De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.


Publicatie datum:

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Gesponsorde koppelingen

Meer dan enige andere godsdienstige traditie wordt het jodendom gestempeld door zijn geografische oorsprong en daarmee verbonden geschiedenis.
Als je een jood bent, behoor je primair tot een bepaald volk, ongeacht de vraag of je wel of niet gelooft in God.
Maar wat is nou eigenlijk de geschiedenis van het joodse volk? 

Abraham wordt gezien als de stamvader van Israël. Abraham krijgt de opdracht van God zijn woonplaats Haran (huidig Irak) te verlaten om op weg te gaan naar het beloofde land Kanaan (huidig Israël). God sluit met Abraham een verbond en zegt hem toe, dat hij de vader van vele volkeren zal worden.
Abraham krijgt twee zonen. De eerste bij slavin Hagar, Ismaël, en de tweede bij zijn vrouw Sara, Isaak.
Hagar en Ismaël worden de woestijn in gestuurd, maar zij krijgen Gods hulp en de belofte dat ook Ismaël de vader van een groot volk zal worden. De Arabieren worden later gezien als de afstammelingen van Ismaël.
Isaak krijgt ook twee zonen. Jakob en Esau.
Jakob krijgt twaalf zonen. De lievelingszoon is Jozef. Hij wordt hierom gehaat door zijn broers en die willen hem vermoorden. Ruben, de oudste broer, houdt dit tegen en ze gooien Jozef in een put, om hem later te verkopen aan kooplui die met een karavaan op weg zijn naar Egypte.
Door de uitleg van dromen werkt Jozef zich uiteindelijk op tot onderkoning /grootvizier en redt zo zijn familie van de hongersdood door hen in Gosen in Egypte te laten wonen, nadat zijn broers waren gekomen om graan te kopen.
Het nageslacht van de kinderen van Jakob worden in het gebied Gosen twaalf stammen en zij heten samen het volk der Israëlieten. Zij verenigen in een verbond onder leiding van Jakob, die vanaf dat moment Israël heet.

De Egyptenaren dwongen het snel vermenigvuldigende volk tot slavendienst en dwongen uiteindelijk alle pasgeboren jongetjes te doden, omdat ze bang waren overvleugeld te raken.
Hier begint het verhaal van Mozes.

Om het leven van haar zoontje te redden legt de moeder van Mozes haar zoontje te vondeling. Hij wordt gevonden door een dochter van de farao en groeit op aan het Egyptische hof. Wanneer Mozes op latere leeftijd erachter komt dat hij eigenlijk tot een ander volk behoort en er tevens achter komt dat dit volk wordt onderdrukt, wordt hij boos. Hij vermoord een slavendrijver en vlucht, om zijn eigen leven te redden, de woestijn in. In de woestijn roept God hem vanuit een brandende doornstruik, waarbij de struik niet door de vlammen verbrand. Mozes hoort dat hij zijn volk moet uitleiden uit de slavernij.
Wanneer hij de farao vraagt of hij zijn volk mee mag nemen de woestijn is, weigert hij. Na tien plagen over het Egyptische volk, waarbij bij de tiende plaag alle eerstgeborenen van Egyptische gezinnen komen te overlijden, laat de farao het volk gaan.
Mozes trekt met zijn volk de woestijn in en komt bij de Rietzee. Met Gods hulp laat hij het water verdrijven en loop naar de overkant. De farao die met een legermacht was gevolgd deed dit ook, maar het water bleef voor hen niet aan de kant en velen verdronken.
40 jaar trekt Mozes met zijn volk door de Sinaï woestijn en krijgt daar de tien geboden van God. Uiteindelijk komen ze in Kanaaan en veroveren dit land onder leiding van Mozes’ dienaar Jozua. Mozes wordt gezien als de schrijver de van Thora.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Wat is Democratie

Democratie bestaat uit demos(=volk) en crator(=regeren/macht). Democratie betekent dus het volk regeert.

De advocaat en zijn functie

Wat doet een advocaat en hoe gaat dat in z'n werk?

Morele ontwikkeling bij autisme

Men denkt dat mensen met autisme een beperking hebben in het ontwikkeling van theory of mind. Hoe beperkt dit de ontwikkeling van het geweten?

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

De verloedering van de samenleving is een veelvoorkomend topic.

Het artikel gaat over een veelvoorkomend topic.

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Kinderen en verlegenheid

Elk kind is weleens verlegen. Maar wat doe je als verlegenheid het leven van je kind belemmert, bijvoorbeeld omdat hij wel bij een ander kind wilt spelen, maar het niet durft?

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

Verliefd worden is zo gebeurt, maar hoe blijf je verliefd? (deel 3)

De vonk van de liefde zet je makkelijk in lichter laaien maar hoe hou je het liefdesvuur brandend?

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

De invloed van sociale relaties op risicogedrag

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

Omgaan met angsten bij kinderen

Omgaan met angsten bij kinderen

Internationale afspraken klimaat

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

Hoe los je goedkoop gedragsproblemen op?

Gedragsproblemen kun je goedkoop oplossen met behulp van de piramide van Maslow en Pavlov.

Makkelijk geld verdienen met octrooien op de natuur.

Verdien ook eenvoudig veel geld met octrooien op “uitvindingen” van de natuur.

Ontwikkeling kan beter!

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

Meld je gratis aan voor Utopia

Utopia is een groot succes, meld je ook gratis aan voor Utopia.

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes