Crowdsourcing


Publicatie datum:

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Gesponsorde koppelingen

Crowdsourcing. Een nog relatief jong begrip waarbij men er van uitgaat dat je door de kracht van de massa op ideeën zult komen die anders verborgen zouden blijven. Maar klopt dat altijd?

Een bekend voorbeeld is dat van de chipsfabrikant die het publiek (the crowd) vroeg om smaken aan te leveren waarvan men graag chips zou willen hebben. Het regende ideeën: van chips met komkommersmaak, radijsjessmaak tot chips met de smaak van een patatje pinda. Uit al die aangeleverde wensen werden er drie geselecteerd, gemaakt en gedurende een aantal weken uitgeprobeerd. Tenslotte bleef er een over. 

De uiteindelijke gedachte is dat het de kracht van de hoeveelheid is die uiteindelijk voor succes zorgt. Hoe meer mensen reageren of meedoen, des te groter de kans dat hét idee er bij zal zitten. Toch zijn er wel een paar kanttekeningen te maken. 

Er is al meerdere keren gesteld dat de massa dom is. Een massa laat zich leiden door gevoelens en sentimenten en die zijn niet altijd redelijk, eerlijk of goed. Hoe de massa van het Duitse volk zich voor de Tweede Wereldoorlog liet leiden door een man als Hitler laat dit goed zien. Als je in die tijd de methode van crowdsourcing op die massa had losgelaten, had je – als je het goed had gespeeld – de uitkomsten gekregen die je als Nazileider wilde. Niet dat Hitler dat overigens nodig had. 

Je kunt de massa bespelen door de manier waarop je je vraag stelt. Of het tijdstip waarop je de vraag stelt. Je bespeelt de massa ook door de crowdsourcing op zich zelf. 

Immers, de suggestie wordt gewekt dat door deze wijze van doen het de massa is die met een oplossing komt of met het beste antwoord op een bepaalde vraag. Dat lijkt zo, maar schijn bedriegt. Het is degene die alle reacties binnenkrijgt en bewerkt, die bepaalt welke oplossing er wordt gekozen. Hij kan er natuurlijk voor kiezen die oplossing te nemen die de meeste mensen voorstellen, maar wat als dat de duurste oplossing is? Of de oplossing die het moeilijkst te verwezenlijken is? 

Als verreweg de meeste mensen chips hadden willen proeven met de smaak van wilde eend , maar dat was heel moeilijk te maken en de smaak van een patatje pinda lag bij wijze van spreken al klaar? Had de wilde eend dan een eerlijke kans gekregen? 

De vakman zal stellen dat het bij crowdsourcing gaat om de kracht van de grote hoeveelheid ideeën. Bij de kracht van de massa. Bij de massa zal er het gevoel zijn dat ze er toe doen. Dat ze bepalend zijn. Dat is niet zo of hoeft helemaal niet zo te zijn.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 22
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Populisme als ziekteverschijnsel parlementaire democratie.

“Het moderne populisme is een ziekteverschijnsel van de parlementaire democratie.”

Makkelijk geld verdienen met octrooien op de natuur.

Verdien ook eenvoudig veel geld met octrooien op “uitvindingen” van de natuur.

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

De wetgever(s)

bestaat er een wetgever? Zo ja, wie en wat is onze wetgever?

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Alleen al uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië, Soedan en Congo vluchten in 2013 meer dan 6 miljoen mensen, kunnen we al deze vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Pesten? Wat een onzin!

Pesten? Wat een onzin!

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

De Kijk op Geert Wilders in het Buitenland.

Dit artikel gaat er over of, en hoe Geert Wilders de Nederlandse betrekkingen met het buitenland beïnvloed

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

ADHD, een last of een gemak?

ADHD, wat is dat eigenlijk? Wat kun je ermee en wat niet?

Eindhoven Airport blijft groeien

Het vliegveld in Eindhoven wordt steeds populairder. Kunnen we Eindhoven Airport al het tweede Schiphol noemen?

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie