De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit


Publicatie datum:

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

Gesponsorde koppelingen

Vanuit het sociale controle perspectief kan school, net als familie en vrienden, gezien worden als een belangrijke institutie in het voorkomen van delinquent gedrag. Hier wordt ingegaan op deze drie factoren en hoe ze criminaliteit beïnvloeden 

In principe kan op school het gedrag beter in de gaten worden gehouden dan in de familie (een leraar die veel kinderen tegelijkertijd ziet en observeert.) In tegenstelling tot veel ouders kunnen leraren eerder en gemakkelijker afwijkend en verstorend gedrag herkennen. Vergeleken met de familie heeft de school een duidelijk belang in het handhaven van orde en discipline. Hierdoor is het dus te verwachten dat alles gedaan wordt om verstorend gedrag te controleren.

Evenals bij familie heeft de school de autoriteit en de middelen tot het straffen van het verlies van zelfbeheersing (straffen van delinquent gedrag). De bemiddelende structuur van een school zouden het sterkste effect op delinquent gedrag hebben (hypothese). Zwakke banden met school en slechte schoolprestaties zouden delinquentie toe laten nemen.Daarnaast zouden structurele achtergrondfactoren, zoals armoede en grote gezinnen, delinquentie beïnvloeden door hun effect op het schoolproces. Grote gezinnen worden gezien als een sleutel-risicofactor bij het ontwikkelen van delinquent gedrag door het negatieve effect hiervan op schoolprestaties. Ook als kinderen ouders hebben die crimineel gedrag vertonen of ouders die serieuze drank-problemen hebben zal dit leiden tot slechte schoolprestaties en delinquentie (hypothese).

De banden met delinquente leeftijdsgenoten wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van delinquentie. Robins (1975) claimt dat de band met broers/zussen een grotere invloed heeft op de ontwikkeling van delinquent gedrag dan de band met leeftijdsgenoten. Ze zegt dat de vrienden van een kind gekozen worden op basis van de nabijheid van deze vrienden en op basis van gezamenlijke belangen. De band met broers/zussen zouden een nog grotere voorspeller zijn van de ontwikkeling van delinquent gedrag omdat de omgang met broers en zussen constanter is en minder goed ontweken kan worden. Tegen leeftijdsgenoten kan je zeggen dat je daar geen vrienden mee wilt worden en ze vervolgens ontwijken, maar dit is bij broers/zussen minder goed, zo niet onmogelijk. Een cruciaal punt in de ontwikkeling van delinquentie is dus de frequentie, duur en intensiteit van het contact met delinquente leeftijdsgenoten.

Resultaten uit onderzoek:

De banden met school hebben een groot negatief effect op delinquent gedrag.

Het effect van familiegrootte. Grote gezinnen zorgen voor lagere schoolprestaties en zwakke banden met school hetwelk resulteert in een groei van delinquent gedrag.

De vraag is of zwakke banden met school een gevolg of een consequentie zijn van delinquent gedrag.

Grote gezinnen vergroten de kansen (significant) van het hebben van delinquente broers/zussen dan wel vrienden.

Bij jongeren zonder delinquente vrienden had het hebben van delinquente broers/zussen geen effect op de ontwikkeling van delinquent gedrag, terwijl het hebben van delinquente vrienden hier wel een groot effect op had.

Conclusies:

Familie en school zijn de belangrijkste sociale processen die invloed uitoefenen op het gedrag van het kind.

Delinquent gedrag van vrienden heeft invloed op het delinquent gedrag van het kind

Het toezicht dat de moeder op het kind houdt, heeft het grootste effect op de connectie van het kind met (delinquente) vrienden.

Wanneer de banden van een jongere met de maatschappij (door familie of school) verzwakken, wordt de kans op het vertonen van delinquent gedrag groter. Familiebanden (discipline, supervisie en gehechtheid) zijn hierbij vooral belangrijk.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

Amazone

Van de naam Amazon wordt gezegd, dat de benaming het gevolg is van een Oorlog waarin Francisco de Orellana heeft gevochten, samen met een Stam van Tapuyas en diverse andere Stammen uit Zuid Amerika.

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Gelukkig worden, een gelukkig toeval, domme pech of geluk door menselijk toedoen

Op deze pagina een uitleg over het verschil tussen gelukkig toeval, domme pech en menselijk toedoen.

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Recht op zelfverdediging

Mag je iemand doodschieten in Nederland uit noodweer?

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Tracking voor Eten

Tracking is het Volgen Van .....

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

De democratische wereld

De wereld van technologie, vrijheid en democratie. De wereld die ongemerkt totalitarisme creeert.

Wat militairvrouwen niet willen horen

Een stukje met humoristische ondertoon over de opmerkingen die militairvrouwen regelmatig te horen krijgen.

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

Scheidingsangst bij jonge kinderen

Omschrijft scheidingsangst bij jonge kinderen

Makkelijk geld verdienen met octrooien op de natuur.

Verdien ook eenvoudig veel geld met octrooien op “uitvindingen” van de natuur.

Ouderafhankelijkheid versus kinderafhankelijkheid.

Kinderen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van hun ouders, ouders worden langzaamaan weer afhankelijk van hun kinderen.

Fillipijnse werkster geen goedkope Filippijnse

Niet alle goedkope Fillipijnse werksters in Saoedi-Arabië worden misbruikt als seksslavin.

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Zelfdoding wordt doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren, waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?