Brand in Moedrijk zal vertrouwen in de overheid schaden


Publicatie datum:

De ervaring leert dat de gevolgen van de brand in Moedrijk vooral het vertrouwen in de overheid zal schaden.

Gesponsorde koppelingen

Het eeuwige touwtrekken is begonnen.Nog geen week na de brand in Moerdijk is het touwtrekken over wie de schuld draagt al weer begonnen. Je hoeft geen politicus te zijn om te voorspellen dat het antwoord op de vraag wie er nu schuldig is aan deze ramp nog maanden en misschien zelfs jaren op zich zal laten wachten.

Vandaag bereikte me het bericht al dat het chemiebedrijf Chemie-Pack in strijd met de vergunningen handelde. Althans dat maakte burgemeester Peter van der Velden van Breda bekend.

De toon lijkt daarmee gezet. Er zullen waarschijnlijk nog meerdere verschillende lezingen volgen, maar dit is alvast de eerste in een te verwachten reeks. Want, áls het berdijf inderdaad in strijd met de vergunningen handelde, wiens schuld is dat dan? Van het bedrijf? Natuurlijk, maar een terechte vraag zou ook zijn: wie verzorgde het toezicht op het naleven van die regels, en aanlsuitend: waarom is hier niet eerder tegen opgetreden?

Hoewel op dit moment slechts het topje van ijsberg de media heeft gehaald, zal ons de komende tijd nog veel meer informatie over de ramp gaan bereiken. Niet dat de burger daar veel wijzer uit gaat worden, helemaal niet juist. Het zal juist eeder allemaal zo onduidelijk worden dat we bijna gaan vergeten waar het over ging.

Hetzelfde gebeurde immers ook bij andere, vergelijkbare rampen in Nederland. Neem de vuurwerkramp in Enschede of de nieuwsjaarbrand in het Volendamse café ’t Hemeltje. Ook daar gaf iedereen (bedrijf, gemeente, provindie en Rijk) elkaar de schuld. Niemand nam verantwoording en uiteindelijk kreeg vooral de Nederlandse gedoogpolitiek de schuld. En dat terwijl gedogen een juridisch middel is dat elke rechtsstaat op welke manier dan ook gebruikt.

Nee, ik ben erg benieuwd wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn van al het onderzoek dat er in de toekomst ongetwijfeld naar deze ramp gedaan zal worden. Als wordt de schuld uiteindelijk misschien wel bij het bedrijf gelegd, ik ken denk dat er meer slachtoffers zullen zijn, waaronder vertrouwen van de buirger in de overheid!

Alere flammas 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 9
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

Waarom wordt ons leven steeds complexer en moet je alle tijd doden?

Wordt ons leven zelf complexer of maken we het zelf steeds complexer?

Moonshine, Bootleggers en Baptists

Bootleggers Verkopen Illegaal Alcohol

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Waarom zijn domme (laagopgeleide) mensen rechts en slimme (hoogopgeleide) mensen links?

Heb je een links-superieur ego als je vindt dat ieder mens gelijk is?

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Kun je iedereen welvarend maken?

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

De theologische lente

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Legt uit wie aansprakelijk is bij kinderen, dieren, ondergeschikten, roerende zaken, opstal enz.

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Internationale afspraken klimaat

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.