Autisme


Publicatie datum:

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Gesponsorde koppelingen

Autisme, je hebt er vast wel eens van gehoord. Kinderen met autisme leven in hun eigen wereld. Maar hoe komt dat? En hoe zou ik autisme kunnen herkennen?

Klassiek autisme ‘ook wel kern autisme genoemd’ wordt gezien als de meest ernstige variant van de Autisme Spectrum Stoornissen. 

Complexe stoornis
Mensen met autisme kunnen geen wezenlijk contact krijgen met andere mensen. Autisme uit zich bij ieder mens weer anders. De een mijdt contact, een ander is juist opdringerig. Sommige mensen praten niet of nauwelijks, andere juist non- stop. Autisme is een complexe stoornis in de hersenen die diep doordringt in de ontwikkeling van de mens op alle levensgebieden. De ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen, ook de ontwikkeling van motoriek, zelfbeeld, gevoelens, spel, fantasie en begrip van de dagelijkse wereld, kan heel verstoord verlopen. Autisme grijpt fundamenteel in, in het leven van een persoon, hoe subtiel de stoornis ook aanwezig is. Daarom wordt autisme omschreven als een handicap. Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren.

De drie kernsymptomen van autisme zijn ; Sociaal, communicatie en gebrek aan verbeelding en soepelheid. Voorbeelden hiervan
Sociaal gedrag:
- Geen oogcontact maken ; staren
- Moeilijk contact maken met andere personen
- Afstand houden en niet aangeraakt willen worden
- Gebrek aan inlevingsvermogen
- Weinig interesse tonen in andere personen
- Afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid

Communicatie:
 - Beperkte woordenschat
- Onophoudelijk over hetzelfde onderwerp praten
 - Letterlijk herhalen van woorden en zinnen (papegaaien)
- Zich moeilijk uitdrukken
- Vaak moeilijk uit de woorden komen
- Moeite met andere personen te begrijpen
- Achterstand in of volledige afwezigheid van de ontwikkeling van de gesproken taal Gebrek aan verbeelding en soepelheid:
- Stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen, draaien met hand of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam)
 - Moeite met veranderingen
- Weerstand tegen veranderingen (veroorzaakt vaak driftbuien)
 - Veel dingen constant herhalen
- Last van dwang en eigenaardige rituelen
 - Heel veel behoefte aan regelmaat en structuur

 Waaraan kun je iemand herkennen met autisme?
 - Mensen met autisme maken moeilijk contact
- Ze kunnen zich slecht inleven in een ander
 - Ze kunnen zich moeilijk verplaatsen in de gevoelens en gedachtes van anderen
 - maken niet of nauwelijks oogcontact
 - Er ontbreekt wederkerigheid in het contact (praten meer tegen iemand dan echt met iemand)
- Zijn vaak erg star en rigide
 - Vertonen stereotiep gedrag (wiebelen, wiegen, fladderen)
 - Willen vaak hun zin doordrijven
 - Niet 'normaal' spreken;
- Kunnen slecht tegen veranderingen
- Kunnen zich koppig of driftig uiten (meestal ingegeven door angst)
 - Kunnen dwangmatige gedragspatronen ontwikkelen.
 - Overgevoelig voor bepaalde geluiden, beelden of temperaturen
- Houden niet van lichamelijk contact
 - Houden zich fanatiek vast aan bepaalde routines
 - Onhandige stijve motoriek
- Lijken soms afwezig
- Nemen taal letterlijk
 - Sterk gehecht aan een bepaald voorwerp
 - Eenzijdige belangstelling

Iemand met autisme ervaart emoties en onverwachte gebeurtenissen als bedreigend en chaotisch. Om zijn angst tegen te gaan sluit hij zich op in zijn eigen wereld. Voorspelbare en repeterende bezigheden geven vaak rust.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waarom een Dag van Eenheid?

Internationale beweging Humanity's Team vraagt de VN een Dag van Eenheid uit te roepen

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Kinderen en spelen, waarom eigenlijk?

Kinderen spelen er op los, maar waarom?

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?

Liefde als een vogelvlucht

Liefde moet vrij voelen, alsof je een vogelvlucht maakt.

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel IV

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Koude oorlog

stukje geschiedenis van de koude oorlog

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Tips voor toekomstige pleegouders

Pleegouder zijn is uitdagend werk

Help we krijgen een gezinsvoogd

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Verengelsing

Een artikel over een relevant probleemonderwerp binnen de Nederlandse samenleving. Verengelsing.

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Succes koning Willem!

Beatrix doet afstand van de troon en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dit artikel bevat kort wat prins Willem over het koningschap zei en hoe hij het wil invullen. En daarbij wensen wij hem natuurlijk heel veel succes.

Gelukkig worden, een gelukkig toeval, domme pech of geluk door menselijk toedoen

Op deze pagina een uitleg over het verschil tussen gelukkig toeval, domme pech en menselijk toedoen.

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

Karl Marx

Een beschrijving van het leven van Marx en zijn utopie het communisme

Waarom Afrika het kan

Ontwikkelingsproblemen zijn op te lossen.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

mijn kind wordt gepest, hoe kan ik helpen?

wat kan je als ouder doen om je kind te helpen tegen pesten

De theologische lente

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.