De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit


Publicatie datum:

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

Gesponsorde koppelingen

Vanuit het sociale controle perspectief kan school, net als familie en vrienden, gezien worden als een belangrijke institutie in het voorkomen van delinquent gedrag. Hier wordt ingegaan op deze drie factoren en hoe ze criminaliteit beïnvloeden 

In principe kan op school het gedrag beter in de gaten worden gehouden dan in de familie (een leraar die veel kinderen tegelijkertijd ziet en observeert.) In tegenstelling tot veel ouders kunnen leraren eerder en gemakkelijker afwijkend en verstorend gedrag herkennen. Vergeleken met de familie heeft de school een duidelijk belang in het handhaven van orde en discipline. Hierdoor is het dus te verwachten dat alles gedaan wordt om verstorend gedrag te controleren.

Evenals bij familie heeft de school de autoriteit en de middelen tot het straffen van het verlies van zelfbeheersing (straffen van delinquent gedrag). De bemiddelende structuur van een school zouden het sterkste effect op delinquent gedrag hebben (hypothese). Zwakke banden met school en slechte schoolprestaties zouden delinquentie toe laten nemen.Daarnaast zouden structurele achtergrondfactoren, zoals armoede en grote gezinnen, delinquentie beïnvloeden door hun effect op het schoolproces. Grote gezinnen worden gezien als een sleutel-risicofactor bij het ontwikkelen van delinquent gedrag door het negatieve effect hiervan op schoolprestaties. Ook als kinderen ouders hebben die crimineel gedrag vertonen of ouders die serieuze drank-problemen hebben zal dit leiden tot slechte schoolprestaties en delinquentie (hypothese).

De banden met delinquente leeftijdsgenoten wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van delinquentie. Robins (1975) claimt dat de band met broers/zussen een grotere invloed heeft op de ontwikkeling van delinquent gedrag dan de band met leeftijdsgenoten. Ze zegt dat de vrienden van een kind gekozen worden op basis van de nabijheid van deze vrienden en op basis van gezamenlijke belangen. De band met broers/zussen zouden een nog grotere voorspeller zijn van de ontwikkeling van delinquent gedrag omdat de omgang met broers en zussen constanter is en minder goed ontweken kan worden. Tegen leeftijdsgenoten kan je zeggen dat je daar geen vrienden mee wilt worden en ze vervolgens ontwijken, maar dit is bij broers/zussen minder goed, zo niet onmogelijk. Een cruciaal punt in de ontwikkeling van delinquentie is dus de frequentie, duur en intensiteit van het contact met delinquente leeftijdsgenoten.

Resultaten uit onderzoek:

De banden met school hebben een groot negatief effect op delinquent gedrag.

Het effect van familiegrootte. Grote gezinnen zorgen voor lagere schoolprestaties en zwakke banden met school hetwelk resulteert in een groei van delinquent gedrag.

De vraag is of zwakke banden met school een gevolg of een consequentie zijn van delinquent gedrag.

Grote gezinnen vergroten de kansen (significant) van het hebben van delinquente broers/zussen dan wel vrienden.

Bij jongeren zonder delinquente vrienden had het hebben van delinquente broers/zussen geen effect op de ontwikkeling van delinquent gedrag, terwijl het hebben van delinquente vrienden hier wel een groot effect op had.

Conclusies:

Familie en school zijn de belangrijkste sociale processen die invloed uitoefenen op het gedrag van het kind.

Delinquent gedrag van vrienden heeft invloed op het delinquent gedrag van het kind

Het toezicht dat de moeder op het kind houdt, heeft het grootste effect op de connectie van het kind met (delinquente) vrienden.

Wanneer de banden van een jongere met de maatschappij (door familie of school) verzwakken, wordt de kans op het vertonen van delinquent gedrag groter. Familiebanden (discipline, supervisie en gehechtheid) zijn hierbij vooral belangrijk.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

Hoe ver zijn we met het klonen van mensen?

Het klonen van dieren wordt al een aantal jaren gedaan, gaan we binnenkort ook mensen klonen en wat ze de voor- en nadelen daarvan?

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel IV

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Fair Trade verkoop in opmars

Het begrip Fairtrade gaat over handel met boeren in Ontwikkelingslanden met bepaalde voorwaarden

Rechtsvorming door de rechter

Het is van belang te beseffen dat rechtsvorming iets anders is dan interpretatie en rechtsontwikkeling. De Hoge Raad gaat hier nader op in.

Homohuwelijk

Hoe gewoon het homohuwelijk is in vergelijking tot het heterohuwelijk.

Is de numerieke identiteit de oplossing voor etnische discriminatie?

Hoe zou het zijn als we geen naam zouden hebben maar een numerieke identiteit?

Waar houden vrouwen van, wat wil een vrouw voor haar verjaardag?

Praktische cadeau tips voor mannen die niet weten wat ze voor hun vriendin of vrouw kopen moeten.

Verander jou impact op het klimaat/Samenleving!

Het veranderen van jou omgeving

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Kun je iedereen welvarend maken?

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?

Ontwikkeling kan beter!

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

Hoezo is de claimcultuur slecht? en oma tegen Ajax, normaal?

Over megaschadeclaims, hun punitieve bedoeling en het no cure no pay systeem.

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?

Korte geschiedenis van de hiphopmuziek

Dit is het 2e artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel iets over de geschiedenis van hiphopmuziek.

De Ku Klux Klan tussen 1944 en 1950

Hoe de Ku Klux Klan werd bestreden tegen het eind van Wereld Oorlog II en de periode daarna

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?