Beroepsaansprakelijkheid


Publicatie datum:

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Gesponsorde koppelingen

Deze vorm van aansprakelijkheid speelt een rol wanneer er bij een bepaald groep een bepaalde deskundigheid is vereist. Vaak speelt ook het vertrouwen in de deskundigheid een rol. Denk hierbij aan verkeerd of foute beslissingen van artsen en advocaten.

Mensen varen vaak blind op hun adviezen en de schade die geleden kan worden is enorm. Een dergelijke vorm van aansprakelijkheid is in ons huidige recht dus zeer van belang. We zien dat dergelijke personen verscheidene sancties kunnen worden opgelegd (waaronder straf en tuchtrechtelijke), wij zullen ons echter beperken tot de privaatrechtelijke.

Bij de bepaling of een deskundige een beroepsfout heeft gemaakt wordt diens handelen getoetst aan de maatstaf van de vereiste zorgvuldigheid. Heeft de deskundige gehandeld zoals een goed vakgenoot dat zou doen? De objectieve maatmens zie je hier terug. Is deze vraag negatief beantwoord dan staat hiermee de beroepsfout vast. De onrechtmatigheid alsmede zijn schuld staan nu vast.

Beoordeling van de daad valt als het ware samen met de beoordeling van de dader. Wat in ieder geval meespeelt is dat een deskundige nooit iets mag doen tegen de wil van de cliënt. Toch houdt een deskundige de eigen verantwoordelijkheid voor diens handelen. Dus zelfs met toestemming kan een deskundige foutief handelen. Enige belangrijke verplichtingen van een deskundige zijn: zorgen voor voldoende feitelijke info van je cliënt, zorgen over voldoende wetenschappelijke kennis, handelen in belang van cliënt, bij een bijzondere behandeling extra wijzen op de mogelijke risico’s, verwijzing specialist bij onvoldoende eigen kennis, het informeren van je cliënt

Meestal bestaat er een vorm van contract tussen de deskundige en cliënt. Bij een beroepsfout komt hij zijn verplichting niet na en pleegt hij dus wanprestatie (contractuele aansprakelijkheid). De regel is echter dat een beroepsfout tevens onrechtmatige daad oplevert. De vordering wordt dus meestal primair gebaseerd op wanprestatie en secundair op grond van onrechtmatige daad.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 64
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Het belang van de islam.

Dit artikel geeft de rol van de islam in het menselijke leven en in de samenleving weer.

Lichtwerkers Deel 2: Op weg naar een nieuwe wereld

De wereld door de ogen van een lichtwerker

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Succes koning Willem!

Beatrix doet afstand van de troon en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dit artikel bevat kort wat prins Willem over het koningschap zei en hoe hij het wil invullen. En daarbij wensen wij hem natuurlijk heel veel succes.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

Hoe gaan oplichters te werk?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichters maar hoe gaan oplichters te werk?

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

De rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

de rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

Ernesto 'Che' Guevara

Che Guevara in de Westerse wereld

Nederlandse jongeren kunnen niet spellen

Het taalniveau van jongeren in Nederland daalt. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er iets aan doen?

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Hoe ontstaat eenzaamheid bij ouderen en wat kun je er aan doen?

Eenzaamheid bij ouderen wordt in Nederland een steeds groter probleem, hoe komt dat en wat is er aan te doen?

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Kwetsbaar opstellen

Waarom je kwetsbaar opstellen juist iets moois is.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

De Kijk op Geert Wilders in het Buitenland.

Dit artikel gaat er over of, en hoe Geert Wilders de Nederlandse betrekkingen met het buitenland beïnvloed