Alcohol bij Belgische jongeren


Publicatie datum:

Het problematisch gebruik van belgische jongeren in kaart gebracht

Gesponsorde koppelingen

Dit artikel is een informatieve weergave wat alcohol kan doen.  Het is een korte samenvatting van geralateerde gevaren en is daarbij ook een ernstige sensibilisering.

Alcohol bij Belgische jongeren

In Belgie worden we steeds meer en meer geconfronteerd met een problematisch gebruik van alcohol bij jongeren. Statistisch gezien wordt 8% van de belgische bevolking als problematische gebruiker toegewezen.Alcohol is een drug die in ons land dan ook wel overal te verkrijgen is. Het wordt meestal ook bekeken als een middel om een zekere sfeer en stemming in leven te roepen. Jongeren zijn zich daarbij ook niet geheel bewust van de gevaren van alcohol. 

Eén op de zes jongeren in België heeft moeite om op tijd te stoppen met drinken. De gevolgen nemen soms dramatische proporties. Het kan hun toekomst en gezondheid ernstige schade toe brengen. De directe gevaren bij overmatig gebruik is niet enkel de uitschakeling van de rem om te stoppen met drinken, maar is ook een uitnodiging tot verbaal en fysiek geweld.

Nog een gevaar bij dit druggebruik, waarij het dodental oploopt, is de deelname aan het verkeer in dronken toestand. Door dat de reactiesnelheid ernstig vertraagd kunnen zij niet meer tijdig reageren bij een gevaarsituatie.Dit zijn enkele directe gevolgen en gevaren bij problematisch gebruik. 

Problematisch gebruik maakt ook de kans op verslaving groter. Meer en meer wordt alcohol gebruikt om de stemming te regelen en men merkt dan na verloop van tijd, dat men zonder het product niet meer in staat is omdat zelfde gevoel te bereiken.Het lichaam wordt er ook afhankelijk van, waardoor men meer moet drinken om het benodigde effect te verkrijgen. Ook is het gevaar groot voor blijvende leverschade en tal van andere blijvende orgaanschade. Alcohol wordt ook direct gelinkt met kanker. Hoewel het effect op korte termijn zeker niet te onderschatten is, zijn de gevolgen op langere termijn even schadelijk. Bij blijvend en problematisch gebruik wordt dementie dikwijls vastgesteld.

 Jongeren zijn een heel kwetsbare groep omdat ze nog niet de nodige ervaring hebben om het product in de juiste context te plaatsen. De kans op verslaving is daarom groter. Het product wordt sociaal aanvaardt. Dit alles maakt dat zij de gevaren minimaliseren.

 De overheid is zich zeker bewust van deze risico's bij jongeren en verbied daarom de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. In praktijk levert dit echter soms weinig op omdat het product overal aanwezig is. In de meeste gevallen maken jongeren hun eerste kennismaking met het product thuis.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

Schoefiti

Mysterie en fenomeen.

Leve Prinses Beatrix!

Ons land werd de laatste generaties geleid door een Koningin. Dit artikel gaat over Prinses Beatrix.

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Makkelijk geld verdienen met octrooien op de natuur.

Verdien ook eenvoudig veel geld met octrooien op “uitvindingen” van de natuur.

Loverboys op de moderne manier van werken

Loverboys en de moderne stijl van werken.

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

Passief meeroken

Gevolgen van passief meeroken

De advocaat en zijn functie

Wat doet een advocaat en hoe gaat dat in z'n werk?

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft

Top van het bedrijfsleven

VNO voorzitter Wientjes denkt dat er meer topmensen in de politiek nodig zijn.

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Is de numerieke identiteit de oplossing voor etnische discriminatie?

Hoe zou het zijn als we geen naam zouden hebben maar een numerieke identiteit?