Burgerschapsvorming


Publicatie datum:

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Gesponsorde koppelingen

Dit artikel geeft een beschouwing mbt de vraag of het van burgerschapsvorming in het onderwijs ingevoerd moet worden en een toevoegende waarde heeft bij de vorming van kinderen tot goede liberale burgers.

Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

 

Zoals genoemd zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van mensen tot goede liberaal democratische burgers. Deze factoren zijn onder andere de opvoeding, de overheid, omgeving, individuele ontwikkeling en onderwijs. In deze paragraaf staat centraal of een vak als burgerschapsvorming een toevoegende waarde heef aan de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers.

 

Volgens de politicoloog Bernard Crick is het doel van burgerschapsvorming om actieve en verantwoordelijke burgers te creëren. Biesta voegt daaraan toe dat het vak burgerschapsvorming een hogere politieke en maatschappelijke participatie van jongeren tot doel heeft, en het bijbrengen van algemeen geldende normen en waarden. (Biesta). Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren hier zelf ook behoefte aan hebben, ze hebben behoefte aan meer kennis en begrip op het vlak van de democratische samenleving. (Biesta)

 

Er zijn vraagtekens te zetten bij de vraag of het vak burgerschapsvorming de uitkomst is om aan de behoefte van deze jongeren en de samenleving te voldoen.

 

Volgens Biesta is een eerste bezwaar het feit dat burgerschapsonderwijs primair gericht is op de jongere als individu. Het veronderstelt dat het jongeren ontbreekt aan kennis, vaardigheden en disposities die nodig zijn voor ‘goed’ burgerschap. Deze benadering legt het probleem bij het individu, en wanneer we een democratie voor ogen hebben, is dit dus een tegenovergestelde benadering. Burgerschapsonderwijs individualiseert de idee van de democratische samenleving, door te suggereren dat democratie tot stand komt wanneer alle burgers de juiste kennis vaardigheden en disposities bezitten. Deze gedachtegang is volgens Biesta naïef en overoptimistisch, en gebaseerd op een statisch idee van de democratie en een statisch idee van de democratische burger.

 

Het tweede bezwaar van Biesta is dat het eigenlijk wat hypocriet is om van jongeren te verwachten dat ze zich inzetten voor een vak als burgerschapsvorming, en actief mee te doen in de les, terwijl ze in de maatschappij nog worden gezien als nog geen volwaardige burgers. Ze moeten dus wel de kennis vervaardigen maar kunnen er nog niets mee, ze kunnen niet stemmen, doen nog niet echt mee in het economische leven en zijn nog niet geheel verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen en keuzes, want ze zijn nog minderjarig. Nog een bezwaar tegen het vak burgerschapsvorming is de manier waarop het vak onderwezen wordt. Juist bij een vak als burgerschapsvorming is het van groot belang dat een leraar objectief is en zijn eigen mening en idealen niet door laat schemeren. Voor elk persoon is het praktisch onmogelijk om objectief te zijn, waardoor het voor leerlingen moeilijk is kritisch tegenover ideeën te staan van deze docent, en moeilijk zijn eigen idealen kan bepalen (Brighouse chapter 3).

 

Al met al kunnen we zeggen dat er vele bezwaren zijn om burgerschapsvorming als een apart vak te geven. Beter zou het zijn wanneer burgerschapsvorming geïntegreerd zou worden in meerdere vakken op school, maar ook buiten school, bij vrijetijdsactiviteiten en dergelijke (Brighouse). Eindelijk kun je alleen maar begrip voor andere culturen, normen en waarden en idealen bereiken via het scheppen van situaties waarin tolerant gedrag voor kinderen een aantrekkelijk perspectief vormt, of winst oplevert.(de Winter) Op deze wijze hebben de leerlingen niet één docent waarna ze moeten luisteren, maar komen ze op meerdere momenten in aanraking met de idealen en opvattingen van meerdere mensen. Dit stelt ze beter in staat hun eigen waarden en normen te stellen, en hun eigen ideeën en opvattingen over zaken te ontwikkelen.

 

 

Literatuur:

 

Winter, M. de (2006) Democratie-opvoeding versus de code van de straat. In: M. de Winter e.a. Opvoeding in Democratie. Amsterdam: SWP (pp.11-33).

 

61).

 

Biesta, G. (2006) Waar wordt democratie geleerd? In: M. de Winter e.a. Opvoeding in Democratie. Amsterdam: SWP (pp.51-63).

 

Brighouse, H. (2006) On Education. London: Routledge (Chapter 1: 13-26; Chapter 3: 42-


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Sinds een paar jaar laait rond Sinterklaas de discussie over Zwarte Piet op, dit jaar zelfs met gewelddadige gevolgen. Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Werkstuk zinloos geweld en agressie

Iedere week vindt er wel een geval van zinloos geweld plaats, waar komt die agressie vandaan?

Pesten en wat de gevolgen kunnen zijn

Pesten kan grote gevolgen hebben,

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

Waarom Afrika het kan

Ontwikkelingsproblemen zijn op te lossen.

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Je financiën weer op orde.

Je financiënen weer op orde brengen met hulp van een budgetcoach.

Groen licht en groene lampen rukken op

Op bouwplaatsen en daarbuiten rukt de groene schijnwerper en andere verlichting met groene lampen steeds verder op

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Sperma van fokpaarden is het witte goud , wordt mensensperma ook miljoenen waard?

Wordt binnenkort na paarden- en koeienzaad nu ook mensenzaad goud waard?

Jeugdcriminaliteit

jeugdcriminaliteit

Hells Angels

Hells Angels Rides the Harley Davidson

Durkheims visie op religie

In dit artikel wordt aan de hand van Durkheim's ideeën betoogd dat religie in de moderne samenleving niet verdwijnt, maar slechts een andere functie krijgt.

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

De Europese lijst van terroristische organisaties: onterecht er op, en nu?

Is schadevergoeding mogelijk als een persoon of een entiteit onterecht op de Europese lijst van terroristische organisaties is gezet?

Bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederland?

In de jaren 90 van de vorige eeuw stonden yuppies volop in de belangstelling, bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederlands?

De geschiedenis van McDonald's en Ronald McDonald Kinderfonds Nederland

Het meest populaire fastfoodketen ter wereld

De Ku Klux Klan tussen 1944 en 1950

Hoe de Ku Klux Klan werd bestreden tegen het eind van Wereld Oorlog II en de periode daarna

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Charlie Hebdo en hoe heilig is de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk?

Naar aanleiding van de vreselijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo roepen alle Fransen dat de vrijheid van meningsuiting heilig is in Frankrijk, maar is dat ook zo?

Wie maakt de daklozenkrant en hoe werkt de daklozenkrant?

Af en toe staat ergens een dakloze die je een daklozenkrant probeert te verkopen, wie maakt die en waar gaat het geld naartoe?

Tracking voor Eten

Tracking is het Volgen Van .....

Hoe kun je ADD zo goed mogelijk benutten?

Hoe kun je ervoor zorgen dat je al je aparte trekjes juist positief worden.