De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland


Publicatie datum:

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Gesponsorde koppelingen

Iedereen kan wel een geschikt symbool noemen voor de nationale eenheid. Het koningshuis is een voorbeeld. Of het Nederlands elftal. Maar de vraag die in deze paper zal worden behandeld is of de grondwet ook in dat rijtje kan worden geplaatst.

In de Nederlandse grondwet staat vast gesteld hoe de macht verdeeld is in Nederland, tussen de staat, de provincies en de gemeentes. (Wessels 1998 , 140) En in de grondwet staat aan de andere kant ook vast gelegd wat de rechten zijn van de Nederlandse burgers. Het laatst genoemde zou de nationale eenheid moeten vertegenwoordigen. Maar de meeste Nederlanders hebben de grondwet nog nooit ingezien, laat staan helemaal gelezen. Waarom dat zo is, zal later in deze paper worden uitgelegd. Ook zal de Nederlandse grondwet vergeleken worden met de Amerikaanse grondwet die op veel vlakken verschilt van de Nederlandse, en in de Verenigde Staten wel geld als een symbool van federale eenheid.

In de grondwet staat onder anderen vastgelegd dat de burgers kunnen bepalen wie hun vertegenwoordigt doormiddel van verkiezingen. Dit kwam door de Liberale hervormingen in 1848 onderleiding van Thorbecke. (Wessels 1998 , 140) Waarmee het volk meer invloed kreeg in de Nederlandse besluitvorming, ook werd de macht van koning Willem ll  werd aan banden gelegd. (Wessels 1998 ,141) Dit is een gebeurtenis die destijds burgers bij elkaar bracht en de macht gaf om samen het land te besturen, en dus eenheid creëerde onder de Nederlandse burgers. De grondwet is vele malen herzien en aangepast, in 1917 werd in de grondwet vastgelegd dat alle mannen ouder dan 18 mochten stemmen en later in 1919 ook de vrouwen. Wat de eerder gecreëerde eenheid alleen maar meer versterkt. (Wessels 1998 , 140) En zo zijn er nog vele andere veranderingen in de grondwet vast gelegd waarin rechten van mensen staan vast gesteld, als recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op werk het en recht op woonruimte.

Dit zijn allemaal rechten die hebben bijgedragen aan de nationale eenheid. Maar waarom kan de grondwet tegenwoordig dan niet gezien worden als een symbool van de Nederlandse eenheid? Dat komt om dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking bij deze rechten niet direct de link legt met de grondwet.  Dat komt omdat er op scholen niets over verteld wordt. Geen docent wijst zijn leerlingen er op dat de grondwet het geen is waarop de Nederlandse staat gebouwd is. voor de gemiddelde Nederlander is de Nederlandse grondwet een leeg begrip. Dit komt omdat het ingewikkeld geschreven en te abstract is. (Velde, te 2010)  Maar het kan ook anders De grondwet van de Verenigde Staten begint met een preambule. Onderdeel daarvan is in de Verenigde Staten de ‘Bill of Rights’. (Kinneging 1995) Die geschreven is met mooie krachtige zinnen die goed in het oor klinken en vele malen geciteerd worden. Dit zijn de beginselen waarop de staat gebouwd is. Teksten die waarschijnlijk zelfs getatoeëerd zijn op vele Amerikaanse burgers met een nationalistische inslag. Met een grondwet als die in de Verenigde Staten die alle burgers kennen. Kun je stellen dat het inderdaad een belangrijk symbool is voor de Amerikaanse federale eenheid.(Bank 2001) Misschien wel het belangrijkste symbool.

Maar de Nederlandse grondwet heeft geen preambule en is een lang, stoffig en saai document dat weinig tot de verbeelding spreekt. (Voermans 2008)  Het is volgens Hertog wel mogelijk om de Nederlandse grondwet de Nederlandse bevolking meer te laten binden. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld ook in de Nederlandse grondwet een preambule op te nemen om zo de Nederlandse identiteit van de Nederlandse historische gemeenschap beter tot uitdrukking te kunnen brengen. (Hertog 2008) Als de Nederlanders dit initiatief zouden waarderen dan zal de grondwet wel als symbool voor de nationale eenheid kunnen worden gezien. Maar de kans dat de burgers zo zullen reageren is erg klein.( Hertog 2008) Ellian schrijft in zijn artikel dat hij pleit voor grondwetspatriottisme zodat de grondwet wat hij een kroonjuweel noemt kan dienen als een kader waarbinnen burgers worden samengebracht en bijeengehouden.(2002) Dat betekent dat hij het wel belangrijk vind dat de grondwet een grotere rol gaat spelen. En dat het goed zou zijn als de Nederlandse bevolking de grondwet wel als een symbool van nationale eenheid zou gaan zien.

