Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II


Publicatie datum:

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Gesponsorde koppelingen

Om mensen die last hebben van verslaving en depressie beter te kunnen behandelen, is vooral kennis, geduld en een analytische verstand nodig. Hieronder staan oplossingsrichtingen om ze op weg te helpen naar een betere welzijn.

Gesponsorde koppelingen

Oplossingen?

De oplossing voor verslaving en depressie komt vaak terug aan de ‘gezondheidszorgleverancier'. Artsen en het klinische personeel worden vaak niet opgeleid in geestelijke gezondheidskwesties zodat in plaats van het behandelen van de oorzaak van het probleem, de arts is dan meer geneigd de fysieke manifestaties van de depressie te behandelen. Hoewel zij proberen te helpen, door medicijnen voor te schrijven kan hij of zij het begin van een probleem van het gebruik van verdovende middelen aansporen die dan alleen maar erger zal worden. De meeste studies tonen aan dat als de ‘gezondheidszorgleveranciers' beter geïnformeerd zijn over hoe ze zulke kwesties moet screenen, dat zij dan daardoor de patiënten beter kunnen helpen.

 

Zodra de depressie zich heeft gemanifesteerd tot misbruik van verdovende middelen is het dan belangrijk beide problemen te behandelen zodat de oplossing als geheel wordt behandeld. Het is ook belangrijk dat professionelen die hiermee gespecialiseerd zijn, dat ze patiënten grondig moeten taxeren op allerlei verslavingen omdat patiënten dan hulp nodig kunnen hebben bij verschillende kwesties. Wanneer het probleem van een gedeprimeerde individu vastgesteld is, een behandelingsplan kan dan worden ontwikkeld. Naar alle waarschijnlijkheid zitten ook hier medicaties zoals antidepressiva. Voorafgaand aan het voorschrijven van medicijnen, moet gezondheidszorgmedewerkers kijken of een gedeprimeerde individu misbruikt maakt van verdovende middelen door een betrekkelijke depressie (zoals werkloosheid, dood en dergelijke) of de depressie door een biologische component komt zoals een chemische imbalans. Hierdoor krijgen ze een beter beeld en kunnen ze vaststellen wat er aan de hand is.

 

Wat kun je doen voor een gedeprimeerde individu?

Probeer hulp te zoeken voor hen. Aangezien de eigenlijke aard van depressie een gebrek is aan motivatie om te leven of voor het leven, is het belangrijk om de gedeprimeerde persoon te dwingen te laten behandelen. Dit kan de vorm van een steungroep aannemen, een afspraak met een psychiater, of in het geval van misbruik van verdovende middelen, het inschakelen van het juiste specialist. De depressie en de daar bijbehorende problemen zoals verslaving zijn te behandelen. Het belangrijkste is dat het probleem vastgesteld en behandeld wordt.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 56
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Kun je ontslagen worden door een privébericht op Facebook?

Je zet uit frustratie een negatief privé bericht over een collega op je afgesloten Facebook account, kan dit je ontslag tot gevolg hebben?

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

Het belang van taal

Om verschillende redenen is taal belangrijk genoeg om er voortdurend alert op te zijn bij het gebruik ervan. Een eigentijds voorbeeld van een steeds toenemende verloedering is het gebruik van naar...toe waar dit gebruik altijd en zonder uitzondering vervangbaar is door een juist geplaatst werkwoord.

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.