Discussiëren?


Publicatie datum:

Discussiëren: wat is het en wat ontbreekt er vaak

Gesponsorde koppelingen

Een discussie is een vorm van bespreking, waarbij de partijen elkaar van een bepaald standpunt proberen te overtuigen. Het is eigenlijk een open gesprek waarbij van alle kanten wordt geprobeerd om gelijk te krijgen. Er wordt veel gediscussieerd op bijvoorbeeld de televisie. Toch ontbreekt er naar mijn gevoel vaak een bepaald element.

Bovenstaande omschrijving van discussiëren is mijns inziens duidelijk. Een discussie gaat over een bepaald onderwerp en er zijn twee of meer partijen die daar een mening over hebben. Die partijen gaan – al dan niet op heftige toon – met elkaar in gesprek en proberen elkaar te overtuigen. Ze komen met argumenten voor hun eigen gelijk en met tegenargumenten om aan te tonen dat de andere partij het mis heeft. In de discussie gaan ze ook duidelijk in op wat de ander zegt.

Een discussie kan er toe leiden dat een partij van mening verandert. Zoals in de definitie boven wordt aangegeven, gebeurt dat bij een debat niet. In een debat gaat men wel het gesprek aan over een onderwerp, komt men met argumenten waarom men gelijk heeft en de tegenpartij niet, maar van te voren staat al vast dat men zich niet zal laten overtuigen. Het is als het waren een markt waarbij in ieder kraampje de eigen waar ligt en waar men zich geen moeite geeft echt in andere kraampjes te kijken.

Dat laatste is eigenlijk jammer en helemaal als je naar de hedendaagse uitvoering van de politiek kijkt. Er wordt maar al te vaak een debat gevoerd, bij verkiezingen soms alle dagen, maar echt een discussie met de openheid dat je ook van mening kunt veranderen, dat is er niet. Het wordt daardoor ook meer en meer een uitstalling van argumenten, zo veel dat de luisteraar of kijker afhaakt en ongeïnteresseerd raakt.

En wat nog meer de discussie ondergraaft, is dat men soms ook niet meer met argumenten voor de eigen of tegen de anders mening komt. Maar dat men simpelweg de ander als persoon aanvalt (in plaats van zijn mening), of op zijn politieke kleur (in plaats van op zijn mening, of op een vorige functie die iemand heeft bekleed (in plaats van op zijn mening). Als luisteraar zou je graag dieper op de discussie willen ingaan, alleen de personen die discussiëren hebben het eigenlijk niet meer over het onderwerp maar over wie de discussie voeren.

Tenslotte zou er eigenlijk nog iets aan de definitie in het begin moeten worden toegevoegd. Een goede discussie leidt er m.i. ook toe dat dingen duidelijk(er) worden. Door het wegen van de argumenten, door het elkaar bevragen en bestrijden hoort een onderwerp beter uit de verf te komen en zou een luisteraar beter in staat moeten te zijn te bepalen hoe hij tegenover dat onderwerp staat.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 22
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Vechter

waarom worden jongeren en volwassen mishandelt? Genoeg is genoeg,vind jij ook niet? Ik pik het niet langer!

Hoe los je goedkoop gedragsproblemen op?

Gedragsproblemen kun je goedkoop oplossen met behulp van de piramide van Maslow en Pavlov.

Liefde als een vogelvlucht

Liefde moet vrij voelen, alsof je een vogelvlucht maakt.

Jeugdcriminaliteit

jeugdcriminaliteit

Wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina d.d. 2014-12-27?

Facebook is het belangrijkste communicatiekanaal van deze tijd, wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina.

Hoezo een druk leven, we hebben tijd genoeg.

Iedereen roept dat hij-zij het zo druk heeft maar is dat wel zo.

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Wat is de Holebifoon nu precies en met welke vragen kan je er terecht?

De Holebifoon is een vrijwillige organisatie die mensen helpt met vragen rond seksualiteit.

Meer dan Beatlemania

Het breukkarakter van de jaren zastig ten opzichte van de jaren vijftig

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Is een duurzame samenleving haalbaar of leggen we steeds een druppel op de gloeiende plaat?

Beste Foobie schrijvers en lezers, we worden door regeringen erop gewezen duurzaam te gaan leven. Dit alles ten behoeve van de natuur en voor al onze nazaten.

Virtuele schandpalen

Een essay over de verticale en horizontale bescherming van de burger tegen zijn mogelijke vogelvrijverklaring door internet

De religieuze bril

Kijken door een religieuze bril als atheist zijnde.

Populisme als ziekteverschijnsel parlementaire democratie.

“Het moderne populisme is een ziekteverschijnsel van de parlementaire democratie.”

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Hoe gaan oplichters te werk?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichters maar hoe gaan oplichters te werk?

Waarom is alcoholvrij bier, zoals Bavaria 0.0 Original zo belangrijk?

Waarom vinden zowel Amstel, Bavaria als Warsteiner, Erdingen en vele andere bierbrouwers alcoholvrij bier zo belangrijk?

Overbevolking

Beschrijving van overbevolking, de evolutie, gevolgen, problematiek en oplossingen.

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?