De invloed van sociale relaties op risicogedrag


Publicatie datum:

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

Gesponsorde koppelingen

Vaak wordt verondersteld dat risicogedrag ontstaat door 'foute vrienden' Maar hoe werkt de invloed van sociale relaties op het vertonen van risicogedrag eigenlijk precies? Dit artikel zal dat aan de hand van 4 sociale theorieën duidelijk maken.

Sociale leer theorie –Bandura:

De benaming verwijst naar zowel het behavioristische als cognitivistische referentiekader. Het gedrag is geleerd door observeren en modelleren van andermans gedrag. Met modelleren wordt het ‘na doen van gedrag’ bedoeld. Deze gedragingen vinden bewust plaats vanwege positieve beloning of vermijden van negatieve beloning. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de direct beïnvloedende groep en de indirect beïnvloedende groep. De naaste familie en vrienden vallen onder de direct beïnvloedende groep. De indirect beïnvloedende groep omvat onder andere de media. De jongeren zijn het meest geneigd om gedrag te imiteren van mensen waar zij het meeste contact mee hebben.

Primary socializaiton theory- Oeting en Donnermeyer

De primary socialization theory stelt dat normen, waarden en gedrag wordt geleerd aan de hand van de sociale context waarbinnen een individu zich bevindt. Directe beïnvloeding van uit de ouders, vrienden en school. Indirecte beïnvloeding tevens van uit de media en locale instituties. Daarnaast speelt eigen persoonlijkheid een rol. Verder stelt de theorie dat de band tussen de tieners en zijn of haar familie, school en vrienden als een soort kanalen fungeren waardoor informatie wordt uitgezonden. Wanneer deze banden sterk zijn, wordt er een kleinere kans op roken verwacht.

Social identity theory- Abrams en Hogg

Volgens de Sociale Identiteitstheorie streven wij allen naar een positief zelfbeeld. Dit zelfbeeld bestaat niet alleen uit een persoonlijke identiteit (bijv. ik ben geduldig, creatief, enz) maar ook uit een sociale identiteit (bijv. ik ben fysicus, etc.). Sociale identiteit verwijst naar de groepen waartoe wij ons rekenen, samen met het emotionele belang en de waarde die wij aan die groepen hechten. Hoe meer wij ons identificeren met een groep, hoe meer die groep wordt geïnternaliseerd in ons zelfbeeld, en hoe vager het onderscheid tussen de groep en het individu wordt.

Sociale netwerk theorie

Bij de sociale netwerk theorie wordt de focus gelegd op de onderlinge afhankelijkheid tussen een individu en de relationele banden die bestaan tussen individuen binnen een sociaal systeem. Sociale netwerk theorie gaat ervan uit dat de individuen in een sociaal systeem interacteren met elkaar en dienen als belangrijke referentiepunten in elkaars besluitvorming. De relaties die bestaan tussen individuen worden gezien als kanalen waarlangs informatie en middelen worden doorgegeven in het stelsel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale individuen en marginale individuen. De centrale individuen zijn meer betrokken bij de groep dan de marginale individuen. Centrale individuen zullen meer druk voelen door de groep, met als gevolg dat zij minder onafhankelijk keuzes zullen maken.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

Is die trouwring wel nodig?

Is het verplicht trouwringen uit te wisselen bij een huwelijk?

Waarom roken mensen?

Redenen waarom mensen roken

Leon de Winter

De bekende Nederlandse schrijver, columnist en filmproducent

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

Minder voedselverspilling, minder honger!

Betoog. Wij moeten zuiniger met ons voedsel omgaan en de vrijheid om het voedsel weg te gooien of te vernietigen moet beperkt worden.

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

De 21e eeuwse bankhanger

Is bankhangen nou echt zo slecht?

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

Waarom rampenfilms me zo fascineren.

Rampenfilms fascineren me al mijn hele leven, maar toen na 11 september 2001 en andere rampen in de wereld de fictie werkelijkheid leek te zijn geworden voelde dit behoorlijk bizar.

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Zelfdoding wordt doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren, waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

De Mechelse Dossinkazerne

De Mechelse Dossinkazerne als verzamelplaats voor (Joodse) gevangenen tijdens W.O.II

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

De democratische wereld

De wereld van technologie, vrijheid en democratie. De wereld die ongemerkt totalitarisme creeert.

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Vechter

waarom worden jongeren en volwassen mishandelt? Genoeg is genoeg,vind jij ook niet? Ik pik het niet langer!

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Horror huizen in India, als jeugd opvanghuizen exploitatie centrums worden.

De opvang van weeskinderen, gehandicapte en gemarginaliseerde kinderen in India is momenteel nog één grote puinhoop.

De theologische lente

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

Communicatie

Wat is communicatie