Autisme


Publicatie datum:

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Gesponsorde koppelingen

Autisme, je hebt er vast wel eens van gehoord. Kinderen met autisme leven in hun eigen wereld. Maar hoe komt dat? En hoe zou ik autisme kunnen herkennen?

Klassiek autisme ‘ook wel kern autisme genoemd’ wordt gezien als de meest ernstige variant van de Autisme Spectrum Stoornissen. 

Complexe stoornis
Mensen met autisme kunnen geen wezenlijk contact krijgen met andere mensen. Autisme uit zich bij ieder mens weer anders. De een mijdt contact, een ander is juist opdringerig. Sommige mensen praten niet of nauwelijks, andere juist non- stop. Autisme is een complexe stoornis in de hersenen die diep doordringt in de ontwikkeling van de mens op alle levensgebieden. De ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen, ook de ontwikkeling van motoriek, zelfbeeld, gevoelens, spel, fantasie en begrip van de dagelijkse wereld, kan heel verstoord verlopen. Autisme grijpt fundamenteel in, in het leven van een persoon, hoe subtiel de stoornis ook aanwezig is. Daarom wordt autisme omschreven als een handicap. Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren.

De drie kernsymptomen van autisme zijn ; Sociaal, communicatie en gebrek aan verbeelding en soepelheid. Voorbeelden hiervan
Sociaal gedrag:
- Geen oogcontact maken ; staren
- Moeilijk contact maken met andere personen
- Afstand houden en niet aangeraakt willen worden
- Gebrek aan inlevingsvermogen
- Weinig interesse tonen in andere personen
- Afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid

Communicatie:
 - Beperkte woordenschat
- Onophoudelijk over hetzelfde onderwerp praten
 - Letterlijk herhalen van woorden en zinnen (papegaaien)
- Zich moeilijk uitdrukken
- Vaak moeilijk uit de woorden komen
- Moeite met andere personen te begrijpen
- Achterstand in of volledige afwezigheid van de ontwikkeling van de gesproken taal Gebrek aan verbeelding en soepelheid:
- Stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen, draaien met hand of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam)
 - Moeite met veranderingen
- Weerstand tegen veranderingen (veroorzaakt vaak driftbuien)
 - Veel dingen constant herhalen
- Last van dwang en eigenaardige rituelen
 - Heel veel behoefte aan regelmaat en structuur

 Waaraan kun je iemand herkennen met autisme?
 - Mensen met autisme maken moeilijk contact
- Ze kunnen zich slecht inleven in een ander
 - Ze kunnen zich moeilijk verplaatsen in de gevoelens en gedachtes van anderen
 - maken niet of nauwelijks oogcontact
 - Er ontbreekt wederkerigheid in het contact (praten meer tegen iemand dan echt met iemand)
- Zijn vaak erg star en rigide
 - Vertonen stereotiep gedrag (wiebelen, wiegen, fladderen)
 - Willen vaak hun zin doordrijven
 - Niet 'normaal' spreken;
- Kunnen slecht tegen veranderingen
- Kunnen zich koppig of driftig uiten (meestal ingegeven door angst)
 - Kunnen dwangmatige gedragspatronen ontwikkelen.
 - Overgevoelig voor bepaalde geluiden, beelden of temperaturen
- Houden niet van lichamelijk contact
 - Houden zich fanatiek vast aan bepaalde routines
 - Onhandige stijve motoriek
- Lijken soms afwezig
- Nemen taal letterlijk
 - Sterk gehecht aan een bepaald voorwerp
 - Eenzijdige belangstelling

Iemand met autisme ervaart emoties en onverwachte gebeurtenissen als bedreigend en chaotisch. Om zijn angst tegen te gaan sluit hij zich op in zijn eigen wereld. Voorspelbare en repeterende bezigheden geven vaak rust.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Mannen in de kinderopvang, kan dat?

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Zelfmoord trend of zelfmoord hype.

Zelfmoord onder jongeren neemt epidemische vormen aan, wat is de verklaring voor dit fenomeen.

Betoog: Pesten moet strafbaar worden gesteld

Een betoog waarin argumenten worden gegeven om het samenlevingsprobleem genaamd pesten strafbaar te maken

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Gratis internet, gratis beltegoed, gratis smartphone

Iedere moderne puber wil graag gratis internet, gratis beltegoed en een gratis smartphone krijgen.

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

2 oktober Internationale dag van de geweldloosheid

beschrijving van de internationale dag van de geweldloosheid.

De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

De rol van plagen in de ontwikkeling

Plagen blijkt een positieve invloed te hebben in de ontwikkeling van het kind.

Waarom wordt ons leven steeds complexer en moet je alle tijd doden?

Wordt ons leven zelf complexer of maken we het zelf steeds complexer?

Waar houden vrouwen van, wat wil een vrouw voor haar verjaardag?

Praktische cadeau tips voor mannen die niet weten wat ze voor hun vriendin of vrouw kopen moeten.

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Verliefde Paus Jorge Mario Bergoglio, Verliefde paus Franciscus

Paus Jorge Mario Bergoglio, eindelijk een paus die wel van een vrouw houdt?

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Het gilet is helemaal terug en hipper dan ooit, vandaar deze tips.

Hoe is het gilet eigenlijk ontstaan en waar moet je op letten tijdens het dragen. Na het lezen van dit artikel kom jij altijd goed voor de dag.

Omgaan met angsten bij kinderen

Omgaan met angsten bij kinderen

Wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina d.d. 2014-12-27?

Facebook is het belangrijkste communicatiekanaal van deze tijd, wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina.

Waarden en normen leren

Leren van waarden en normen

Hans Christian Andersen

Over de sprookjesschrijver, Hans Christian Andersen.

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

Waar maak je de mooiste fotokalender?

In veel huizen heeft de kalender een prominente plaats gekregen. Je hebt allerlei soorten. Verjaardagen van familie, vrienden en kennissen, je vindt ze terug op je verjaardagskalender.