De grondslagen van de Joodse traditie


Publicatie datum:

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

Gesponsorde koppelingen

De kern van het praktiserend jodendom is de omgang met de geboden. Joden hebben dan ook niet echt een eigen geloofsleer ontwikkeld. Toch zijn er in de loop van de tijd een aantal formuleringen van de beginselen verschenen. In de kern komt het neer op de hieronder te lezen punten.

God is de schepper van hemel en aarde. De Heer is onze God, de Heer is één!
Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, uw ziel en geheel uw kracht.

God is intens betrokken op het menselijk bestaan. Voor joden betekent dit, dat God in het bijzonder een verbond heeft gesloten met Zijn vok, het volk Israel, het uitverkoren volk.
Dit sluit allerminst uit dat God ook met andere volkeren Zijn eigen weg gaat, want God is immers God van héél de schepping, maat het betekent dat Israël een bijzondere opdracht heeft, namelijk de heiliging van Gods naam in het leven naar de geboden.
De heiliging wordt uitgedrukt in de dagelijkse lofprijzing en in de omgang met de geboden / voorschriften (mitswot). De omgang met de geboden keert terug in de ethiek, rituelen en feesten. De innerlijke houding in de omgang met de geboden bepasald de ontmoeting met het soms raadselachtige Goddelijke. Daarnaast dienen de geboden de gerechtigheid in de samenleving. Er is dan ook geen eigen geloofsleer, want God is onbenoembaar.

Een centraal gebod is dat er van God geen beeld mag worden gemaakt. Niet alleen gaat God boven alle beelden en menselijke voorstellingen uit, maar een beeld maken betekent ook, dat je God in de vingers zou hebben en naar je hand kunt zetten. Dat kan en mag niet.

Bij joden is de eerbied het begin van alle Godskennis en niet de filosofische uiteenzetting over wie en hoe God is. Uit eerbied voor de heilige naam is het gewoonte onder joden om niet God, maar G’d te schrijven en te spreken over de Heer, de Eeuwige of de Naam. In de Tora wordt de naam van God met de medeklinkers JHWH genoemd, in christelijke vertalingen gevocaliseerd als Jahweh (‘ik ben getrouw, ik ben er, ik zal er zijn’), maar joden verwerpen dit gebruik.

De mens is naar het beeld van God geschapen. Daarom is de mens verantwoordelijk voor heel het leven. Hij is Gods partner en kan daarom door God ter verantwoording worden geroepen.
Zonde en genade. Zonde betekent iets niet doen zoals God het bedoeld heeft, maar God is barmhartig en genadig en de mens kan tot inkeer en berouw komen.

Bij het jodendom gaat het om het leven nu in relatie tot God en de medemens. De vraag over een leven na de dood, opstanding, is irrelevant en in de vroege joodse overlevering is er dan ook geen sprake van. Na de ballingschap zijn hier wel ideeen over ontstaan, zoals de opstanding der rechtvaardigen.

In de oorsprong is de Messias een soortnaam en geen afzonderlijke figuur. Na de eerste ballingschap wordt de Messias meer en meer de heilbrenger die de mensen tot God brengt en alle onrecht en onderdrukking afschaft. Zo ontstaat de in het jodemdom de zo belangrjke verwachting van een ‘Messiaande tijd’ van vrede en gerechtigheid. De verwachting wordt niet door alle joden gekoppeld aan een persoonlijke Messias. Voor wie dit wel zo is, is een van de belangrijkste Messias figuren Jezus.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Zelfdoding wordt doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren, waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Kun je ontslagen worden door een privébericht op Facebook?

Je zet uit frustratie een negatief privé bericht over een collega op je afgesloten Facebook account, kan dit je ontslag tot gevolg hebben?

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Inburgeren: Een kans of een barrière?

Een essay over inburgeren in Nederland

Gérard Depardieu: biografie en prijzen

Alles over de Franse acteur Gérard Depardieu.

Hoezo is de claimcultuur slecht? en oma tegen Ajax, normaal?

Over megaschadeclaims, hun punitieve bedoeling en het no cure no pay systeem.

Leon de Winter

De bekende Nederlandse schrijver, columnist en filmproducent

Stefanus

Over de heilige Stefanus in vergelijking met Jezus Christus en de wonderen die hij verrichtte

Verengelsing

Een artikel over een relevant probleemonderwerp binnen de Nederlandse samenleving. Verengelsing.

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Homoseksualiteit binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Feit: De Nederlandse Krijgsmacht loopt voorop in de homo-emancipatie, maar hoe zit dit in andere landen? In dit artikel lees je de feiten!

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee

De Kijk op Geert Wilders in het Buitenland.

Dit artikel gaat er over of, en hoe Geert Wilders de Nederlandse betrekkingen met het buitenland beïnvloed

Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Soorten organisaties, bijvoorbeeld het Museum van het Universum?

Wat voor soorten organisaties zijn er? Wat is het interessantste van een organisatie als het Museum van het Universum?

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Wat is Democratie

Democratie bestaat uit demos(=volk) en crator(=regeren/macht). Democratie betekent dus het volk regeert.

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Loverboys op de moderne manier van werken

Loverboys en de moderne stijl van werken.