Burgerschapsvorming


Publicatie datum:

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Gesponsorde koppelingen

Dit artikel geeft een beschouwing mbt de vraag of het van burgerschapsvorming in het onderwijs ingevoerd moet worden en een toevoegende waarde heeft bij de vorming van kinderen tot goede liberale burgers.

Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

 

Zoals genoemd zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van mensen tot goede liberaal democratische burgers. Deze factoren zijn onder andere de opvoeding, de overheid, omgeving, individuele ontwikkeling en onderwijs. In deze paragraaf staat centraal of een vak als burgerschapsvorming een toevoegende waarde heef aan de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers.

 

Volgens de politicoloog Bernard Crick is het doel van burgerschapsvorming om actieve en verantwoordelijke burgers te creëren. Biesta voegt daaraan toe dat het vak burgerschapsvorming een hogere politieke en maatschappelijke participatie van jongeren tot doel heeft, en het bijbrengen van algemeen geldende normen en waarden. (Biesta). Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren hier zelf ook behoefte aan hebben, ze hebben behoefte aan meer kennis en begrip op het vlak van de democratische samenleving. (Biesta)

 

Er zijn vraagtekens te zetten bij de vraag of het vak burgerschapsvorming de uitkomst is om aan de behoefte van deze jongeren en de samenleving te voldoen.

 

Volgens Biesta is een eerste bezwaar het feit dat burgerschapsonderwijs primair gericht is op de jongere als individu. Het veronderstelt dat het jongeren ontbreekt aan kennis, vaardigheden en disposities die nodig zijn voor ‘goed’ burgerschap. Deze benadering legt het probleem bij het individu, en wanneer we een democratie voor ogen hebben, is dit dus een tegenovergestelde benadering. Burgerschapsonderwijs individualiseert de idee van de democratische samenleving, door te suggereren dat democratie tot stand komt wanneer alle burgers de juiste kennis vaardigheden en disposities bezitten. Deze gedachtegang is volgens Biesta naïef en overoptimistisch, en gebaseerd op een statisch idee van de democratie en een statisch idee van de democratische burger.

 

Het tweede bezwaar van Biesta is dat het eigenlijk wat hypocriet is om van jongeren te verwachten dat ze zich inzetten voor een vak als burgerschapsvorming, en actief mee te doen in de les, terwijl ze in de maatschappij nog worden gezien als nog geen volwaardige burgers. Ze moeten dus wel de kennis vervaardigen maar kunnen er nog niets mee, ze kunnen niet stemmen, doen nog niet echt mee in het economische leven en zijn nog niet geheel verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen en keuzes, want ze zijn nog minderjarig. Nog een bezwaar tegen het vak burgerschapsvorming is de manier waarop het vak onderwezen wordt. Juist bij een vak als burgerschapsvorming is het van groot belang dat een leraar objectief is en zijn eigen mening en idealen niet door laat schemeren. Voor elk persoon is het praktisch onmogelijk om objectief te zijn, waardoor het voor leerlingen moeilijk is kritisch tegenover ideeën te staan van deze docent, en moeilijk zijn eigen idealen kan bepalen (Brighouse chapter 3).

 

Al met al kunnen we zeggen dat er vele bezwaren zijn om burgerschapsvorming als een apart vak te geven. Beter zou het zijn wanneer burgerschapsvorming geïntegreerd zou worden in meerdere vakken op school, maar ook buiten school, bij vrijetijdsactiviteiten en dergelijke (Brighouse). Eindelijk kun je alleen maar begrip voor andere culturen, normen en waarden en idealen bereiken via het scheppen van situaties waarin tolerant gedrag voor kinderen een aantrekkelijk perspectief vormt, of winst oplevert.(de Winter) Op deze wijze hebben de leerlingen niet één docent waarna ze moeten luisteren, maar komen ze op meerdere momenten in aanraking met de idealen en opvattingen van meerdere mensen. Dit stelt ze beter in staat hun eigen waarden en normen te stellen, en hun eigen ideeën en opvattingen over zaken te ontwikkelen.

 

 

Literatuur:

 

Winter, M. de (2006) Democratie-opvoeding versus de code van de straat. In: M. de Winter e.a. Opvoeding in Democratie. Amsterdam: SWP (pp.11-33).

 

61).

 

Biesta, G. (2006) Waar wordt democratie geleerd? In: M. de Winter e.a. Opvoeding in Democratie. Amsterdam: SWP (pp.51-63).

 

Brighouse, H. (2006) On Education. London: Routledge (Chapter 1: 13-26; Chapter 3: 42-

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Charlie Hebdo en hoe heilig is de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk?

Naar aanleiding van de vreselijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo roepen alle Fransen dat de vrijheid van meningsuiting heilig is in Frankrijk, maar is dat ook zo?

Hoezo is de claimcultuur slecht? en oma tegen Ajax, normaal?

Over megaschadeclaims, hun punitieve bedoeling en het no cure no pay systeem.

Hoe veroorzaakten mooie vrouwen het verval van de kerk?

Het verval van de Nederlandse kerken is niet te stuiten. Hoe veroorzaken mooie vrouwen het verval van de kerk?

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Inburgeren: Een kans of een barrière?

Een essay over inburgeren in Nederland

Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Volgens kandidaat-raadslid van het CDA Joram Verstoep is iedereen die niet in Amsterdam woont een provinciale boer. Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Leve Prinses Beatrix!

Ons land werd de laatste generaties geleid door een Koningin. Dit artikel gaat over Prinses Beatrix.

Vrijheid

essay over vrijheid

De wetgever(s)

bestaat er een wetgever? Zo ja, wie en wat is onze wetgever?

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

Fair Trade verkoop in opmars

Het begrip Fairtrade gaat over handel met boeren in Ontwikkelingslanden met bepaalde voorwaarden

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

De vergrijzing, de oplossing voor de werkeloze vijftiger

De vergrijzing is de mogelijke oplossing voor werkelozen boven de 50 jaar

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina d.d. 2014-12-27?

Facebook is het belangrijkste communicatiekanaal van deze tijd, wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina.

Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Liefde als een vogelvlucht

Liefde moet vrij voelen, alsof je een vogelvlucht maakt.

Morele ontwikkeling bij autisme

Men denkt dat mensen met autisme een beperking hebben in het ontwikkeling van theory of mind. Hoe beperkt dit de ontwikkeling van het geweten?

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

The Green Man

Hij is de spirituele indentiteit van deze uitgestrekte wouden: een voorstelling in half-menselijke gedaante van de duurzame Boom-energie. Ook onderwees hij onze voorouders in de levensgeheimen.

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Groen licht en groene lampen rukken op

Op bouwplaatsen en daarbuiten rukt de groene schijnwerper en andere verlichting met groene lampen steeds verder op