De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.


Publicatie datum:

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Gesponsorde koppelingen

Meer dan enige andere godsdienstige traditie wordt het jodendom gestempeld door zijn geografische oorsprong en daarmee verbonden geschiedenis.
Als je een jood bent, behoor je primair tot een bepaald volk, ongeacht de vraag of je wel of niet gelooft in God.
Maar wat is nou eigenlijk de geschiedenis van het joodse volk? 

Gesponsorde koppelingen

Abraham wordt gezien als de stamvader van Israël. Abraham krijgt de opdracht van God zijn woonplaats Haran (huidig Irak) te verlaten om op weg te gaan naar het beloofde land Kanaan (huidig Israël). God sluit met Abraham een verbond en zegt hem toe, dat hij de vader van vele volkeren zal worden.
Abraham krijgt twee zonen. De eerste bij slavin Hagar, Ismaël, en de tweede bij zijn vrouw Sara, Isaak.
Hagar en Ismaël worden de woestijn in gestuurd, maar zij krijgen Gods hulp en de belofte dat ook Ismaël de vader van een groot volk zal worden. De Arabieren worden later gezien als de afstammelingen van Ismaël.
Isaak krijgt ook twee zonen. Jakob en Esau.
Jakob krijgt twaalf zonen. De lievelingszoon is Jozef. Hij wordt hierom gehaat door zijn broers en die willen hem vermoorden. Ruben, de oudste broer, houdt dit tegen en ze gooien Jozef in een put, om hem later te verkopen aan kooplui die met een karavaan op weg zijn naar Egypte.
Door de uitleg van dromen werkt Jozef zich uiteindelijk op tot onderkoning /grootvizier en redt zo zijn familie van de hongersdood door hen in Gosen in Egypte te laten wonen, nadat zijn broers waren gekomen om graan te kopen.
Het nageslacht van de kinderen van Jakob worden in het gebied Gosen twaalf stammen en zij heten samen het volk der Israëlieten. Zij verenigen in een verbond onder leiding van Jakob, die vanaf dat moment Israël heet.

De Egyptenaren dwongen het snel vermenigvuldigende volk tot slavendienst en dwongen uiteindelijk alle pasgeboren jongetjes te doden, omdat ze bang waren overvleugeld te raken.
Hier begint het verhaal van Mozes.

Om het leven van haar zoontje te redden legt de moeder van Mozes haar zoontje te vondeling. Hij wordt gevonden door een dochter van de farao en groeit op aan het Egyptische hof. Wanneer Mozes op latere leeftijd erachter komt dat hij eigenlijk tot een ander volk behoort en er tevens achter komt dat dit volk wordt onderdrukt, wordt hij boos. Hij vermoord een slavendrijver en vlucht, om zijn eigen leven te redden, de woestijn in. In de woestijn roept God hem vanuit een brandende doornstruik, waarbij de struik niet door de vlammen verbrand. Mozes hoort dat hij zijn volk moet uitleiden uit de slavernij.
Wanneer hij de farao vraagt of hij zijn volk mee mag nemen de woestijn is, weigert hij. Na tien plagen over het Egyptische volk, waarbij bij de tiende plaag alle eerstgeborenen van Egyptische gezinnen komen te overlijden, laat de farao het volk gaan.
Mozes trekt met zijn volk de woestijn in en komt bij de Rietzee. Met Gods hulp laat hij het water verdrijven en loop naar de overkant. De farao die met een legermacht was gevolgd deed dit ook, maar het water bleef voor hen niet aan de kant en velen verdronken.
40 jaar trekt Mozes met zijn volk door de Sinaï woestijn en krijgt daar de tien geboden van God. Uiteindelijk komen ze in Kanaaan en veroveren dit land onder leiding van Mozes’ dienaar Jozua. Mozes wordt gezien als de schrijver de van Thora.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.