De invloed van sociale relaties op risicogedrag


Publicatie datum:

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

Gesponsorde koppelingen

Vaak wordt verondersteld dat risicogedrag ontstaat door 'foute vrienden' Maar hoe werkt de invloed van sociale relaties op het vertonen van risicogedrag eigenlijk precies? Dit artikel zal dat aan de hand van 4 sociale theorieën duidelijk maken.

Sociale leer theorie –Bandura:

De benaming verwijst naar zowel het behavioristische als cognitivistische referentiekader. Het gedrag is geleerd door observeren en modelleren van andermans gedrag. Met modelleren wordt het ‘na doen van gedrag’ bedoeld. Deze gedragingen vinden bewust plaats vanwege positieve beloning of vermijden van negatieve beloning. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de direct beïnvloedende groep en de indirect beïnvloedende groep. De naaste familie en vrienden vallen onder de direct beïnvloedende groep. De indirect beïnvloedende groep omvat onder andere de media. De jongeren zijn het meest geneigd om gedrag te imiteren van mensen waar zij het meeste contact mee hebben.

Primary socializaiton theory- Oeting en Donnermeyer

De primary socialization theory stelt dat normen, waarden en gedrag wordt geleerd aan de hand van de sociale context waarbinnen een individu zich bevindt. Directe beïnvloeding van uit de ouders, vrienden en school. Indirecte beïnvloeding tevens van uit de media en locale instituties. Daarnaast speelt eigen persoonlijkheid een rol. Verder stelt de theorie dat de band tussen de tieners en zijn of haar familie, school en vrienden als een soort kanalen fungeren waardoor informatie wordt uitgezonden. Wanneer deze banden sterk zijn, wordt er een kleinere kans op roken verwacht.

Social identity theory- Abrams en Hogg

Volgens de Sociale Identiteitstheorie streven wij allen naar een positief zelfbeeld. Dit zelfbeeld bestaat niet alleen uit een persoonlijke identiteit (bijv. ik ben geduldig, creatief, enz) maar ook uit een sociale identiteit (bijv. ik ben fysicus, etc.). Sociale identiteit verwijst naar de groepen waartoe wij ons rekenen, samen met het emotionele belang en de waarde die wij aan die groepen hechten. Hoe meer wij ons identificeren met een groep, hoe meer die groep wordt geïnternaliseerd in ons zelfbeeld, en hoe vager het onderscheid tussen de groep en het individu wordt.

Sociale netwerk theorie

Bij de sociale netwerk theorie wordt de focus gelegd op de onderlinge afhankelijkheid tussen een individu en de relationele banden die bestaan tussen individuen binnen een sociaal systeem. Sociale netwerk theorie gaat ervan uit dat de individuen in een sociaal systeem interacteren met elkaar en dienen als belangrijke referentiepunten in elkaars besluitvorming. De relaties die bestaan tussen individuen worden gezien als kanalen waarlangs informatie en middelen worden doorgegeven in het stelsel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale individuen en marginale individuen. De centrale individuen zijn meer betrokken bij de groep dan de marginale individuen. Centrale individuen zullen meer druk voelen door de groep, met als gevolg dat zij minder onafhankelijk keuzes zullen maken.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Artsen Zonder Grenzen

De geschiedenis en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Ernesto 'Che' Guevara

Che Guevara in de Westerse wereld

Verliefd worden is zo gebeurt, maar hoe blijf je verliefd? (deel 3)

De vonk van de liefde zet je makkelijk in lichter laaien maar hoe hou je het liefdesvuur brandend?

Een feestelijk geboortebord

Het is elke weer een speciaal moment als er een baby wordt geboren. En dat mag gevierd worden ook! Familieleden, vrienden en kennissen leven, samen met buren en buurtgenoten, graag met de gelukkige ouders mee.

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Moonshine, Bootleggers en Baptists

Bootleggers Verkopen Illegaal Alcohol

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Op Avontuur in de Natuur met de Rugzak

Backpacking is dé Recreatie voor het Wandelen voor méér dan één dag.

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Met je vinger in je neus

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

In de trein

een observatie

Scheidingsangst bij jonge kinderen

Omschrijft scheidingsangst bij jonge kinderen

Hoe los je goedkoop gedragsproblemen op?

Gedragsproblemen kun je goedkoop oplossen met behulp van de piramide van Maslow en Pavlov.

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Waarom Afrika het kan

Ontwikkelingsproblemen zijn op te lossen.

Multiproblemgezinnen

De invloed van risico- en protectieve factoren op het gezin: risicocumulatie en multiproblemgezinnen.

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.