Samenvattend kan je vast stellen  dat de Nederlandse grondwet een zeer belangrijk document is, met vele plichten en rechten van de Nederlandse burgers, en dat ook in de grondwet staat vastgesteld hoe de Nederlandse staat in elkaar zit. (Kinneging 1995) Maar dat dit echter niet gezien wordt door de Nederlandse bevolking als een document waar zij zoveel aan te denken hebben.  Dit is te wijten aan het feit dat het een lang en saai document is dat weinig tot de verbeelding spreekt. (Velde te, 2010)  Een grondwet kan wel de rol van symbool van nationale of in dit voorbeeld federale eenheid hebben. Maar dat moet het opgesteld worden met een preambule met sterke en krachtige zinnen waar de basis beginselen van de staat mee worden beschreven zoals in de Verenigde Staten het geval is met de ‘Bill of Rights’. Tenzij de Nederlandse grondwet wordt aangepast, en een preambule wordt aangemeten, en dit met vele campagnes aan het Nederlandse volk bekent zal worden gemaakt, zal de Nederlandse grondwet nooit als symbool voor de nationale eenheid worden gezien.

Referenties 

Velde, H. te (2002), Van Regentenmentaliteit tot Populisme:Politieke tradities in Nederland.Amsterdam: Bert Bakker. 53-74. 

Kinneging, A.A.M. (1995), ‘Rechtsstaat en Constitutie’in Berg,J.Th.J. van den et al. (red.) Inleiding Staatkunde, Deventer:Kluwer, 27-39. 

Bank, J.(20 december 2001), ‘Grondwet moet Nationaal Bindmiddel zijn’, in NRC Handelsblad

Ellian, A. (30 maart 2002), ‘Burgerschap het Wezen van Politiek’, in Algemeen Dagblad. 

Hertog, M. (2008), ‘Bedenkingen bij de Grondswet als Bindmiddel’, in Bestuurswetenschappen. Jrg. 62,no. 3,91-101. 

Voermans , W. J.M. (2008), ‘Preambules’. Leiden: Universiteit Leiden 

Wessels, M. (1998), De Nederlandse traditie van vrijheid : een vruchtbare voedingsbodem voor de hervormingen van 1848. Assen: van Gorcum 140/141.


Foobie gebruiker bartbroeders

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 7
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Een feestelijk geboortebord

Het is elke weer een speciaal moment als er een baby wordt geboren. En dat mag gevierd worden ook! Familieleden, vrienden en kennissen leven, samen met buren en buurtgenoten, graag met de gelukkige ouders mee.

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Artsen Zonder Grenzen

De geschiedenis en activiteiten van Artsen Zonder Grenzen

ADHD, een last of een gemak?

ADHD, wat is dat eigenlijk? Wat kun je ermee en wat niet?

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

De nadelen van vrijheid van internet uitingen

Het recht van vrijheid van internet uitingen is bij ons bijna heilig, toch kleven er steeds vaker nadelen aan.

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Levenslang in de Gevangenis

Levenslange Straf, Levenslange Opsluiting, Life Sentence, Life Imprisonment, Lifelong Incarceration of Life Incarceration

Wat is er mis met het communisme?

Als je de westerse media moet geloven zijn communisten allemaal boeven, wat is er mis met het communisme?

Succes koning Willem!

Beatrix doet afstand van de troon en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dit artikel bevat kort wat prins Willem over het koningschap zei en hoe hij het wil invullen. En daarbij wensen wij hem natuurlijk heel veel succes.

Pakistan: Christen krijgt doodstraf

Asian Noreen, een 45 jarige analfabete en moeder van 5 kinderen, hoort in de Provincie Punjab in Pakistan de doodstraf tegen zich eisen.

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

2 oktober Internationale dag van de geweldloosheid

beschrijving van de internationale dag van de geweldloosheid.

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Charlie Hebdo en hoe heilig is de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk?

Naar aanleiding van de vreselijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo roepen alle Fransen dat de vrijheid van meningsuiting heilig is in Frankrijk, maar is dat ook zo?

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.

Passief meeroken

Gevolgen van passief meeroken