Adoptie [binnen- en buitenland]


Publicatie datum:

De eisen van een adoptie in Nederland of in het buitenland

Gesponsorde koppelingen

Adoptie betekent dat je een kind dat oorspronkelijk van een ander is, aanvaardt als je eigen kind. Dit wordt ook wettelijk vastgelegd. De biologische ouders zijn dan wettelijk geen ouders meer van het kind.

Er zijn verschillende eisen waaraan een persoon moet voldoen om te adopteren. Het is mogelijk om een Nederlands kind te adopteren, maar het is ook mogelijk om een kind uit het buitenland te adopteren.

Een kind adopteren uit Nederland.

Een kind moet er beter van worden om geadopteerd te worden. Meestal moet een kind worden geadopteerd omdat het het thuis niet goed heeft.

Het kind mag niet worden geadopteerd door zijn grootouders.

De adoptieouders moeten minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind.

Het kind moet minderjarig zijn om geadopteerd te kunnen worden. Als het kind 12 jaar is moet het zelf met de adoptie eens zijn.

In Nederland is het toegestaan om te adopteren als de adoptieouders van gelijk geslacht zijn. De adoptieouders moeten wel kunnen bewijzen dat ze ten minste 3 jaar lang samen zijn.

De adoptie moet ten alle tijden goedgekeurd worden door de rechtbank.

 

Een kind adopteren uit het buitenland.

Om een kind uit het buitenland te kunnen adopteren heb je een beginseltoestemming nodig. Het aanvraagformulier daarvan kun je aanvragen bij de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV).

Je mag niet ouder zijn dan 46 jaar. Het leeftijdsverschil tussen de oudste adoptieouder en het kind mag niet groter zijn dan 40 jaar.

Er moet bij adoptie uit het buitenland rekening worden gehouden met de regels van het land waar het kind vandaan komt.

Het is mogelijk om als homostel een kind uit het buitenland te adopteren als het betreffende land dit toestaat. In werkelijkheid komt dit bijna niet voor.

Verder gelden dezelfde eisen als wanneer je een Nederlands kind adopteert. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Wat is de Holebifoon nu precies en met welke vragen kan je er terecht?

De Holebifoon is een vrijwillige organisatie die mensen helpt met vragen rond seksualiteit.

Tracking voor Eten

Tracking is het Volgen Van .....

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

Hoe ver zijn we met het klonen van mensen?

Het klonen van dieren wordt al een aantal jaren gedaan, gaan we binnenkort ook mensen klonen en wat ze de voor- en nadelen daarvan?

De advocaat en zijn functie

Wat doet een advocaat en hoe gaat dat in z'n werk?

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Het belang van de islam.

Dit artikel geeft de rol van de islam in het menselijke leven en in de samenleving weer.

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Help we krijgen een gezinsvoogd

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Project X, woord van het jaar 2012

Wat is een project X-feest?

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Hans Christian Andersen

Over de sprookjesschrijver, Hans Christian Andersen.

Waarom roken mensen?

Redenen waarom mensen roken

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen

Pleegzorg, de soorten pleegzorg

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.