hoogbegaafdheid: Hoe herken je het?

Kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid

Koude oorlog

stukje geschiedenis van de koude oorlog

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

Op Avontuur in de Natuur met de Rugzak

Backpacking is dé Recreatie voor het Wandelen voor méér dan één dag.

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

Betoog: Pesten moet strafbaar worden gesteld

Een betoog waarin argumenten worden gegeven om het samenlevingsprobleem genaamd pesten strafbaar te maken

Het Venus Project

De doelstelling van Het Venus Project.

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Leven in een wereld zonder oorlog, is wereldvrede mogelijk?

Iedere dag zie ik mensen vechten op televisie of internet, toch leef ik al mijn hele leven in een wereld zonder oorlog.

De religieuze bril

Kijken door een religieuze bril als atheist zijnde.